فکر کنم دیگر برایم ساز هم نمیزنی...

زمین کَج است…!
اما
من
هنوز هم
خوش رقصی می کنم
به سازِ تو…!
حس میکنم دیگر برایم ساز هم نمیزنی...

اما باز میرقصم ..

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: رقص، ساز، نی، می، هی، زمین کج، دستا شل،
[ 1394/06/14 ] [ 12:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .

بـرقـص [!]
گـویـا کـسـی تـو را نمـی بـینـد . . .
عـاشـق شـو [!]
گـویـا هـرگـز کـسی دلـت را نـشکـسته اسـت . . .
و زنـدگـی کـن [!]
گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عکس، زیبا، رقص، جالب، نیمکت احساس، وبلاگ عاشقانه، چشمک عشق،
[ 1393/12/26 ] [ 06:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>