تبلیغات
نیمکت تنهایی - مطالب ابر آره

103 ҽɧʂαʂҽ

 ♔دیـــگهــــــ♚ ☜از⇨♀دستـــــــــــ♂ ♀کـــــΩــسیـــــــ⇧ 
  
 ✔️ ناراحتــــــ∵ـــــ✘ ♞نمیــــــــــشمــــ♧♜ 
  
  •فقطــــــــــــــ™ ⊥میگمــــــ∞ـــــــــ‡  
  
 ®بهـــــ∅ـــــــــ® ╮درکـــــــــــــــ╰ 

KOJAYE LAHZEH HAMI TO KE HAR JARO BEGI GASHTAM BE JAYE ZENDEGI KARDAN PEYE DIVOoNEGI GASHTAM
موضوع: تلخ نوشته، فرق من و تو، جالب، برچسب ها: به درک، آره، باید بگم به درک، باید بخندم، باید بیخیال باشم، هه، خخخخخخ،
[ 1394/05/13 ] [ 17:14 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>