تبلیغات
نیمکت تنهایی - مطالب ابر من ترسام ریخته

190 ҽɧʂαʂҽ

مَــــــــــڹ یکــــــــــیۅ دارمـــــ کِـــــهـ بــــــــــا تمومــــــــــهـ وجــــــــــوڊ دوســـــۺ دارَمـــــ #محــــــــــی
 ♜مَـــāmØـــن♜ ☜ســیاهیِـــہ مُـطـلَـقـَم مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـی؟

 ▪رَفـتَنِـت؟ ☜هــِـرّے ▪نـَمـوندَنـِت؟ ☜هـِـرّے ▪نـَخــواسـتـَنـِت؟

 ☜هـِـرّے ♜مـــَــāmØــــن♜ هـَمـِــہ تـَرسـام ریـختِــہ ..
موضوع: طـــَـنــــز، جالب، فرق من و تو، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: گم شو بآووو، من ترسام ریخته، هرررری، من سیاهیه مطلقم، آرع،
[ 1394/06/30 ] [ 01:29 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>