اَلآنــ میتونَمــ بِزَنَمــ حَتی شآهرَگَمــو↷

اَلانــ بَلَدَمــ حِسآبیــ دآد زَدَنـو⇛

حِفظَمــ هَمِه روز هــآیِ بآختَنَمــو☞

هَمون روزآ بودَنـــ مَنو سآختَنَمــو⇝

اَلآنــ میتونَمــ بِزَنَمــ حَتی شآهرَگَمــو↷
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: شاهرگ، باختن، متن های قشنگ با عكس، وبلاگ خاص، اس ام اس كنایه دار، جدید ترین جدید ها،
[ 1393/07/28 ] [ 01:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اَلآنــ میتونَمــ بِزَنَمــ حَتی شآهرَگَمــو↷

اَلانــ بَلَدَمــ حِسآبیــ دآد زَدَنـو⇛

حِفظَمــ هَمِه روز هــآیِ بآختَنَمــو☞

هَمون روزآ بودَنـــ مَنو سآختَنَمــو⇝

اَلآنــ میتونَمــ بِزَنَمــ حَتی شآهرَگَمــو↷
موضوع: برچسب ها: شاهرگ، باختن، متن های قشنگ با عكس، وبلاگ خاص، اس ام اس كنایه دار، جدید ترین جدید ها،
[ 1393/07/28 ] [ 01:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>