زندیگم فیلم ..عکسم تو کن پوستر

زندیگم فیلم ......
عکسم تو کن پوستر...
واسه لش کنا اینجا...
 شدم من مبسر....

موضوع: برچسب ها: اواتار پسرونه و مردونه، اواتار سیگار مشروب حال غم فاز سنگین، متن عاشقانه پوستر، زندگیم فیلم عاشقانه، عاشقانه های من، غمكده، حیات خلوت،
[ 1393/07/23 ] [ 07:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

زندیگم فیلم ..عکسم تو کن پوستر

زندیگم فیلم ......
عکسم تو کن پوستر...
واسه لش کنا اینجا...
 شدم من مبسر....

موضوع: برچسب ها: اواتار پسرونه و مردونه، اواتار سیگار مشروب حال غم فاز سنگین، متن عاشقانه پوستر، زندگیم فیلم عاشقانه، عاشقانه های من، غمكده، حیات خلوت،
[ 1393/07/23 ] [ 07:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>