آرزویِ یکــــ نفــــر هــــم نبــــــــودی .............!

تنهــــــــا نشستــــه ای ...!
هیــــچ کــــس تــــو را بــــه یــــاد نمــــی آورد ...
ایــــن همــــه آدم
تــــویِ دنیــــایِ بــــه ایــــن بزرگــــی ...
و تــــــــو
حتــــــــی
آرزویِ یکــــ نفــــر هــــم نبــــــــودی .............!
موضوع: برچسب ها: ارزوی یک نفر هم نبوده ای، عاشقانه تنهایی، دنیای به این بزرگی، سیاست عشق، عشق تنهایی، شکست دل،
[ 1393/06/17 ] [ 12:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

نّــگــو قِـســمـّت نـشـد!!!گــنــدزدی بــه زنــدگــی طــرف
حـــداقــل وقــت رفــتــن ،دهــنــتـو بــبـنـد
نـگـو قـسـمـت نـشـد!!!
موضوع: برچسب ها: مطالب عاشقانه غمگین، غم سنگین، شکست دل، شکست عشقی، عاشقانه جدید 93، مطلب عشق با عکس،
[ 1393/06/13 ] [ 04:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>