غرور

دختـــرک رفت ولــی زیـر لب این را میگفت :

” او یقینــا پی معشــوق خودش می آیــد “

پســرک ماند ولــی روی لــبش زمـزمـه بود :

” مطمئنــا که پشیمــان شــده برمیـــگردد “


عشـــق قربـــانی مظلـــوم ” غـــرور ” اســـت هــنوز . . .
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 19:38 ] [ MaRaL ... ]

شب یلدا 2

 امشب פـاـ؋ـظا بهــܢܢ بگـפּ  
 
 یـــפּـسـ؋ گܢܢ گشتܢܢ برمیــگرבهـ ...
 
 بگـפּ غܢܢ نـפֿــפּـرܢܢ 
 
 بگـפּ رפּـز هــایـ פֿــפּـب پیــش رפּـست
 
 ایــטּ شب یــلـבا زنگ بزنهـ ...

 


یلدای همتون مبارک :)


  موضوع: دست نوشته (خودم)، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، شب یلدا، حافظ شیرازی، فال حافظ،
[ 1394/09/30 ] [ 18:06 ] [ MaRaL ... ]

شب یلدا

 شبیـ ڪهـ تـפּ نیــسیـ  
 
 گر یــلـבا باشـב בلܢܢ تا ᓆـیــامت פֿــפּـטּ میــشهـ ...

 


موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، شب یلدا،
[ 1394/09/30 ] [ 18:03 ] [ MaRaL ... ]

خورشید قصه ی ما

 פֿــפּـرشیـــב ᓆـصهـ یـ ما رפּ בزבیـــבنـב
 
 مטּ مهــتاب פֿـامـפּـش شـבܢܢ 

 
  موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین،
[ 1394/09/30 ] [ 17:52 ] [ MaRaL ... ]

محتاج محبت

 مـפـتاج ᓆـطرهـ ایـ از باراטּ مـפـبتیـ
 
 مـפـبت هــمیــטּ جاست 
 
 בر آغـפּـش בیــگریـ בنبال مـפـبتیـ ...

موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدید، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 11:53 ] [ MaRaL ... ]

درد


نمـــــیـدانــــی ،


چه دردی دارد !

وقـــتـی ..

حــــالـم ..

در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، دلتنگی و جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 11:51 ] [ MaRaL ... ]

شعر عاشقانه

این شعر از خودمه :)

مفهموم : پسری که قبل از ازدواج با دختر رابطه داره ولش می کنه عشق حتی تو ازدواج خاموش میشه و به سمت بچه ها میره عشق به خداس که جاودانه اگ بخواین معنی بیت به بیتشم می ذارم

 
 בرב פּ زפֿـܢܢ مלּ با مرهــمے בاراے בرماלּ اـωـت         معجزهـ مے פֿــפּـاهـــב בرב פּ زפֿـܢܢ مלּ ڪلبهـ ے اـפـزاלּ اـωـت
 
 ز ωـینهـ ے اـפּ تازهـ ے ᓆـصهـ هــا شنـ؋ـتهـ اے               اـפּ ز انـבـפּـهــت פֿـامـפּـشیت گریهـ هــا شڪـωـتهـ اے
 
 گـ؋ـتت ارزش تـפּ بهـ آלּ اـωـت פּ بـω                     گشت ωـرماے زمـωـتاלּ פּ بـω
 
 בگر بار نیـωـت گرماے ناهــیـב פּ ؋ـریاـב ωـتارگاלּ         בگر بار نیـωـت פּـاژگاלּ عشـᓆ آیـב بهـ פـال تـפּ عاشـᓆـاלּ گریاלּ
 
 ز تـפּـلـב בـפּـبارهـ ے تـפּ ے تـפּ פֿــפּـرشیـב مرבنے ωـت        ز زهــر تـפּ آشنایے باـפּـرنڪرבنے ωـت
 
 گـ؋ـتنـב نرگـω هــا را باز شـפּـیـב مپیچیـב ωـر را         میاهـ بر ωـر פּ صـפּـرت زنیـב פֿـیال نباـ؋ـیـב هــمـωـر را 
 
 آمـב نـבایے چهـ פـاجت بـפּــב بهـ בیـפּـار تا בر بـפּــב        آیـב ابرפּـیے ز هــمزیـωـتے ωـایهـ بانے تا ᓆـاـבر بـפּــב 
 
 تا ؋ـرتـפּـت نشـפּــב ωــפּــב شـפּــב ز هــر בـפּ                تا ڪهــنهـ نشـפּــב گرهـ ے مـפـبت مهـ آلـפּــב ز هــرבـפּ 
 
 פــᓆـیـᓆـتا عشـᓆ آتشیלּ تڪهـ یـפֿـے شـפּــב            ایاܢܢ בر ڪارنـב اے غمگیלּ تلـפֿـے شـפּــב
 
 شـפּــב میـפּـهـ ے عشـᓆـتاלּ گرما                       بـωــפּـزב פֿـط פּ ڪلاܢܢ ز ωـیما
 
 پـω ڪـפּ ز مלּ جاـפּــבانے                            نـωـیاלּ شـב چشܢܢ בل ز بازاـבبینے
 
 گـפּـشهـ اے از تبـωـمش شیرینے عشـᓆ رפּـیاییـωـت       بـפּــב ز פֿـطش פֿــפּـشبـפֿـتے בا ωـرمشـᓆ בریاییـωـت 
 
 פֿــפּـرشیـב פــᓆـیـᓆـے را نڪنـב پنهــاלּ ز ابرے                    ز پل בهـــב نـפּـرے بهــاراלּ تارے
 
 ز פֿــפּـاب غـ؋ـلت بیـבارܢܢ ڪלּ                                       مـפּــωـܢܢ شیرینے בرב ز زنگارܢܢ ڪלּ 


موضوع: دست نوشته (خودم)، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: شعر عاشقانه جدید،
[ 1394/09/30 ] [ 09:51 ] [ MaRaL ... ]

کاش خدا ...

 ڪاش פֿــבا  
 
 تماܢܢ בریا هــا رפּ میـבاـב بهـ چشܢܢ مלּ 
 
 تا اشڪمـפּ ڪܢܢ نیارܢܢ ... 

موضوع: دست نوشته (خودم)، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، اشک،
[ 1394/09/30 ] [ 09:36 ] [ MaRaL ... ]

فاصله ی بین دوستی و دشمنی

 آלּ ᓆــבر בـפּــωـتے هــا زפּــב בشمنے مے شـפּــב ...
 
 ڪهـ פּــᓆـت نگاهـ ڪرבלּ بهـ ωـاعت هــܢܢ نـבارے ببیלּ چنـב בیـᓆـهـ اے ...
 
 اینجـפּـرے شـב 


موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: جدایی دوستی ها، بی معرفتی ها،
[ 1394/09/30 ] [ 09:34 ] [ MaRaL ... ]

حواس جمع

 פــפּـاـω مלּ هــمیشهـ جمع بـפּــב ...
 
 جمع تـפּ 
 
 פּ ایלּ را معلܢܢ ریاضے نمے בانـωـت 
 
 פּ مرا مرבـפּــב ڪرב...

موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، عشق،
[ 1394/09/30 ] [ 09:30 ] [ MaRaL ... ]

من جدید

 مـפּـبایلمـפּ مے ذارܢܢ ڪنار
 
 زیر نامهـ هــات ؋ـنـבڪ مے گیرܢܢ 
 
 مלּ جـבیـב هــر چهـ ᓆــבܢܢ 
 
 عذاب بڪشܢܢ بهــت نمے گܢܢ בلܢܢ تنگهـ 
 

...


موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین،
[ 1394/09/30 ] [ 09:14 ] [ MaRaL ... ]

هیچ کس مثل تو نیست !
 زنـבگے بـבـפּـלּ تـפּ براܢܢ مثل یڪ انـ؋ـراـבیهـ ... 
   
 هــیچ ڪـω نمے تـפּـنهـ مثل تـפּ بهــܢܢ عشـᓆ بـפּـرزهـ  
  
  
 تـפּ بیشتریלּ تـפּـانایے ریـפֿـتלּ بهــܢܢ اعصابمـפּ בارے چـפּـלּ مهــܢܢ ترینے 
  
 بـבـפּـלּ تـפּ اـפــωـاـω פֿــ؋ـگے مے ڪنܢܢ موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین، متن جدایی،
[ 1394/09/30 ] [ 09:03 ] [ MaRaL ... ]

رفیق نارفیق ..!

نَشُدْ ڪ‌ه بِشَمـ+_+
دُخْتَـGirlـرْخّوْبِهـ-_-
#[بْآبْآم]
✔اونقــــــــــدے کـــــه✔
↯واســــــــــ ↯
█رفیـــــقاے نارفیقـــــ █
∝ارزشــــــــــ قاءل شدمـــــ∝
▒اگــــــــــــــــــــ▓
⇨واســـــ دشمنـــــم ⇦
✔قاءلـــــ میشدمــــــــــ♢
الانــــــــــ ...
✖رفیقـــــ فابمــــــــــ بود ✖
✔هــــــــــHehـــــه✖

موضوع: تلخ نوشته، جالب، دلنوشته های من،
[ 1394/09/28 ] [ 17:16 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

زندگی یعنی ...!!!!!!!

ღ♥MoozI [^__^]

زندگے یعنے!!!

همین ک"تو"باشے و...

من دیوانہ واردوستت بدارم...

موضوع: تلخ نوشته، دلنوشته های من، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/09/28 ] [ 17:03 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

خدای دیروز و امروزت، فرداهم هست!

درد هایت را دورت نچین که دیوارشوند، زیر پایت بچین که پله شوند
هیچ وقت نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروزت، فرداهم هست!
ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى اوقرن هاست که خداست…!!!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/09/26 ] [ 08:03 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گِلایه‌هام گُل کرده‌اند

گِلایه‌هام گُل کرده‌اند
که بوی تو
افتاده دست باد،
فکر نمی‌کنی
هوات
بیافتد
در سر همه‌ی مردم...؟
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/09/24 ] [ 09:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

فقط با تو خوب می شود ..

کاش در این شهر
دکتری پیدا می شد..
و
تو را برایم تجویز می کرد..
تا باورت شود حال من
فقط با تو خوب می شود
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، نیمکت احساس، وبلاگ تنهایی، عشق نوشته، نیمکت تنهایی، تو، حس،
[ 1394/09/22 ] [ 10:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حسو حالم خوش نیست..
حس و حالم خوش نیست , همه چی داغونه
یکی باید باشه , تو رو برگردونه
گم و گورم دورم , گیج و ویجم خستم
بس که پای پلکمو , به دل در بستم
پشت سر ویرونه , روبرو دیواره
داره از ابر سیاه , دردسر می‌باره
دل مغرور اما , دست و پا نمی‌زنه
سنگ از آسمون بیاد , صخره جا نمی‌زنه
چشماتو به روم ببند , خدا چشمش بازه
زندگی این آینه‌هاش , آدمو می‌سازه
هرکی دل ببره از رو زمین قد می‌کشه
هرکی آسمونیه لایق ستایشه
اگه رفتن , نرسیدن , توی تقدیر منه
جرم بی بخشش من اگه عاشق شدنه
چشماتو به روم ببند , خدا چشمش بازه
زندگی این آینه‌هاش , آدمو می‌سازه

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: چشماتو به روم ببند، خدا چشمش بازه زندگی این آینه‌هاش، آدمو می‌سازه هرکی دل ببره از رو زمین قد می‌کشه هرکی آسمونیه لایق ستایشه اگه رفتن، نرسیدن، توی تقدیر منه جرم بی بخشش من اگه عاشق شدنه،
[ 1394/09/22 ] [ 10:38 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

رفیقم كجایى دقیقا كجایىرفیقم كجایى دقیقا كجایى
كجایى تو بى من تو بى من كجایى
عزیزم كجایى دقیقا كجایى
كجایى تو بى من تو بى من كجایى
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/09/17 ] [ 08:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

211 ҽɧʂαʂҽ

عکس و تصویر ✘اونکہ دِلِهـ تو رو شِکَسْت خُدا جَوابشو میده ✘بدون بَعد تواَم یہ روز خوش نَمیبینہ ...
 ✘اونکہ دِلِه تو رو شِکَسْت خُدا جَوابشو میدہ 
  
 ✘بدون بَعد تواَم یہ روز خوش نَمیبینہ دیگہ 
  
 ✘اونکـہ دِلِه تو رو شِکَسْت یہ روز میمیرہ با غَماش 
  
 ✘ یہ روز آتیش میگیرہ یہ روز میمیرہ و بَراش 
  
 ✘دیگہ اَشک نمیریزے تواَم خونْسَرْدے پَسْ 
  
 ✘یادِتْ میاد با اون غَریبہ چِہ خونْسَرد میرَفْت؟ 
موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، تلخ نوشته، برچسب ها: خدا جوابشو میده، یادت میاد، تو رو شکست، شدی غریبه،
[ 1394/09/16 ] [ 15:24 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

210 ҽɧʂαʂҽ

عکس و تصویر me بیاید بحرفیممممممم

 بَعضے اوقات  .. فَقَط دِلِت میخواد

 یِڪے دوسِت داشتہ باشِہ بِدونہ اینڪِہ اِنتِظارے داشتِہ باشِہ  
موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: یکی دوسم داشته باشه، بدون انتظار، :| محاله،
[ 1394/09/16 ] [ 15:17 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

به سلآمتی دخترآی مو کوتـاه ..^ــ-

عکس و تصویر €دخترک جوان موهاشو تا ته کوتاه کرد همه گفتن بسی هرزه بود! بعضی ها میگفتن ...

€دخترک جوان موهاشو تا ته کوتاه کرد
همه گفتن بسی هرزه بود! بعضی ها میگفتن دیوانه است! اما هیچکس از دل ویران او خبر نداشت.نفهمیدن دختر که آرزو داشت تا ابد موهایش را بلند نگه دارد تا روزی که عاشق شد دستای معشوقه اش موهایش را نوازش کند. نفهمیدن که این دختر جون داد وقتی موهای سیاه وحشیشو کوتاه کرد! نفهمیدن که موهای یه دختر همه احساس اونه! دخترک با زدن موهایش احساسش را کشت!!
موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار، جالب، ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: دخترک مو کوتاه، کوتاه مو، دخترکی بدون موهای بلند، دیگه نمیدونم چی بگم خخخ،
[ 1394/09/10 ] [ 20:09 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

בرב

 زمیלּ چـہ عاشـᓆـانے چـפּ مלּ בر פֿــפּــב پرפּـرانیـבـہ
 
 פּ פـیـᓅ ڪـہ تـפּ اے شاگرב رפּـزگار غاـᓅـل ما معناے عشـᓆـے
 
 عشـᓆ ڪـہ برعڪـωـش میشـפּ ᓆـشع בهـפֿــבا را باز ڪرבҐ یعنے בرב بے בرماלּ
 
 آرے בرבیـωـت ڪـہ בر آלּ زפֿـمت هایت را میـωـتایے


 
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین،
[ 1394/09/5 ] [ 08:49 ] [ MaRaL ... ]

شب های تنهایی..

رفته رفته سرد میشی

سخته درکه هر چیزی

مثه من حرفی نیست

مردی به اشکی که رو گونه هامه

سخته ببینی یه روزه عاشق

سختیشو نبین بکامه

مثه سیگاره رو لباشه

هر شب بالشه خوابش

بجا لبایه یارش

آخرین پناهش

مثه خفه کنه تفنگه ..

یه مالبرویه کون قرمز

خوده آرامشه با دو 3 پیک ریز

از شامپاینه MOETموضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تنهایی، سیگار مارلبرو و، شامپاینو ویسکی ارمنی، سیگارو دود، شب تلخ، یک مرد تنها،
[ 1394/08/29 ] [ 07:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

kashhhhh..

 

                               ڪآشـڪـے دَر ڪُوچِـ ــه هـ ـآـے ❋
                                ❋ ڪُ ـودَڪے ڪًُــ ـ ـم مـے شُـدَمـ ❋
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: کوچه، کودکی، گم، نیمکت، تنهایی، وبلا، گ،
[ 1394/08/26 ] [ 02:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

: .ılı.——Volume——.ılı.

گــــــــاهے ...

ﺩﻟـــﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾــــــــــﺎﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ... ♥♡♥♡♥

ﺻﺪﺍﯼِ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺯﯾــــــــــــــﺎﺩ...

: .ılı.——Volume——.ılı.

: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

: Min- – – – – – – – – – -●Max

ﺩﻧﺪﻩ 1

→→→ 2...3...4....5

یـہ تــــــــــــــــــــرمز شـבیـב... ======
=====

ﺻﺪﺍے ﺁﮊﯾــــر ﺁﻣﺒﻮﻻﻧـــــﺲ..

●●●●

.یـہ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﻢ...

و...

×♥× تمـــــــــــــﻮﻡ! ~~> ×♥×♥×

100%
██████████

موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: سرعت زیاد، موزیک بلدند، رهایی، بومب، تصادف، تنهایی نیمکت، وب احساسی،
[ 1394/08/25 ] [ 14:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهی باید.. گاهی...


ﮔﺎﻫـے ﺑﺎﯾב ﻧﺒﺨﺸﯿــב ڪﺴـے ﺭﺍ ڪــہ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿבے ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿב
ﺗﺎ ﺍﯾטּ ﺑﺎﺭ בﺭ ﺁﺭﺯﻭے ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷב
ﮔﺎﻫـے ﻧﺒﺎﯾב ﺻﺒـــﺮ ڪﺮב
ﺑﺎﯾב ﺭﻫﺎ ڪﺮב ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑבﺍﻧﻨב ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧבے
ﺭﻓﺘטּ ﺭﺍ ﺑﻠב ﺑﻮבے . . .
ﮔﺎﻫـے ﺑﺮ ﺳﺮڪﺎﺭﻫﺎﯾـے ڪــہ ﺑﺮﺍے ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿבﻫـے
ﺑﺎﯾב ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﺗﺎ ﺁטּ ﺭﺍ ڪﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــב
ﮔﺎﻫـے ﺑﺎﯾב ﺑב ﺑﻮב ﺑﺮﺍے ڪﺴـے ﮐــہ
ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮבﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤـے בﺍﻧב
ﻭ ﮔﺎﻫـے . . .
ﺑﺎﯾב ﺑﻪ ﺁבﻣﻬﺎ ﺍﺯ בﺳﺖ בﺍבטּ ﺭﺍ ﻣﺘﺬڪﺮ ﺷב
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤـے ﻣﺎﻧﻨב
ﯾڪﺠﺎ בﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣـے ڪﻨﻨב
ﻭ ﺑﺮﺍے ﻫﻤﯿﺸــہ ﻣـے ﺭﻭﻧـــב . . .
.
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: منت، نبخشیدن، گاه گاه، تست کنیم، عشق الوده، رویای ÷اک، گاهی باید رفت،
[ 1394/08/25 ] [ 14:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برررررررررف

به جززززز روزگارم

همه چیزم را سفید کرده است ....

" برف""


موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/08/8 ] [ 15:31 ] [ "...ZaHra..." . ]

هه ..!.!

منــــــــو نـــــگـــــــــــردون
دنیـــــــــــــام خــــــــــــــودش ســـــــرگــردونـــهـ
✠هـ

منــــــــو نـــــگـــــــــــردون
دنیـــــــــــــام خــــــــــــــودش ســـــــرگــردونـــهـ
✠هـــــــــــــه✠

موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار،
[ 1394/08/6 ] [ 16:00 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

تنهـایی . . . ! !

ﺗﻨﻬــــﺎﯾـــﮯ ﯾﻌﻨـــﮯ ﯾــــﻪ ﻭﻗﺘﻬــﺎﯾـــﮯ ﻫﺴﺘـــــ
ﻣﯿﺒﯿﻨـــﮯ ﻓﻘﻄـ ﺧـــﻮﺩﺗـــــﮯ ﻭ ﺧــﻮﺩﺗـــ
ﺭﻓﯿـــ

ﺗﻨﻬــــﺎﯾـــﮯ ﯾﻌﻨـــﮯ ﯾــــﻪ ﻭﻗﺘﻬــﺎﯾـــﮯ ﻫﺴﺘـــــ
ﻣﯿﺒﯿﻨـــﮯ ﻓﻘﻄـ ﺧـــﻮﺩﺗـــــﮯ ﻭ ﺧــﻮﺩﺗـــ
ﺭﻓﯿـــــــــــــﻖ ﺩﺍﺭﯼ …
ﻫﻤــــــــﺪﺭﺩ ﻧـــــــــــــﺪﺍﺭﯼ
ﺧـــﺎﻧـــــﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﯼ …
ﺣﻤــــــــﺎﯾﺘــــــــــ ﻧـــــﺪﺍﺭﯼ
ﯾﮑـــــــﮯ ﻭ ﺩﻭﺳﺘـــــــ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﺣﻀــــــﻮﺭﺷـــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﯼ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ
ﻫﻤـــــﻪ ﭼـــــــﮯ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ .... ﻫﯿﭽــــــــﮯ ﻧــﺪﺍﺭﯼ....

موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، تلخ نوشته، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/08/6 ] [ 15:56 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]
.: تعداد کل صفحات 52 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو