کارنامه آلبرت انیشتین!

حیفم اومد اینو نزارم 

هرکی خوشش اومد تو کامنتا بگه

A.h.P


کارنامه آلبرت انیشتین!

شکست آخرین راه نیست بلکه شروعی جدید به سوی موفقیت است...


برچسب ها: عشق.جملات عاشقانه،
[ 1393/07/29 ] [ 11:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کارنامه آلبرت انیشتین!

حیفم اومد اینو نزارم 

هرکی خوشش اومد تو کامنتا بگه

A.h.P


کارنامه آلبرت انیشتین!

شکست آخرین راه نیست بلکه شروعی جدید به سوی موفقیت است...


برچسب ها: عشق.جملات عاشقانه،
[ 1393/07/29 ] [ 11:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>