81 ҽɧʂαʂҽ

 ↩ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﺑـــــﻄﻪ ﻫــﺎﺗـﻮﻥ ☆ 
  
  #ﺍﺧــ-✍ـــــﻼﻕ ☆ ﺩﺍﺷـــﺘــﻪ ﺑـــﺎﺷﯿــــــﺪ ➽... ★ 
  
  #ﻏــــ-✍ـــــــﺮﻭﺭ ★ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻏــــــﺮﯾـــﺒﻪ ﻫـــﺎﺳـﺖ ➽ 

↩ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﺑـــــﻄﻪ ﻫــﺎﺗـﻮﻥ ☆ #ﺍﺧــ-✍ـــــﻼﻕ ☆ ﺩﺍﺷـــﺘــﻪ ﺑـــﺎﺷﯿــــــﺪ ➽... ★ #ﻏــــ-✍ـــــــﺮﻭﺭ ★ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻏــــــﺮﯾـــﺒﻪ ﻫـــﺎﺳـﺖ ➽
موضوع: دلنوشته های من، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، برچسب ها: غرور، طرف همچین خودشو میگیره، انگار که منه، من اگه مغرور بازی در بیارم، که جواب سلامتم نمیدم عیزم،
[ 1394/04/29 ] [ 01:32 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

ﺯﻧﺪﮔﻲ _ ﻣﻨﺘﻈﺮ _ ﻫﻴﭻﻛﺲ _نمی ماند

ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛
” ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ”
ﻣﯿﺸﻮﺩ ” ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ “
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،
” ﻓﺮﺻﺖ “
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ …
ﻗﺪﺭ ” ﻟﺤﻈﺎﺕ ” ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ _ ﻣﻨﺘﻈﺮ _ ﻫﻴﭻﻛﺲ _نمی ماندموضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: زندگی، غرور، نیمکت تنهایی، وبلاگ عاشقانه، نیمکت،
[ 1394/04/11 ] [ 09:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>