ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !


بیقــراری هــایــم
پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را
نگــاهــت را از مــن نگیـــر
ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عاشقانه، عشق پاییزی، متن عاشقانه با عكس جدید، به روز ترین وبلاگ، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های من، كنایه دار عاشقانه،
[ 1393/07/20 ] [ 07:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !


بیقــراری هــایــم
پـاییـــز می خــواهــد و چشــم هـای عاشقـتــــ را
نگــاهــت را از مــن نگیـــر
ایـن پاییـــز را عاشقـــم بـاش لطفــــاً !
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، عشق پاییزی، متن عاشقانه با عكس جدید، به روز ترین وبلاگ، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های من، كنایه دار عاشقانه،
[ 1393/07/20 ] [ 07:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>