به تو مدیـــــــونم :(

قدر دستهایم را بیش تر دانستم ...

و قدر چشم هایم را ...

و تازه فهمیدم چه شکوهی دارد

ایستادن بر روی دو پا

آن لحظه که به زمین خوردم ...


موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: عشق یک طرفه، عاشقانه های جدید، تنهایی در نیمکت تنهایی، عشق آتشین من:(،
[ 1394/05/27 ] [ 21:16 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

شنیدم...

 شنیدم جدیدا פֿـیلے פֿـوشـפـالے
 
  
 
 شنیدم بوے عطرش دیوونت مے ڪنـہ
 
  
 
 شنیدم شبا بدوטּ صداش פֿـوابت نمے برہ
 
  
 
 شنیدم اگـہ یـہ روز نبینیش مے میرے
 
  
 
 شنیدم شونـہ هات شدہ جایے واـωــہ اشڪ ریـפֿـتنش
 
  
 
 شنیدم بـפֿـاطرش رو همـہ פֿـط ڪشیدے
 
  
 
 פـتے رو من..
 
  
 
 ولـــــــی. ..
 
  بـــــــــــد بــפֿـت تو زودتر از همـہ פֿـط פֿـطے شدی!!
 
 تو ڪـہ ؋ـڪر مے ڪنے الاטּ פֿـوش بـפֿـت ترینے و  یـہ روزے عشق مטּ بودے دیگـہ اشتباـہ نڪטּ
 
 الاטּ واـωـم פֿـز شدی!!
 
 الاטּ دیگـہ اـωـمت ڪـہ میاد פـالم بهم مے פֿـورہ عــــــــــزیزم . . . 

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه های تلخ، عشق کشک، از جنس غبار دل، تنهایی در نیمکت تنهایی،
[ 1394/04/21 ] [ 16:30 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

خفه شو...

 בیشب یهو בلم ڪوבتا ڪرב… تو رومیخواست…

 سرم رو ڪرבم زیر بالش اروم بـہ בلم گـ؋ـتم:

 خـ؋ــہ شو…! בورہ בموڪراسے گذشتـہ میزنم لهت میڪنم! موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: خفه شو دلم، احساس یخ زده، دل غمگین، تنهایی در نیمکت تنهایی،
[ 1394/04/18 ] [ 19:03 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

هــــــــــــی

ハート のデコメ絵文字اینكه جدیدا سیگار می كشم خیلی بدهはてな のデコメ絵文字


ハート のデコメ絵文字اما دلیلش خیلی بدتره بعضیا فك می كنن با خیلیامハート のデコメ絵文字


目、パステル のデコメ絵文字خیلیام فك می كنن با بعضیام目、パステル のデコメ絵文字


ハート のデコメ絵文字قشنگیش اینه كه من موندم و تنهایی هامハート のデコメ絵文字موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: تنهایی در نیمکت تنهایی، دود سیگار،
[ 1394/04/17 ] [ 15:50 ] [ G⊕d ƒεεレ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>