خسته ام خسته !!!

از من فاصله بگیر
هربار که به من نزدیک می شوی
باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوس داشت ! از من فاصله بگیر ،
خسته ام از این امید های کوتاه و واهی...  خسته ام خسته !!!

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: فاصله، امید کوتاه، خسته خسته، نیمکت تنهایی، احساس خوب گه گایی، وبلاگ احساسی،
[ 1394/07/27 ] [ 09:12 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بمیــ ــری روزگار!!!

بمیــــری روزگار!!!
داغ نـــدیدی که بدانی،،،
ســــوختن ، درد دارد!!

یاری نداشـــتی که بدانی…
جدایـــــی یعنی مرگ!!!

اشـــکی نریختی که بدانی…
نمکــــزار گونه ها پیرت میکند!!!

نفریـــــــن به روزی کــه
عشــــــق شد بازیچه ی
دســـــتان ِ دغل بازت


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تلخ نوشته، نیمکت تنهایی، وبلاگ احساسی، عاشقانه های تلخ، بمیری روزگار، دنبالک ها: نیمکت تنهایی،
[ 1394/06/12 ] [ 10:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یهـ دل بیقرار..

یهـ دل بیقرار..
و باز خاطرات رنگی..
صداے خندهــاتو.. !!
ڪاـᓄه هـاے سنگین.. !!

تو پیش عشق جدیدتو..
دل ᓄـن چهـ تنگید!
دوبارهـ رد دادهـ ᓄـخ..
اهـ دوبارهـ هــنگید!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: فاب، عشق، تنهایی، نیمکت، رد داده مخ، وبلاگ احساسی، نیمکت تنهایی،
[ 1394/05/26 ] [ 08:50 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

● چِهـــــ بِرِسِهـــــ مَرْگِشْـــــ!!

● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ مَرْگَمْـــــ

 ● دُنْبآلِـــــ دَلیلِـــــ مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ
!!
 ● بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . . . !!

● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ زِنْدِگیشْـــــ مَعْلومْـــــ نَبـــــودْ!!

 ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ مَرْگِشْـــــ

● پسر باروونی

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: دارک نوشته، احساس تلخ، وبلاگ احساسی، پسر بارونی، نیمکت تنهایی، دلیل مرگ، بدون دلیل،
[ 1394/05/24 ] [ 06:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>