تبلیغات
نیمکت تنهایی - مطالب ابر من داغون

دلم بیم جدایی ندارد دلم خودش را گم کرده...چون با خودت بردیش لعنتی

 ماـכرم میگویـכ: “ـכلتنگ نباش پیـכایش مے شوכ حتما”
 
 اما כریغ ڪًــہ نمے כانـכ
 
 گم شـכـہ ے ایלּ قصه،مלּ اَم! 


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عشق یک طرفه، دل داغون، غم بارون، سر گریون، من داغون، دل حیرون،
[ 1394/04/19 ] [ 13:54 ] [ G⊕d ƒεεレ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>