نخونده لایک نکن لطفا...

نخوندی لایک نکن لطفا
دخترسیلی محکمی ب پسر زد و ب او گفت خفه شو..پسر دست او را گرفت و با خواهش از او

درخواست سکس کرد دختر گفت عاشقم بودی حالا می خوای بمن تجاوز کنی.پسر دست اورا گرفت و

بزور به سمت اتاق خوابش برد..دختر جیغ میکشید پسر لباس های اورا ب زور در آورد وبعد لباسایه

خودش را..دختر جیغ میکشید..التماس میکرد..گریه میکرد..اما پسر دیوانه وار به او تجاوز کرد و دختر

هیچ کاری نمیتوانست بکند و فقط گریه میکرد ب حال خودش ک چرا عشقش به او تجاوز کرده پسربعد

از تمام شدن کارش پسر با گریه گفت اخی راحت شدم ودختر را بزور به اغوش کشید اشکهایش را پاک

کرد دختر که حتی توان نداشت دست پسر را کنار بزند..فقط میگفت;خیلی پستی کثافت.پسر بعد از

سکوتی طولانی و گوش دادن ب حرفای او با گریه بلند گفت حالا دیگه منم ایدز دارم عشقم.دختر تازه

یادش به سرگیجه هایه هر روز و ازمایش چند روزش پیشش افتاد گفت یعنی من.. بغض هر دو شکست

و در اغوش هم سخت گریستن دختر گفت چرا اینکار رو با خودت کردی عشقم پسر او را در آغوش

کشید و و با گریه در گوشش زمزمه کرد عشقم منو تو مال همیم نمیذارم هیچ چیزی و هیچکس تو رو

از من بگیره مگه مرگم.


موضوع: داستان كوتاه عاشقانه، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، شاید شهوت دار ولی مردوونه، عشق بی پایان، nhsjhk s;sd، s;s lvn، uharhki s;sd،
[ 1394/04/2 ] [ 03:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هــر سو رو میکنـــم صـــدای تو پیچـــیده !

هــر سو رو میکنـــم صـــدای تو پیچـــیده !

چیزی نیســـــت

فقـــط یک توهّم عمـــیـق بی انتها

که بیـــرحمانه تکرار می شود ...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: صدای بهار، سکوت تلخ، خاطرات ماندگار، عشق بی پایان، شروع یک مرگ، نسل سوخته، وبلاگ تنهایی،
[ 1394/02/16 ] [ 07:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>