شاید

 شایـב...

 شایـב روزے بے خبر בیگر پستــــ نگذارم...
 

       בلم مےخواهـــב ترانہ‌ے خـבاحافظے رابنویسم... روے בیوار هــمیڹ مجازے
 
        ولے...
 
 واژهــ‌هــا فرار مےڪننـב
 
      בلم طاقـٺ نمےآورב
 
         اشڪ‌هــا اماڹ نمےـבهــنـב
 
    نمےـבانم ،شایـב مڹ هــم روزے 
 
 بے خـבاحافظے بروم از ایڹ 
 
                    صفحہ‌ےِ مجازے...

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: خداحافظی، وداع با دوستان، بوی مرگ،
[ 1394/04/24 ] [ 10:29 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

اس ام اس تنهایی.خدافظی 93


برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم

من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم

ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن

نگو رفتم خداحافظ کمی دیگر معطل کن

.

بیخودی متاسف نباش

تو آمده بودی که بروی اصلا

تو چه می دانی چه ترسی ست

ترس از کوچه ی بعد از خداحافظ؟

.بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب


موضوع: برچسب ها: ا س ام اس تنهایی، خداحافظی، غمگین، رفته كه رفته، اس ام اس جدید، 93، خیانت،
[ 1393/03/1 ] [ 06:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>