شیرینی؟؟ کتک ؟؟ طنز خخخ
شیرینی؟؟ کتک ؟؟ طنز خخخ
موضوع: طـــَـنــــز، برچسب ها: شیرینی، کتک، طنز، دکترو کتک، وب خنده دار، احساس خخخ،
[ 1394/06/24 ] [ 22:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اعصاب نداری نخون ولی بدون اعصاب نداشتن تو به من ربطی نداره

.سلااااااام
خوفی؟

اگـــــــــــــــــــــــــه اعصاب نداری نرو پایین
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ

2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ عیدت مبارک سال خوبی داشته باشی !!

8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ


9. ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ, شماره 4 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

10. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ , ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

11. ﺍﻣﯿﺪﻭﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ, 6 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ

12. ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 8 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ

13. ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺩﯾﮕﻪ, 10 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

14. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 3 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ

15. ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ, ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺵ, ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻥ....

خیلی چاکریم ..!!!
موضوع: طـــَـنــــز، جالب، برچسب ها: طنز، جوک باحال، طنز جدید،
[ 1394/04/29 ] [ 12:29 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

قبل از ازدواج و بعد از ازدواج!!!

قبل و بعد از ازدواج

قبل از ازدواج

مرد: چی بگم؟خدا کنه زودتر بشه !! مگه من چقدر طاقت دارم؟

زن: اگرازپیشت برم؟

مرد: فکرش هم ناراحتم می کنه !!

زن: منو دوست داری؟

مرد: البته،مطمئن باش !! مگه شکداری؟

زن: آیاتاحالابه من خیانت كردی؟

مرد: نه ! به هیچوجه درضمن ازسوالت هم خوشم نیومد

زن: منومسافرت میبری؟

مرد: اگروقت کنم هرروز !!

زن: آیامنومیزنی؟


‎‎مرد: به هیچوجه ! من ازاین آدم انیستم !

زن: میتونم بهت اعتمادكنم؟

مرد: چی؟؟؟بله؟؟؟

 

بعدازازدواج

 

حالااین متنوازپایین به بالا بخونید...

موضوع: طـــَـنــــز، جالب، برچسب ها: قبل از ازدواج وبعد از ازدواج، طنز،
[ 1394/04/22 ] [ 12:37 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

اینم قیافه من موقعی که از بابام پول میخوام

jadid (8)

برچسب ها: طنز،
[ 1394/04/15 ] [ 22:28 ] [ behaminsadgi behaminsadgi ]

لبخند :)

معلم به دانش آموز گفت با ایراد جمله بساز
دانش آموز گفت آبجیتو بوس کردم
معلم گفت این که ایراد نداشت
دانش آموز گفت پس ننتم بیار بوس کنیم
:)
موضوع: طـــَـنــــز، برچسب ها: جک، طنز، جک جدید سال 94،
[ 1394/04/3 ] [ 06:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>