هَمـِه فـِکْرْ میکُنَـنْ ۞خـوبــی۞▼⇜ یِه آسْتیــنِ بُلَنـْــدْ ▼⇜..

یِه خَنْــدِه یِ مَصْنـوعــی ▼⇜..

یِه دِلِـــــــــــــ سرد▼⇜ ...

هَمـِه فـِکْرْ میکُنَـنْ ۞خـوبــی۞

/// هعـــــــــــــــــــــــــــ#
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: سیگار نیمکت، نیمکت سیگار، نیمکت احساس، نیککت تنهایی، وبلاگ عاشقانه، متن های احساسی با عکس جدید، تلخ تر از زهز مثل،
[ 1394/04/14 ] [ 21:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بســـ کنــــ سآعتــــ …

Naghmehsara (581)

 

بســـ کنــــ سآعتــــ …

دیگــــــر خستـهـ شده امـــ ….

آرهـ مَنـ کم آورده امــ ….

خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ …

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ !


پ.ن: هر حرکت عقربه ات پتکی است بر قلب شکسته ام

در هر لحظه نبودنش..

قلبم ریز ریز میشود

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: دل نوشته نیمکت، پارک غم، غمکده من، نیمکت سیگار، سیگار نوشته، خاص تلخ او، وبلاگ برترین ها،
[ 1394/03/25 ] [ 01:16 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>