عشق چندمت بودم...!!!؟؟؟

چه زود شدی بی من" متحول"
تو فضای مجازی شدی"متاهل"
عشق اولم بودی.......
عشق چندمت بودم...!!!؟؟؟
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عشق اول، متحول، متعهل، عاشقانه های من، تلخ نوشته، وبلاگ چشمك عشق،
[ 1393/07/29 ] [ 02:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عشق چندمت بودم...!!!؟؟؟

چه زود شدی بی من" متحول"
تو فضای مجازی شدی"متاهل"
عشق اولم بودی.......
عشق چندمت بودم...!!!؟؟؟
موضوع: برچسب ها: عشق اول، متحول، متعهل، عاشقانه های من، تلخ نوشته، وبلاگ چشمك عشق،
[ 1393/07/29 ] [ 02:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>