209 ҽɧʂαʂҽ

عکس و تصویر گفتیــ مشکلــ منمــ دیدیـ رفتمـ.... الانـ خوبهــ؟حواستــ جمعه؟
  اگـہ کسے ازت پرسید دوست دارم 

 بگو تا ساعت چند...هـــہ 
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: تا ساعت چند؟، هه،
[ 1394/09/16 ] [ 14:57 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

203 ҽɧʂαʂҽ

من خوبم ولی تو باور نکن


برچسب ها: من خوبم، ولی، تو باور نکن، هه،
[ 1394/07/8 ] [ 16:58 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

202 ҽɧʂαʂҽ

اونی که مارو از دست داد رید تو آینده اش..!!!

خود ریده را تدبیر نیست…!!
-آینـــہ اتاقتــ ڪو؟؟
+شڪونـכمش !
-چــرا؟؟!
+میترسیـכم توش نگـآـہ ڪنمـ!
-وا๛ چـے ؟!
+یڪیو میـכیم توش ڪـہ اصلـا شبیـہ مـטּ نبوכ!
موضوع: ...قبـــرستون من ...، دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، برچسب ها: یکیو توش میدیدم که، اصلا شبیه من نبود، هه، من اونی که بودم نیسم،
[ 1394/07/8 ] [ 16:56 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

193 ҽɧʂαʂҽ

=> ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩم ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ✘
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮم زر ﻣﯿﺰﻧﻦ⇜✔️
=> ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩم ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻦ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ✘
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮم زر ﻣﯿﺰﻧﻦ⇜✔️
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: پشت سرم زر میزنن، خخخ جاشون همون پشتمه، هه،
[ 1394/07/3 ] [ 21:53 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

183 ҽɧʂαʂҽ

حس الانم! 

بے ﺣـﻮﺻﻠـگــے ﯾﻌﻨـے: 

هـﺪﻓﻮڹ ••• 

ﻗﻔـــــﻞِ ﺭﻭ ﯾـــہ ﻣــــﻮﺯﯾـــــڪ ••• 

[⏪][
حس الانم! 

بے ﺣـﻮﺻﻠـگــے ﯾﻌﻨـے: 

هـﺪﻓﻮڹ ••• 

ﻗﻔـــــﻞِ ﺭﻭ ﯾـــہ ﻣــــﻮﺯﯾـــــڪ ••• 

[⏪][◀][■][▶][►►] 

ﻏــﺮﻕ ﺗو ﺩﻧیـآےِ ﻣﺠــــﺎﺯے ••• 

بغض کردڹ وسط خنـツــده ••• 

ﯾﻌنے یڪے ﺑپـﺮﺳـــہ ••• 

دردت چیہ بگے: نمیــدونــَم و لبخنـد بزنے…
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: یکی، بپرسه دردم چیه، و لبخند بزنم و بگم، هیچی، هه، چه دروغ و حماقتی !!!!،
[ 1394/06/29 ] [ 00:46 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

181 ҽɧʂαʂҽ

یـہ زمانے تخـҐ مرغ شانسے بوב 
اما الاטּ برعڪسـہ 
شانس ها تخمیـہ...
یـہ زمانے تخـҐ مرغ شانسے بوב 
اما الاטּ برعڪسـہ شانس ها تخمیـہ...
موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، فرق من و تو، برچسب ها: َشانس ها، تخمیه، هه،
[ 1394/06/29 ] [ 00:41 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

175 ҽɧʂαʂҽ

 ✘ببیـــــــــלּ اسکــــــــــول

 مـــــــלּ بــــــــا ســـــــــایـــــــہ خـــــــودمـــــم لجــــــم

 کـــــــہ کــــــے جلـــــوتــــــر بــــــاشــــہ 

. .. تـــــو کــــہ جـــاے خــــــود دارے✘☞ 

√√ ﺑـﺎﻭَﺭ ﮐـُــﻦْ ﻣــَـــﻦْ ﺧـﻮﺩَﻣـــﻮ ﻧِـﻤـﯿـﮕـــــﯿـﺮَﻡ√√ ⇦⇦ﻭَﻟـــْــے ﺷـُــﻤﺎ ﺯﯾـﺎﺩے ﺧــﻮﺩِﺗـﻮ ﻭِﻝ ﮐـــــَﺮﺩﻯ !✖✖
موضوع: جالب، طـــَـنــــز، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: جای خودتو داری، هه، خخخخ،
[ 1394/06/24 ] [ 19:11 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

164 ҽɧʂαʂҽ

 √خــوب بودیــم زندگـے بد شد،

 اوלּ که باید به دادم برسـہ اومدُ رَدشد.... ~~~

هیچ کدام ما نمے دانیم آخر قصه.. چے خواهد شد~~√ 

تـو یهـ ایــن دنیایی کهـ یکــی پادشاهـ یکی بردهـ مــن واسهـ ♥م زندم .... اونــ خوشحالع از کاری کهـ کردهـ[بهرام]
موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، تلخ نوشته، برچسب ها: خوب بودیم، من بد نبودم، آخر قصه چی میشه یعنی ؟، هه، خُدآ منو داغون نکن :| فقط، نوکرتم خدا،
[ 1394/06/16 ] [ 15:42 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

159 ҽɧʂαʂҽ

 سالها احساسم راگفتم تاروزے احساس نکنے فراموشت کرבم
  
 غافل ازأینکـہ توحرفهاے مלּ را بـہ کس בیگر میگفتی!!ومــלּ .... 


موضوع: جالب، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: من چقد احمق بودم :(، من احسآسم رآ برای تو میگفتم، و تو برآی دیگری، هه،
[ 1394/06/11 ] [ 17:06 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

149 ҽɧʂαʂҽ

 هَمیـــشه {پِـــسرآ}ڪثـــیف نیستَن

 ڪَثیــف اوלּ [ دُخـــتَریه]ڪه میدونه پسره ڪسیو دآره

ولے بآزَҐ عـــــشـــ‌وهـ خَــرڪیـ میآد تآ بلڪه فرجی شه ➿  !!

هَمیـــشهـ {پِـــسرآ}کثـــیف نیستَن❌ کَثیــف اون [ دُخـــتَریه]کهـ میدونهـ پسرهـ کسیو دآرهـ ولی بآزَم عـــــشـــ‌وهـ✔✔ خَــرکیــ میآد تآ بلکهـ فرجیـ شهـ ➿ Maryam#
موضوع: جالب، فرق من و تو، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: پسرآ فقط کثیف نیستن، هه، :|، عشوه خرکی واسش نرو خنگه،
[ 1394/06/2 ] [ 17:54 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

146 ҽɧʂαʂҽ

سَلآم بچِه هآ این دوستَمو دُنبآل کُنیـــــــــــد تآ آزآد شِه مُرسی http://www.wisgoon.com/pin/8304124/ #زرآ

 زیر بآروלּ پَرسِـہ میزَنَܢܢ تو خیآلܢܢ  
  
 خیسِـہ پیرهَنَـܢܢ اَشکآܢܢ اَز چِشمآܢܢ دِل نُمے کَنَלּ 
  
 کآش همونقدر کـہ عاشقتـܢܢ دوستـܢܢ داشتـہ باشے  


موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: نمیخوآم کسی بفهمه، بفهمه که چی بشه، هه، من همون دیونم، همون خل و چل، خخخ،
[ 1394/05/31 ] [ 02:24 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

142 ҽɧʂαʂҽ

 ﺳَﻼﻣﺘَﯽ ﺧُﻮﺩَﻡ ╬►

 ﭼِﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ ↘ ﺑﺎ ﻫَﻤِﻪ ﺧَﻨﺪﯾﺪَﻡ ↔ ﻫَﻤِﻪ ﺭﻭ ﺩِﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩَﻡ ×

 ﻧِﮕَﺮﺍﻥِ ﻫَﻤِﻪ ﺷُﺪَﻡ ☺ ﺑِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﺍَﻫﻤﯿَﺖ ﺩﺍﺩَﻡ ♂♀

 ﺑُﻐﺾ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺭﻭﺑِﻪ ﺧَﻨﺪِﻩ ﺗَﺒﺪﯾﻞ ﮐَﺮﺩَﻡ

 ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐَﺲ ﻫﯿﭻ ﻭَﻗﺖ ﻧَﻔَﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮ ﺩِﻟﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ☆ 

#دلواپس #میشم #تو #پیشم #نیستیو #دلم #آشوبه #نارنجی #پازل باند#میثم#ابراهیمی #sayan
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، فرق من و تو، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: به قول سوگند، دور بزنیم مشکلآرو، هه، سر قلب شدیم،
[ 1394/05/31 ] [ 02:07 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

130 ҽɧʂαʂҽ

 آهاלּ مـלּ بچــــہ ام؟؟ 
  
 لاسیدלּ و لاشے بودלּ یعنے بـــزرگی؟

 باشـہ حاجے اصلا” ما جنین،

پس راهــــموלּ از هــم سواس!

مـלּ میرم آبمیوہ امو میـפֿـورہ توام برو گـــوهتو بـפֿـور. 

آهان من بَچَم✖ لاسیدن و لاشی بودن یعنی بزرگ شدن✔ باشه حاجی اصلا من جنین✔ پس رامون از هم سَواس ✔ ما آبمیومونو میخوریم
موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، فرق من و تو، جالب، برچسب ها: هه، باشه حاجی، تو برو گوهتو بخور، =/،
[ 1394/05/24 ] [ 14:27 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

123 ҽɧʂαʂҽ

 داَشتَنِ یِـہ دُوستِ פֿـوُب 

تو یِـہ دُنیاَیِ بَد و پُر اَز گُرگ ...

مِثلِ פֿـوُردَنِ قَهوهِ توُ هواے سرده... 

هوا رو گرم نمے ڪنـہ ولے تو را گرم میڪنـہ ...! 

همیـלּ برام ڪافیـہ ...! 

داَشتَنِ یِه دُوستِ خوُب تو یِه دُنیاَیِ بَد و پُر اَز گُرگ ...مِثلِ خوُردَنِ قَهوهِ توُ هوای سرده... هوا رو گرم نمی کنه ولی تو را گرم میکنه ...! همین برام کافیه ...!

 بـہ سلآمتے دوستآے פֿـوب مجآزے  

موضوع: عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، جالب، داستان كوتاه عاشقانه، برچسب ها: دآشتن یه دوست خوب، تو دنیای پر ازگرگ و بد، یعنی خوشبختی، با امید دوستام، هه،
[ 1394/05/21 ] [ 14:38 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

116 ҽɧʂαʂҽ

 جایے ڪـہ عشـــــــق تمام شد،

نفـــــرت شروع مے شود

جایی که عشـــــــق تمام شد،نفـــــرت شروع می شود 
موضوع: فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: عشق، نفرت، هه،
[ 1394/05/20 ] [ 19:09 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

:(

ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓

ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ..

✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم✘

⇦ کــــــــــــــــــــم آوردم ‌‌⇨

☜♚گـــــور پـــــــدر دنیــــــــــا ...

وقتــے بـــــــا ۳کـــام میشـه رف تـــو رویـــــا♚☞

°•° وقتی با ۳پیک سنگین میشه رفت تو فضاااا..!°•°

×وقتی با یه تیغ و رگ دست..√

میشه رفت تو کمااا..!!√

بعدش اون دنیا..!√

http://www.upsara.com/images/2z1s_tumblr_mj2cclzs6q1s4zegwo1_500.pngبرچسب ها: هه،
[ 1394/05/16 ] [ 03:03 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

مـــــــرد

در آینده ای نه چندان دور….

قبلنا یه موجوداتی زندگی میکردن بهشون میگفتن ” مـــرد


نتیجه تصویری برای عکس ضد لاشیبرچسب ها: هه، مرد، مگه داریم؟؟، مگه میشه؟؟، حالم از پسرا بهم میخوره،
[ 1394/05/14 ] [ 01:47 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

حیفه

اورجـینــــــال بــــه دنیـــــا اومــــــدے
حـیفـــــــــــــه ڪُـپـــــــــے از دنـیـــا بـــــــرے
خـُـــــودت بــــــــــــــــــــــــاش همـیـــــــــــن

نتیجه تصویری برای عکس تنهاییبرچسب ها: هه، نیمکت تنهایی، تنهایی، کپی، اورجینال،
[ 1394/05/14 ] [ 01:25 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

103 ҽɧʂαʂҽ

 ♔دیـــگهــــــ♚ ☜از⇨♀دستـــــــــــ♂ ♀کـــــΩــسیـــــــ⇧ 
  
 ✔️ ناراحتــــــ∵ـــــ✘ ♞نمیــــــــــشمــــ♧♜ 
  
  •فقطــــــــــــــ™ ⊥میگمــــــ∞ـــــــــ‡  
  
 ®بهـــــ∅ـــــــــ® ╮درکـــــــــــــــ╰ 

KOJAYE LAHZEH HAMI TO KE HAR JARO BEGI GASHTAM BE JAYE ZENDEGI KARDAN PEYE DIVOoNEGI GASHTAM
موضوع: تلخ نوشته، فرق من و تو، جالب، برچسب ها: به درک، آره، باید بگم به درک، باید بخندم، باید بیخیال باشم، هه، خخخخخخ،
[ 1394/05/13 ] [ 17:14 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

101 ҽɧʂαʂҽ

 ⇜ ✬ هے د ُﺧــــــٺر ﺟــــــــــــوووڹ ❣ ↭ 

زحمٺ ﻧــــــــڪش واﺳــــــــــه نگـــه داشٺڹ راﺑِــــــطٺ ❂ ☞ 

☜ ✘ ﺧــــــﯾــــــلے و ﻗــــــــته پسراﻣــــــــــوڹ دﯾــــــگه جنده پسنــــد شدن ❂ ☞ 

⇜ ✬ هے د ُﺧــــــٺر ﺟــــــــــــوووڹ ❣ ↭ ♬ زحمٺ ﻧــــــــڪش واﺳــــــــــه نگـــه داشٺڹ راﺑِــــــطٺ ❂ ☞ ☜ ✘ ﺧــــــﯾــــــلے و ﻗــــــــته پسراﻣــــــــــوڹ دﯾــــــگه جنده پسنــــد شدن ❂ ☞
موضوع: دلنوشته های من، فرق من و تو، تلخ نوشته، برچسب ها: پسرای جنده پسند، هه، به درک که رفت، به درک که عاشقشی، بسوز و بساز،
[ 1394/05/13 ] [ 17:04 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

99 ҽɧʂαʂҽ

 ✘ﯾـهـ بیـماریِ لاعـلاج دارم✘ 

✘ﻫﺮکیـوﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮمیکنم◀آدﻣـــــﻪ▶✘ 

✘ﯾـه بیـماریِ لاعـلاج دارم✘ ✘ﻫﺮکیـوﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮمیکنم◀آدﻣـــــﻪ▶✘
موضوع: دلنوشته های من، دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: هی دخترک دیوانه، بفهم هر آدمی انسان نیست، من مریضم، هه،
[ 1394/05/9 ] [ 02:16 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

97 ҽɧʂαʂҽ

 ✘رفــــیق...اَلَکے تیریپِمَعرفَت↪بَرنَدار ✘ 
  
 مافَقَط...تو تِـــرافیک ↩پُــشتِـــــــــ↪هــَمــیم  

✘رفــــیق...اَلَکی تیریپِ↩مَعرفَت↪بَرنَدار ✘مافَقَط...تو تِـــرافیک ↩پُــشتِـــــــــ↪هَمــیم ♚₷¤₦៛¥₳♚
موضوع: دلنوشته های من، فرق من و تو، تلخ نوشته، برچسب ها: تیریپ معرفت، برندار، ما فقط تو ترافیک پشت همیم، هه،
[ 1394/05/9 ] [ 02:06 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

94 ҽɧʂαʂҽ

 ⛔سکوت مــלּ نشانهـ رضایتم نیـست❗ ⛔

دارم برنامهـ ریزے میکنم واسهــ

↩بِـــگـا↪دادنت ◀هـــــــΘ๑ρรـــــهــ▶ 

⛔سکوت مــن نشانه رضایتم نیـست❗ ⛔دارم برنامه ریزی میکنم واسه↩بِـــگـا↪دادنت ◀هـــــΘ๑ρรـــــه▶
موضوع: تلخ نوشته، فرق من و تو، برچسب ها: سکوت من، دارم بزنامه میچینم، واس بگا دادنت، هه، گمشو اصلا، دیه برام هیچی مهم نیست،
[ 1394/05/9 ] [ 01:40 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

97 ҽɧʂαʂҽ

 بزرگترین بَدی ِ ایـלּ زندگی اینـہ کـہ :

 هیچ وقت اوלּ چیزی رو کـہ میخوای 

همون لحظـہ نداریش یـہ زمانی بهش میرسی

 کـہ دیگـہ برات مهم نیستـ ... 

بزرگترینـ بَدیـِ این زندگیـ اینه که : هیچ وقتـ اون چیزیـ رو که میخوایـ همونـ لحظه نداریشـ یه زمانیـ بهش میرسیـ که دیگه برات مهم نیستــ ...
موضوع: دلنوشته های من، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، برچسب ها: تلخه، حقیقت تلخ اینه، بزرگترین بدی این زندگی، ارزش نداره غم بخوری، برای این دنیا :|، هه،
[ 1394/05/5 ] [ 18:32 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

96 ҽɧʂαʂҽ

 ↩زِنـدِگـے بـا رُویــایِ ↩آرِزو هـایِ زِنـدِـہ بِـہ گور شُدِـہ 

↩زِنـدِگـی بـا رُویــایِ ↩آرِزو هـایِ زِنـدِه بِه گور شُدِه
موضوع: دلنوشته های من، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: زندگی، بارویاهای گور به گور شده، آرزوهای زیادی داشتم، اما حالا تنها آرزوم، یه چیزه، هه،
[ 1394/05/5 ] [ 18:28 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

91 ҽɧʂαʂҽ

 ﺻِﻔــــَﺖ " لـآشـــــے" ﺭﻭ ﺍﮔـہ ﺍَﺯ ﻟـــــﻐـــَﺖ ﻧـآﻣـہ ﺣـــــــَﺬفـ ڪـنـטּ...

 یـہ ﺳِـــــــﺮﯾـآ ﺭَωـــــﻤـﺎً ﺑـے ﻫُـﻮﯾَـﺖ ﻣـے ﺷَـטּ .... 

ﺻِﻔــــَﺖ
موضوع: دلنوشته های من، فرق من و تو، تلخ نوشته، برچسب ها: حقیقت تلخیه، هه، والا، اعصابم خورد میشه،
[ 1394/05/4 ] [ 12:56 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

88 ҽɧʂαʂҽ

 ﺩَﺭْﺩ و دِلْ نِمیڪُنَمْ . . .✘ 

←ﺯَخْمے ڪہ ﺍَﺯْ ﻋَﺼَﺐْ بِگْذَﺭَﺩْ...₡ ﺩﯾﮕَﺮْ ←ﺩَرْﺩْ→ نَدارَدْ... 

ﺩَﺭْﺩ و دِلْ نِمیڪُنَمْ . . .✘ ←ﺯَخْمے ڪہ ﺍَﺯْ ﻋَﺼَﺐْ بِگْذَﺭَﺩْ...₡ ﺩﯾﮕَﺮْ ←ﺩَرْﺩْ→ نَدارَدْ...
موضوع: دلنوشته های من، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: حال این روزای ...، خدایا صدامو داری، هعی، هه،
[ 1394/05/4 ] [ 12:46 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

لطفن اینبار کسی نقد فلسفی نکنه...

مسلمان: هشتاد ضربه شلاق حقش بود

سوال:چرا؟؟

مسلمان: چون شراب حرامه

سوال: چرا حرامه؟

مسلمان:چون برای بدن ضرر داره

سوال:ینی میخوای بگی یه لیوان شراب

از هشتاد ضربه شلاق ضررش بیشتره؟؟

 برچسب ها: هه، شراب، شلاق، مسلمان، سوال،
[ 1394/05/4 ] [ 05:55 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

84 ҽɧʂαʂҽ

 فداے سرتــــ  ..نباشـہ غمت..نرے و یادت رفتـہ باشـہ تنت..

نشینـہ פֿـاکستر کنار لبت..فداے سرت عزیزم نباشـہ غمت!! 

#مُــــنتظِـــرم صُــــبــح بِشـــــہ# ڪہ باز منتــــظر بِشـــــم✍ #شـــــب بِشـــــہ....⇶ هـــ‌Hehـــــه
موضوع: دلنوشته های من، تلخ نوشته، برچسب ها: فدآی سرت، هه، نباشه غمت، مرده شورتو ببرن :|،
[ 1394/04/29 ] [ 01:52 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

70 ҽɧʂαʂҽ

 : مــــــــــלּ تکــــــــــــــــرار نمیشم ولــــــــــــے ... 

یـــــــــک روزمیـــــــــرسـב کــــــــــہ ... 

یک ملافــــــــــــــہ ے سفیـــــــــــــــב پایاלּ میــــــــــבهـב ..

بـہ مــــــــــــــــــــــלּ ... بـہ شیطنـــــــــــــت هایم...❥ 

♚ﺍﮔـﻪ ﺍﺯ ﺑـﭽـﮕﯽ♚ ⇦ﺑﺠـﺎﯼ
موضوع: دلنوشته های من، تلخ نوشته، فرق من و تو، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: هی یارو، هه، چی فکر کردی، بعد تو آرزوم شده مرگم، یه روز دیه، اونم گذشت،
[ 1394/04/18 ] [ 00:31 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]
.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic