خـــُנایآ ... مے شَوَנ استِعفآ נَهــــَم ؟

رَנ پآهآیــَم رآ پآک میکــُنَم

بِهــــ کــَسے نَگوئیــــد

مَــטּ روزے נَر ایــטּ נُنیآ بـــودم

خـــُנایآ ...

مے شَوَנ استِعفآ נَهــــَم ؟

کــَم آوَرנَمــــ ...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: كفش برای رفتن، عاشقانه سرد غمگین دپرس عجق و جق، كلش اف كلنس 94 95 2015، عاشقانه های چشمك، مستركاپ همه چیز، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/09/2 ] [ 10:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خـــُנایآ ... مے شَوَנ استِعفآ נَهــــَم ؟

رَנ پآهآیــَم رآ پآک میکــُنَم

بِهــــ کــَسے نَگوئیــــد

مَــטּ روزے נَر ایــטּ נُنیآ بـــودم

خـــُנایآ ...

مے شَوَנ استِعفآ נَهــــَم ؟

کــَم آوَرנَمــــ ...
موضوع: برچسب ها: كفش برای رفتن، عاشقانه سرد غمگین دپرس عجق و جق، كلش اف كلنس 94 95 2015، عاشقانه های چشمك، مستركاپ همه چیز، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/09/2 ] [ 10:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکـ پاکتـِ سیگـار ... شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم .

♥~> یکـ پاکتـِ سیگـار ...
شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم ...
یہ دلہ پــُر ...
ـاینجا شـُروع ماجـَراستـْ ...
ـانتہایش را خُدا هـَم نمیداند .
موضوع: سیگار، برچسب ها: متن سیگار، عاشقانه های تلخ، مشروبو سیگار تنهایی، وبلاگ تلخ نوشته های من، چشمك عشق، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/08/30 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکـ پاکتـِ سیگـار ... شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم .

♥~> یکـ پاکتـِ سیگـار ...
شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم ...
یہ دلہ پــُر ...
ـاینجا شـُروع ماجـَراستـْ ...
ـانتہایش را خُدا هـَم نمیداند .
موضوع: برچسب ها: متن سیگار، عاشقانه های تلخ، مشروبو سیگار تنهایی، وبلاگ تلخ نوشته های من، چشمك عشق، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/08/30 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بی بهانه یاد کردن...

حرفهای من...

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...

بی بهانه یاد کردن...
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، چشمك برای عشق، چشمك زدن، جدیدترین عاشقانه ها اس ام اس، عشق من 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 11:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بی بهانه یاد کردن...

حرفهای من...

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...

بی بهانه یاد کردن...
موضوع: برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، چشمك برای عشق، چشمك زدن، جدیدترین عاشقانه ها اس ام اس، عشق من 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 11:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

ولــے مزاحـم آدمـے ..

کـہ مشـغـول فـراموش کـردטּ مـنـہ نمـیشـم

حــتــے اگـر روزے هـزار بـار

تــو خــودم بشـکـنـم../!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های غمگین یك نفری جدید 94 95 96، وبلاگ عاشقانه های من، عاشقترین عاشق، غمگین ترین شب های ندگی جدید عاشقانه 94 95 96، زندگی با مرگ،
[ 1393/07/21 ] [ 08:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

ولــے مزاحـم آدمـے ..

کـہ مشـغـول فـراموش کـردטּ مـنـہ نمـیشـم

حــتــے اگـر روزے هـزار بـار

تــو خــودم بشـکـنـم../!
موضوع: برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های غمگین یك نفری جدید 94 95 96، وبلاگ عاشقانه های من، عاشقترین عاشق، غمگین ترین شب های ندگی جدید عاشقانه 94 95 96، زندگی با مرگ،
[ 1393/07/21 ] [ 08:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ …

وبلاگ عاشقانه چشمك
ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ …

لااقل شبهــا عروسڪ بغل میـڪرבیـــمـــ تا خوابمـاלּ ببرב ..!

حـالـا گوشــے را …

و یــڪ בنیــا انتظـــــار …
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: كاش هنوز بچه بودی، عكس زیبای خوندن داستان برای عروسك توسط دختر بچه، مطالب عاشقانه غمگین و تنهایی، چشمك، عشق، وبلاگ عاشقانه چشمك، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/07/17 ] [ 11:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ …

وبلاگ عاشقانه چشمك
ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ …

لااقل شبهــا عروسڪ بغل میـڪرבیـــمـــ تا خوابمـاלּ ببرב ..!

حـالـا گوشــے را …

و یــڪ בنیــا انتظـــــار …
موضوع: برچسب ها: كاش هنوز بچه بودی، عكس زیبای خوندن داستان برای عروسك توسط دختر بچه، مطالب عاشقانه غمگین و تنهایی، چشمك، عشق، وبلاگ عاشقانه چشمك، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/07/17 ] [ 11:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلتنگ كه میشوم..مردم شهر...

دلتــــنـگتـــــــ کهـــ مــیشومـــ

ســر میـــگذارمـــ بهـــ خیـــابانــــــــــــــ بـــیـــ قراریـــ !!

آنــقدر نامــــتـــ را فریــــــــاد مـیــــ زنمــــ

تا همــهـــ یــــ شــــــــــهر بـــیدار شونـــد

بلکهـــ بــا مــــنـــــ همــــــ صـــــــدا شـــوند

و صـــدایـــم را بهـــ گوشــــتـــــــ برساننــــد

آنقـــدر بیـــ قـــــراریـــ میـــ کنمـــ ..

تــا بلـکهـــ دلِـــ فاصـــــلهــ هــا بهــ حالـــمــ بســـوزد

و تـ ـــُـــو را بهــ مـــنـــ دهــــد ...!!موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه دلتنگی و احساس با عكس، عاشقانه، عاشقانه خاص، عاشقانه بدون تو، عاشقانه های چشمك، عاشقان، عشق دروغ،
[ 1393/07/17 ] [ 09:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلتنگ كه میشوم..مردم شهر...

دلتــــنـگتـــــــ کهـــ مــیشومـــ

ســر میـــگذارمـــ بهـــ خیـــابانــــــــــــــ بـــیـــ قراریـــ !!

آنــقدر نامــــتـــ را فریــــــــاد مـیــــ زنمــــ

تا همــهـــ یــــ شــــــــــهر بـــیدار شونـــد

بلکهـــ بــا مــــنـــــ همــــــ صـــــــدا شـــوند

و صـــدایـــم را بهـــ گوشــــتـــــــ برساننــــد

آنقـــدر بیـــ قـــــراریـــ میـــ کنمـــ ..

تــا بلـکهـــ دلِـــ فاصـــــلهــ هــا بهــ حالـــمــ بســـوزد

و تـ ـــُـــو را بهــ مـــنـــ دهــــد ...!!موضوع: برچسب ها: متن عاشقانه دلتنگی و احساس با عكس، عاشقانه، عاشقانه خاص، عاشقانه بدون تو، عاشقانه های چشمك، عاشقان، عشق دروغ،
[ 1393/07/17 ] [ 09:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستــ

وقـتـے حـس میڪنم جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے تــو نفـس میڪشـے
و مـטּ از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم
آرام مــی شوم !
تـو بــاش !!!
هـوایـتـــ !
بـویـت !
بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ ...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: برای نفس كشیدن، خیابون شب تنهایی غمگین با عكس متن عاشقانه، متن عشق با عكس و فونت زیبا جدید، عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، بوی خوب زندگی، 93 94 عاشقانه،
[ 1393/07/13 ] [ 09:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستــ

وقـتـے حـس میڪنم جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے تــو نفـس میڪشـے
و مـטּ از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم
آرام مــی شوم !
تـو بــاش !!!
هـوایـتـــ !
بـویـت !
بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ ...
موضوع: برچسب ها: برای نفس كشیدن، خیابون شب تنهایی غمگین با عكس متن عاشقانه، متن عشق با عكس و فونت زیبا جدید، عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، بوی خوب زندگی، 93 94 عاشقانه،
[ 1393/07/13 ] [ 09:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>