بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...

سلامتی دختری که ...
شب عروسی عشقش رفت دم ماشین عروسو
کادوشو گذاشت و رفت ....
وقتی پسر بازش کرد دید که یه جلد قرآنه که
توی صفحه اولش نوشته بود :

این همون کتابیه که وقتی داشتی ﺑﻬﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ میکردی
بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...
این باشه بدرقه راهت...


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تجاوز، قسم به قران، شب عروسی عشق، هدیه به عشق در شب عروسیش با یكی دیگه، داستان كوتاه تكان دهنده عاشقانه، وبلاگ داستان كواه، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 02:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...

سلامتی دختری که ...
شب عروسی عشقش رفت دم ماشین عروسو
کادوشو گذاشت و رفت ....
وقتی پسر بازش کرد دید که یه جلد قرآنه که
توی صفحه اولش نوشته بود :

این همون کتابیه که وقتی داشتی ﺑﻬﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ میکردی
بهش قسم خوردی که تا آخرش پام وایسی...
این باشه بدرقه راهت...


موضوع: برچسب ها: تجاوز، قسم به قران، شب عروسی عشق، هدیه به عشق در شب عروسیش با یكی دیگه، داستان كوتاه تكان دهنده عاشقانه، وبلاگ داستان كواه، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/23 ] [ 02:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !
ﺑـاﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨـے...
ﺑـاﺯ ﺑﺨﻨـدی...
ﺑـاﺯ ﺑﺠﻨﮕـے...
ﺑـآﺯ بیفـتـی ﻭ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﭘـاﺷـی!!
ﮔـاﻫﯽ ﺑـاﯾـد ﯼِ ﻟﺒﺨﻨـد ﺧﻮﺷﮕﻞ ،
ﺑـﮧ ﻫـﻤـﮧ ﺗﻠﺨـی ﻫا ﺑﺰﻧـے ﻭ ﺑﮕـے ... ؛
ﻣﺮﺳـے ﮐـﮧ ﯾـادﻡ دادﯾـن ،
جـﺰ خـﻮدﻡ ﮐسـی ﺑـﮧ دادﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳـﮧ !...


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، عشق، وبلاگ عاشقانه، تنهایی غم دلتنگی، اواتار دخترونه، فنجون قهوه چایی، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !

ﮔـاﻫـے ﻭﻗﺘـا ﺑـاﯾـد یِ ﻧﻘﻄـﮧ ﺑﺬﺍﺭے !
ﺑـاﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨـے...
ﺑـاﺯ ﺑﺨﻨـدی...
ﺑـاﺯ ﺑﺠﻨﮕـے...
ﺑـآﺯ بیفـتـی ﻭ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﭘـاﺷـی!!
ﮔـاﻫﯽ ﺑـاﯾـد ﯼِ ﻟﺒﺨﻨـد ﺧﻮﺷﮕﻞ ،
ﺑـﮧ ﻫـﻤـﮧ ﺗﻠﺨـی ﻫا ﺑﺰﻧـے ﻭ ﺑﮕـے ... ؛
ﻣﺮﺳـے ﮐـﮧ ﯾـادﻡ دادﯾـن ،
جـﺰ خـﻮدﻡ ﮐسـی ﺑـﮧ دادﻡ ﻧﻤﯿﺮﺳـﮧ !...


موضوع: برچسب ها: عاشقانه، عشق، وبلاگ عاشقانه، تنهایی غم دلتنگی، اواتار دخترونه، فنجون قهوه چایی، چشمك عشق عاشقانه،
[ 1393/07/19 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت...!!!
خیلی انتظار کشیدم...!!

که شاید بیای...!!

باز برای بدرقه ام...!!

با اون لباس گل دارت...!!!!

و دلخوشم کنی با یه دروغ مصلحتی...!!!

که میشه شاید بازم بیام برای دیدارت...!!!

ولی چه فایده که خوابت عجیب سنگین بود...!!!

صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت...!!!

پانویس:شکسته میرم و خاطرات سبز تو رو به یادگار میبرم امشب خدانگهدارت
ادامه مطلب
برچسب ها: مطلب عاشقانه جدید باروونی با عكس با حال، وبلاگ عاشقانه ی چشمك عشق جدیدترین متن های عاشقانه با عكس، اس ام اس عاشقانه كنایه دار تنهایی دو نفری 94 95 96 97، جدید ترین متن های اس ام اسی برا مخاطب خاص و غیره ..، وبلاگبه روز با حال فاز غم سنگین، چشمك عشق عاشقانه، پسر بارونی،
[ 1393/07/16 ] [ 08:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت...!!!
خیلی انتظار کشیدم...!!

که شاید بیای...!!

باز برای بدرقه ام...!!

با اون لباس گل دارت...!!!!

و دلخوشم کنی با یه دروغ مصلحتی...!!!

که میشه شاید بازم بیام برای دیدارت...!!!

ولی چه فایده که خوابت عجیب سنگین بود...!!!

صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت...!!!

پانویس:شکسته میرم و خاطرات سبز تو رو به یادگار میبرم امشب خدانگهدارت
ادامه مطلب
برچسب ها: مطلب عاشقانه جدید باروونی با عكس با حال، وبلاگ عاشقانه ی چشمك عشق جدیدترین متن های عاشقانه با عكس، اس ام اس عاشقانه كنایه دار تنهایی دو نفری 94 95 96 97، جدید ترین متن های اس ام اسی برا مخاطب خاص و غیره ..، وبلاگبه روز با حال فاز غم سنگین، چشمك عشق عاشقانه، پسر بارونی،
[ 1393/07/16 ] [ 08:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>