نگاهت انقلابــی به پـــا کرده در دلم!

نگاهت انقلابــی به پـــا کرده در دلم!

دوست دارم همــه مــردم شهـــر را به خیــابــان بکشـــانـم

و تـــو ‌را نشانشان دهــم..‌.

آنــوقــت دیگــر هیـــچ کــس گنـــاهــم را سرزنــش نمیکـنــد !!!پ.ن: یاد نگاهت بخیر :(برچسب ها: عاشقانه، دو نفری، متن با تصویر، عاشقانه های خاص، وبلاگ نیمکت احساس، چشمک عشق، عاشقانه های ما،
[ 1394/01/21 ] [ 05:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میشه ب چیزای خوب فكر كنی؟؟؟

+مــیــشِـــــهــ بِهــ چـــیـــزایِ خـــوبــــ فـــِکـــ کُـــنیـــــ...؟؟؟
_بــاشِـــهــ...
+خُـــبــــ اَلــانــــ داریــــ بِهـــ چیـــ فِـــکــــ مــیــکُـــنیــــ...؟؟؟
_تــــــ♥ــــــو
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: تو، عاشقانه، خاص، دو نفری، فكرو ذكر، وب عاشقانه، وبلاگ عشقی،
[ 1393/11/7 ] [ 09:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به قلبم افتخار میكنم


به قلبم افتخار میكنم

باهاش بازی شد . .
زخمی شد . .
بهش خیانت شد . .
سوخت و شکست . .
اما هنوزهم به طور عجیبی کار میکنه
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: به قلبم افتخار میكنم، بازی شد با قلبم، شكست، سوخت، عاشقانه، دو نفری، دل شكسته،
[ 1393/07/23 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به قلبم افتخار میكنم


به قلبم افتخار میكنم

باهاش بازی شد . .
زخمی شد . .
بهش خیانت شد . .
سوخت و شکست . .
اما هنوزهم به طور عجیبی کار میکنه
موضوع: برچسب ها: به قلبم افتخار میكنم، بازی شد با قلبم، شكست، سوخت، عاشقانه، دو نفری، دل شكسته،
[ 1393/07/23 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے ,

ہِواے سرد ,

صداے موج

انتظار انتظار انتظار

بہِ خودت مے آیے . . . . . .

یادت مے آید دیگر نہِ ڪسے است ڪہِ از پشت بغلت ڪند ,

نہِ دستے ڪہِ شانہِ ہِایت را بگیرد ,

نہِ صداے ڪہِ قشنگ تر از صداے دریا باشد

اسم این تنہِایے است

برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، دو نفری، یا خاطرات، بغل از پشت، یادت بخیر ای عشق، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/18 ] [ 12:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے ,

ہِواے سرد ,

صداے موج

انتظار انتظار انتظار

بہِ خودت مے آیے . . . . . .

یادت مے آید دیگر نہِ ڪسے است ڪہِ از پشت بغلت ڪند ,

نہِ دستے ڪہِ شانہِ ہِایت را بگیرد ,

نہِ صداے ڪہِ قشنگ تر از صداے دریا باشد

اسم این تنہِایے است

برچسب ها: عاشقانه، تنهایی، دو نفری، یا خاطرات، بغل از پشت، یادت بخیر ای عشق، وبلاگ عاشقانه،
[ 1393/07/18 ] [ 12:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

*ای حاکم مطلق احساسم*


به خودت افتخار کن
ای سردار فاتح سرزمین احساسم
که سرزمین وحشی احساسم را به بند کشیده ای و بر قلب وجانم حاکمی
به خودت افتخار کن
قلبی را که به قیمت سالها تنهایی حفظ کرده ام به نازچشمی تسخیرکرده ای
به خودت افتخارکن ‎
*ای حاکم مطلق احساسم*
موضوع: برچسب ها: *ای حاکم مطلق احساسم*، ktvd، دو نفری، احساس زیبا، عاشقتم، خیلی دوست دارم،
[ 1393/03/4 ] [ 01:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ…

ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ !

ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …
موضوع: برچسب ها: ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …، تو، بی ارزو بودن، دو نفری، مخاطب خاص، رسیدن به عشق، عاشقانه،
[ 1393/03/3 ] [ 08:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

" تـــــ♥ـــــو "

فــرقی نــבآرב چــه ڪسی چــہ میـگــویــב ،" تـــــ♥ـــــو "همــانـی ڪـہ همــیـشـہ" בوسـ♥ــتـش בارم "هـمــانی ڪـہ تــآ غُــصـّـہ ام می گیــرב ، سَــر و ڪـلّـــہ اش پــیــدا می شوב ،و تــا مــرآ نـخنـבآنـב בســﭞ بـرבآر نمی شوב ،هـمـآنی ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ ازشـور و شـاבے و زنـבگی ،" تــــــ♥ــــو "همیشه هــمــانی ...

موضوع: برچسب ها: تو، دوست دارم، مخاطب خاص، شادی و سرگرمی، عاشقانه، دو نفری،
[ 1393/03/3 ] [ 07:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بــه ایـ ـن میگــــن مــــَـ ـ ــردﺍﻭنــ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ــنـﻪ ﮔﻔﺘﻨﺸﻮﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻧﺸــﻮﻥ ﺑـﺪﯼ ﺗـﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪﺵ ﮐﻨﻪ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـ ـﯽ ﺑﻬﺖــ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻟِﺘــﻮ ﺑﮑﺸﯽ
ﺟــﻠﻮ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـ ـﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﺮﯼ ﺩﺳﺖ
ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺭﻭ ﻟﺒﺖ ﻭ
ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻤﺮﻧگـــــ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊﺗــﻮ
ﺍﻭﻧـﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺪ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺖ ﺗﮑــﻮﻥ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺭﻩ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳـﺮﻣﺎ ﯾﺦ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﻪ ﺳﺮ
ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﻧـــﻪ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩتـ,ـ ﺑﮕﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﯿﮑﺸـﺘﻢ
ﺍﻭﻧــﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهـ ﻭ ﺷﯿﻄﻮﻧﯿﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣـ ـﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗـﻪ
ﻭ ﺍﺧﻤِــﺶ ﻣﺎﻝ ﺑﻘﯿﻪ

↓↓

بــه ایـ ـن میگــــن مــــَـ ـ ــرد

موضوع: برچسب ها: مرد، غیرت، به این میگن، عشق، دو نفری،
[ 1393/02/31 ] [ 08:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلــــــ ♥ ــــــــم.....!!

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!
یا ...
نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!
در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!
جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد;

دلــــــ ♥ ــــــــم.....!!
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، برا مخاطب خاص، فاصله دورت نمیكند، دو نفری، دوستت دارمممم،
[ 1393/02/31 ] [ 08:13 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>