عهـــــ:دوقتی سرگرمیت بودم زندگیم بودی

چراااااااا

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:22 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تــــــ:و

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:19 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

:(((


موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:14 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اسمش عشقه .،

سری پنجم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015


از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…

گفتند : عشقت کیست؟

گفت:عشقی ندارم!

خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،

وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،

میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش


فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…


گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت ، اگر دوستت نداشت ، اگر نامردی کرد ، اگربی وفابود ،

اگر ترکت کرد چه…؟


اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت : اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم…

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 22:36 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اسمش عشقه .،


عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

بازی قشنگی بود …

اما …

ما قشنگ بازی نکردیم …

قبول کن که هر دو باختیم …

من …

که خودم را به تو فروختم …

و تو …

که مرا به هیچ !

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 21:36 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تا ابد...


عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

 شراب خواستم

گفت : ممنوع است

آغوش خواستم

گفت : ممنوع است

بوسه خواستم

گفت : ممنوع است

نگاه خواستم

گفت: ممنوع است

نفس خواستم

گفت : ممنوع است

حالا پس از آن همه سال دیکتاتوری عاشقانه

با یک بطری پر از گلاب

آمده بر سر مزارم و به آغوش می کشد سنگ سرد مزارم را

با هر چه بوسه

چه ناسزاوار

عکسی را که بر مزارم به یادگار مانده

نگاه می کند و

در حسرت نفس های از دست رفته

به آرامی اشک می ریزد

تمام تمنای من اما

سر برآوردن از این گور است

تا بگویم هنوز بیدارم

دست از این عشق بر نمی دارم

تا ابد دوستت دارم

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 21:14 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

140 ҽɧʂαʂҽ

 ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓

 ヅ ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ ﻫــَــﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــﻦ ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ ヅ 

✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠـﻮَتــــ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍﯼ ﻧﺎﻟَـــــــﻢ ..

اگه از پُشـت بِخـوای صـدام کُـنـی بگـی مسـِتر × زنـده نـمـی مـونـی چـُون مـِی کشمـِت بـآ وینـچسـتـِر ...;) ازم ایراد نـگیـر مـی دونَم کِـہ کـآرَم بـیسـتـہ ! نیـآ جـِلو هَمیـن جـوریشـَم اسمـت تـو لیستـِہ پـس ...
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: همه فکر میکنند شادمو، بزآر فکر کنن شآدم، آره ودمم بآورم میشه که شآدم،
[ 1394/05/28 ] [ 21:12 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

139 ҽɧʂαʂҽ

☜↺هَمیشـــــــه پــاهــایــــــــــے❕ بـــه مــــا جُفتـَـــک میـــزَنــــن کِــــه بَـنــدِ کفشِشـــونُ خـــودمـــون بَستیــــم↻ #واقعیت #حقیقت_تلخ

 ☜↺هَمیشـــــــه پــاهــایــــــــــے❕ 
  
  بـــه مــــا جُفتـَـــک میـــزَنــــלּ کِــــه 

بَـنــدِ کفشِشـــونُ خـــودمـــوלּ بَستیــــم  

موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: کسآیی رو دوست دآریم، که آخر از ودشون ضربه میخوریم، دوست دآشتن خریته، حمآقته،
[ 1394/05/28 ] [ 21:09 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

137 ҽɧʂαʂҽ

 ⇜ بآلآ‍خــــره‍ ⇜ فـَـرامـــوشِتـــــْ ⇜ مـیـکُنـــَـم

عِــشــق # لـیـاقَت مـیـخواد...!

 ⇜ مِثـــــہ ⇜ ـخَنـــده‍ هــآیـِ ⇜ ـوآقِعیــــمـ... 

موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: فرآموشت میکنم، مثه خنده های از ته دلمّ، بآلآخره، رآحت میشم از همه چیز، آرع،
[ 1394/05/28 ] [ 20:48 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

دوستدارمت

عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

بیا که هوا پسه تو دله من

بیا که شده جادو دله من

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 20:48 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

137 ҽɧʂαʂҽ

 مَــــــלּ اگـــه یه دلخـــوشے تو دنیـــــاے واقعـــــے داشتـــــم 

هیـــــچ وقـــــت نمیــــومدم مجــــــازے  ... 

مَــــــن اگـــه یه دلخـــوشی تو دنیـــــای واقعـــــی داشتـــــم هیـــــچ وقـــــت نمیــــومدم مجــــــازی #واقـعـیــت
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: دنیآی مجازی من، هم غمگین بود، هعی خدآیآ شکرت :)،
[ 1394/05/28 ] [ 20:44 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

به سلامتی ..بـﮧ سلامـتـے { בخـتـرے } کـﮧ وقـتـے { בوسـت پـسـرش } ولـش کـرב
یـه لـبـخـنـב زב و گـفـت
:.:.: از בستـش راحـت شــُـבم :.:.:
عــآرـﮧ ... اینــجـوریاســ [ ! ]


موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 16:00 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

بغض

سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

بایــــב بــــه بعضــــے پســــرا گفــــت :


آهــــاے پســــر …


حواســــت باشــــه …!


ایــــטּ בختــــرے کــــه بــــه تــــפ בل בاבه ,


خیلے هــــا בر " آرزوے نیــــم نگاهــــش " هستنــــב …


لیاقــــت בاشتــــه بــــاش …………..!

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 23:15 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اבعاے بے تفاوتے سخت است!


سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015
اבعاے بے تفاوتے سخت است!

آטּ ہمنسبت بہِ ڪسے ڪہ


زیباتریـטּ حس בنیا را،


با او تجربہِ ڪرבے….!

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:52 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

هرچیزی جای خودش رو داره

سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

هرچیزی جای خودش رو داره


برای مـــن…..


دیگه جایی نمونده


که تو اونجانباشی


قلــــب من…..


درنبض تـــو می تپه


و نفس هام…..


درگیر عطـــرتوئه…فقــط تو.

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:49 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اگر خوب گوش کنی


عکس های عاشقانه دختران تنها 2015

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد…


اگر خوب گوش کنی…


این ضربان های تند و پی در پی قلبم را می شنوی…

تو را فریاد می زنند…


مخاطب کلامم که هیچ….

مخاطب ضربان های قلبم هم تویی….

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:23 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

چراااااااااا


چرا راحتم نمیکنی

خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 17:16 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خیالت راحت من تا ابد عاشقت میمونم
خــیــآلــتــــــــــــــــ بَــــرآے هَـــمیشـــــــــﮧ رآحــتــــ ...

مــــــــــــــــטּ جــز آغــوش تـــــــــــــــو

حـتــــــــــــے بـﮧ בیــوآر هــم تـکــــــــــــیــﮧ نــمــے کــنــم ....!!
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:25 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

من...

این منم. . .

نه پاهام 10سانت از زمین بالاترند. . .

نه موهام 10سانت از سرم بالاترند. . .

من اینجا روی زمین زندگی میکنم. . .

در جایی که من زنـــــــــــــــــــــــدگی میکنم. . .

فقط ارزش هایم منو بالا میکشن. . .

نه پاشنه کفش و کلیپس مو. . .
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:22 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اره اینجوریاس

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:20 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خاطرات

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/25 ] [ 20:21 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

کاش باور میکردیاز زمانی که به تو علاقمند شدم
همیشه به فکرت هستم
حتی زمانی که به نماز می ایستم
تـــــو قبله گاه منی
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/25 ] [ 18:25 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خاکم کنید:((((
هنوز رویه خاکمو یادم نمیکنند وای به روزی که خاکم کنن
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/24 ] [ 22:17 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

واقعا چرا 0_0کاش شانهایت بود تا در اغوشت هق هق میزدم

خدایا چرا به دادم نمیرسی منو به حال خودم

رها کردی

چراااااااا؟؟؟؟؟
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/24 ] [ 22:04 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

130 ҽɧʂαʂҽ

 آهاלּ مـלּ بچــــہ ام؟؟ 
  
 لاسیدלּ و لاشے بودלּ یعنے بـــزرگی؟

 باشـہ حاجے اصلا” ما جنین،

پس راهــــموלּ از هــم سواس!

مـלּ میرم آبمیوہ امو میـפֿـورہ توام برو گـــوهتو بـפֿـور. 

آهان من بَچَم✖ لاسیدن و لاشی بودن یعنی بزرگ شدن✔ باشه حاجی اصلا من جنین✔ پس رامون از هم سَواس ✔ ما آبمیومونو میخوریم
موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، فرق من و تو، جالب، برچسب ها: هه، باشه حاجی، تو برو گوهتو بخور، =/،
[ 1394/05/24 ] [ 14:27 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

129 ҽɧʂαʂҽ

 دلتنگـــے یعنے بــ ے פֿ و د ے گــِــریــــَتـ بگیــــره 

دلتنگـــی یعنی ب ی خ و د ی گـــــــــــریــــتــ بگیــــرهـ
موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، برچسب ها: دلتنگی ؟!، یعنی بیخودی اشکت بریزه، زودرنج :|،
[ 1394/05/24 ] [ 14:12 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

128 ҽɧʂαʂҽ

یــآدت بـــاشـــد ... وقتـے همــہ ڪَس ڪَسے میشوی٬

 او بعــد از تـو بــے ڪَس مے شود ! یـا بـراے ڪَسے همــہ ڪَس نشـو٬

 یــا اگـر شُـدے مـراقـب بے ڪَسے هایـش بـاش ! 

#عاجـزانهـ ها
موضوع: ...قبـــرستون من ...، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو، دلنوشته های من، برچسب ها: یآدت باشد، همه کس هر کسی نشوی، و مراقب بی کسی های همه کست باش، کلا کس تو کس شد خخخخ :|،
[ 1394/05/24 ] [ 14:03 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]

خدای من کیست ؟؟؟؟؟؟؟

///همــه میـــگویــند:خـــدا با مـــاست...///

.//

//ای غـــم نکنــد خـــدایِ مَـــن تـــُویـــی؟//

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی+متن دلتنگی+متن عاشقان غمگین+دلنوشته دردناک،
[ 1394/05/23 ] [ 21:15 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

قصدمـــــــــ

///قصــدم نشـــستن بود. امـا در کــنارت .. نه چــشم انتــظـارت..///


///قـصــدم شکــستــن غـــــرورم بـود. اما در آغـوشــت.. نه زیــر پــایــت...///


///قصـــدم زندگی بود. اما بــــا تــو .. نه بــا خاطــراتــت...///


///قصــدم پیــر شــدن بــود. اما بــه پایــت.. نه بــه دستــت...///

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/23 ] [ 21:02 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

مرگم ..!

عکس و تصویر ✘☜منـم و اتـاقـم،،تنهـایـی دلهـره حـالـم حـرفـ نـداره❗�� شـدم یـه دیـوونـه که واسـه••• زنـدگـی اصـلا هـدفـ ...

● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ● بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . .

. ● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ [زِنْدِگیشْــ] مَعْلومْـــــ نَبـــــود ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرْگِشْــ]


موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/22 ] [ 10:49 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]
.: تعداد کل صفحات 7 :. [ ... ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic