تلخ منم!!..همچون چای سرد...

که نگاهش کرده باشی...

ساعات طولانی !!

و ننوشیده باشی...

تلخ منم!..

چای یخ !!..

که هیچ کس ندارد

هوسش را !!..
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: چای سرد، بی هوس، تلخ نوشته، عاشقانه،
[ 1393/07/26 ] [ 07:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تلخ منم!!..همچون چای سرد...

که نگاهش کرده باشی...

ساعات طولانی !!

و ننوشیده باشی...

تلخ منم!..

چای یخ !!..

که هیچ کس ندارد

هوسش را !!..
موضوع: برچسب ها: چای سرد، بی هوس، تلخ نوشته، عاشقانه،
[ 1393/07/26 ] [ 07:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>