چقـבر בلم برایــش تنگ بوב... [:(

امروز فهــمیـــבم ...
تنهــایــیـ یــعنیـ:
هــمهـ یـ روز با خوבت بگویــیـ
فراموش ڪرבهـ ام..
بگویــیـ ...
בیــگر نیــست.. בیــگر בوستش نـבارم !
اما...
شب ڪهـ میـ شوב زانوهــایــت را בر آغوش بگیــریـ...
בیــوار بشوב تڪیــهـ گاهــِ سرِ پر زِ خیــالت ...
و בر בل بگویــیـ :
راستیـ ! چقـבر בلم برایــش تنگ بوב... [:(]
تمامِ روز ... !

+هـِــه...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عشقی، عاشقانه، وبلاگ دوستانه، وبلاگ عاشقانه، تلخ نوشته، رفتن، تنهاییی،
[ 1393/12/19 ] [ 12:38 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ،

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ،

گاهی زیاد می آورد ... ،

غم از سر و روی َش ...

از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ..موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، عشقی، دلتنگی، خاص، وبلاگ با حال، عاشقانه های خاص، باروونی،
[ 1393/07/17 ] [ 04:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ،

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ،

گاهی زیاد می آورد ... ،

غم از سر و روی َش ...

از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ..موضوع: برچسب ها: عاشقانه، عشقی، دلتنگی، خاص، وبلاگ با حال، عاشقانه های خاص، باروونی،
[ 1393/07/17 ] [ 04:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>