داستان كوتاه طنز در مورد مشروب ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ...
ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺭﯾﺨﺖ
ﺭﻭﺵ ...
ﮐﺮﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ !
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻥ : (((
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ...
ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ ((
موضوع: طـــَـنــــز، برچسب ها: داستان جالب خر و مشروب، كرم خاكیو مشروب، هر كی مشروب نخوره خره، باید مشروب بخوریم كرما از بین برن، داستان طنز جالب جدید وبلاگ چشمك عشق، وبلاگ داستان كوتاه، عاشقانه و طنز های چشمك،
[ 1393/07/16 ] [ 02:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

داستان كوتاه طنز در مورد مشروب ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ...
ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺭﯾﺨﺖ
ﺭﻭﺵ ...
ﮐﺮﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ !
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻥ : (((
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ...
ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ ((
موضوع: برچسب ها: داستان جالب خر و مشروب، كرم خاكیو مشروب، هر كی مشروب نخوره خره، باید مشروب بخوریم كرما از بین برن، داستان طنز جالب جدید وبلاگ چشمك عشق، وبلاگ داستان كوتاه، عاشقانه و طنز های چشمك،
[ 1393/07/16 ] [ 02:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

باران را دوست دارم..

موضوع: طـــَـنــــز، برچسب ها: baran rain ax، avatare barooni، tanz o khande jadid، clash of clans، andrroeid، ash dhldkdd، 93 94 95 96،
[ 1393/07/10 ] [ 12:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

باران را دوست دارم..

موضوع: برچسب ها: baran rain ax، avatare barooni، tanz o khande jadid، clash of clans، andrroeid، ash dhldkdd، 93 94 95 96،
[ 1393/07/10 ] [ 12:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دوسـتـــم نداشته باشید خود زنـــــــی میکنمــــــــآ:-?[-(

دوسـتـــم نداشته باشید خود زنـــــــی میکنمــــــــآ:-?[-(
موضوع: طـــَـنــــز، برچسب ها: عكس متحرك جالب خود زنی، عكس كارتونی خاص جالب خنده دار، عكس متحرك جدید 93 94 95، عكس خوشمزه ی ناز، لپهای خوردنی، اواتار زیبا،
[ 1393/07/10 ] [ 03:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دوسـتـــم نداشته باشید خود زنـــــــی میکنمــــــــآ:-?[-(

دوسـتـــم نداشته باشید خود زنـــــــی میکنمــــــــآ:-?[-(
موضوع: برچسب ها: عكس متحرك جالب خود زنی، عكس كارتونی خاص جالب خنده دار، عكس متحرك جدید 93 94 95، عكس خوشمزه ی ناز، لپهای خوردنی، اواتار زیبا،
[ 1393/07/10 ] [ 03:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

(برگرفته از کتاب تخیلی گاوها پروازمیکنند ، خرها باور میکنند)

دختر: من حسودیم میشه وقتی که دخترا بهت نگاه میکنن!

پسر: حسودی نکن عزیزم...

دختر: چرا؟

پسر: چون تو چیزی داری که اونا ندارن...

دختر: چی؟؟؟؟

پسر: قلبم رو . . .


(برگرفته از کتاب تخیلی گاوها پروازمیکنند ، خرها باور میکنند)
موضوع: برچسب ها: مسخره رابطه عاشقانه، دختر ژسر قلب گاو خر، جك جدید مثبت 18، +18 جدید 93 94 95، +18 2015 2014 ذ، جك جالب و خواندنی اخر خنده،
[ 1393/06/25 ] [ 12:03 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

روزتان را با گر پدر بعضی ها شروع کنید
 

بدون شرح
موضوع:
[ 1393/06/18 ] [ 04:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کود فقیر افریقایی +18 عکس اخر خنده...

موضوع:
[ 1393/06/18 ] [ 04:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﺎﺭﺍﻟﻬــــــــــــﺎ ﺑﺪﺕ ﻧﯿﺎﺩﺍﺍﺍﺍ...

ﺑﺎﺭﺍﻟﻬــــــــــــﺎ ﺑﺪﺕ ﻧﯿﺎﺩﺍﺍﺍﺍ !!!!!!! ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺩﯾﮕﻪ!!!!!

ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ...

ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ﺗﻮﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ , ﺳﻮﺍﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺮﻓــــــــــــــــــــﻪ

ﻗﺪ ۲ ﻣﺘﺮ، ﭼﺸﺎ ﺁﺑﯽ؛ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰﻩ؛ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺩﯾﻒ …

ﺗﻔﺮﯾﺤﺶ ﺳﺮﻓﯿﻨﮕﻪ ؛ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻭ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﯾوﻟﻮﻧﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ ؛

۵ ﺗﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ !!!!

ﮐﻼً ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﭘﺎﺭﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ

ﮔﺮﻓﺘﻦ … ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻫَﭙﯽ ﻓﻮﺭ ﺍِﻭﺭ ﻣﯿﺸﻪ !!!!!

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ

ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭ ﺑﺎ ﮔِﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ ,

ﯾﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﯽ, ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ, ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ …

ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺸﻮﻧﻪ !

ﺍﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺮﯾﺤﺸﻮﻧﻪ …

ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ …

حالام گیر افتادن بین تروریستای طالبان و زامبی های داعش …

ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ هم یا به وسیله پراید ۱۴۱ یا آنتونف ۱۴۰ یا اتوبوسای اسکانیا یا شیر پالم دار یا سبزیجات مسموم می میرن.

ﺧﺐ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ! ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﺴﺎﺯ ﻗﺮﺑﻮﻭﻧﺖ ﺑﺮﻡ، ﻧﺴﺎﺯ…!!!
موضوع: برچسب ها: جک جدید و جالب با عکس، مطالب اخر خنده، خیلی خنده دار، طنز جالب، خاورمیانه و کالفرنیا، خدایا وقت نداری نساز خخخ،
[ 1393/06/13 ] [ 05:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مجری: بچه تو مگه آزار داری!؟ چرا ماشین مردم رو پنچر میکنی!؟مجری: پسرعمه تو چرا انقدر خرابکاری میکنی؟

پسرعمه: شیطون منو گول میزنه آقای مجری!

مجری: این شیطون چرا بقیه بچه هارو گول نمیزنه!؟

پسرعمه: واس کم کاری شیطون هم من باید پاسخگو باشم!؟

مجری: بچه ی خوب گول شیطون رو نمیخوره

پسرعمه: بچه ی خوب که فقط مال تو قصه هاس!

مجری: کی گفته!؟ همین بهزاد پسر آقا بهروز،تا حالا دیدی خرابکاری کنه؟

پسرعمه: پس من دیروز با کی رفتم ماشین همسایه رو پنچر کردم!؟

مجری: بچه تو مگه آزار داری!؟ چرا ماشین مردم رو پنچر میکنی!؟

پسرعمه: بهزاد منو مجبور کرد!تهدیدم کرد که باید ماشین همسایه رو پنچر کنی!

مجری: پسرعمه من واقعاٌ شرمنده م که بهت شک کردم،اصلاٌ بهش نمیومد یه همچین بچه ای باشه! تهدید کرد که میزنتت؟

پسرعمه: نه بابا،گفت اگه پنچرش نکنی میرم به آقای مجری میگم که مغازه عباس آقا رو تو آتیش زدی :|

:)):)):)):))
موضوع: برچسب ها: کلاه قرمزی و پسر خاله جدید، مطلب طنز خنده دار، اقای مجری و پسر عمه، تیکه های جالب کلاه قرمزی، تیکه های خنده دار،
[ 1393/06/13 ] [ 03:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

سعی کن به چیزای قشنگ نگاه کنی!!!اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست اشکال نداره!
.
.
.
سعی کن به چیزای قشنگ نگاه کنی!!!
.
.
.
.
\پ.ن: میخوای عکس منو داشته باش لازمت میشه... :|
موضوع: برچسب ها: مطالب طنز جدید و با حال، اخر خنده، جک جدید 93 +18، س، ک، عکس باحال بچه، خیلی خیلی خنده دار،
[ 1393/06/13 ] [ 03:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

امان از رفقای خنگ آقای مجری!

مجری: پسرعمه تو از چه جمله ای بیشتر از همه بدت میاد؟,
پسرعمه: "پسرعمه زا سرت تو برگه خودت باشه",
مجری: مگه سرتو تو برگه این و اون میکنی!؟,
پسرعمه: چک میکنم ببینم این طفلکی ها اشتباه ننوشته باشن!,
مجری: تو که خودت صفر میشی چجوری میفهمی اونا اشتباه نوشتن یا نه!؟,
پسرعمه: نگاه میکنم اگه طرف مثل من نوشته بود بهش میگم اشتباه نوشتی!,
مجری: خب وقتی خودت میدونی اشتباه نوشتی چرا درستش نمیکنی!؟,
پسرعمه: آی بابا...شما مگه نمیگی سرتو تو برگه کس دیگه ای نکن!؟,
مجری: خب خودت فکر کن!
پسرعمه: اگه خودم میتونستم فکر کنم که همون اول درست مینوشتم!
مجری: ینی تو با تقلب صفر میشی!؟
پسرعمه: امان از رفقای خنگ آقای مچری!
موضوع: برچسب ها: مجری: پسرعمه تو از چه جمله ای بیشتر از همه بدت میاد؟، پسرعمه: "پسرعمه زا سرت تو برگه خودت باشه"، مجری: مگه سرتو تو برگه این و اون میکنی!؟، پسرعمه: چک میکنم ببینم این طفلکی ها اشتباه ننوشته باشن!، مجری: تو که خودت صفر میشی چجوری میفهمی اونا اشتباه نوشتن یا نه!؟، پسرعمه: نگاه میکنم اگه طرف مثل من نوشته بود بهش میگم اشتباه نوشتی!، مجری: خب وقتی خودت میدونی اشتباه نوشتی چرا درستش نمیکنی!؟،
[ 1393/06/12 ] [ 03:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عکس منم میتونه کاوره خیلیا باشه ^___^

عکس منم میتونه کاوره خیلیا باشه ^___^
.
.
.
.
ولی زشتم میفهمی ؟ زشت...!!!>_<
زشتا کپی... -_-
نخند بابا فکر کردی خیلی خوشگلی؟!o_O
میمون...!~__~
تو از منم بدتری....! ^_^ :))
هیچکسم نداریم بیاد بنویسه نه عزیزم توخوشگلی تو ماهی فدات بشم الهی... :-(:-(:-$o_O
موضوع: برچسب ها: مطلب طنز اخر خنده، مسخره کردن من و تو، قیافه هم نداریم هی خدا، جک و طنز جدید 93 +18، میمون، خخخخخخ،
[ 1393/06/9 ] [ 01:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دزد عزیز با سلام ..طنز خیلی با حال ..

موضوع:
[ 1393/05/19 ] [ 11:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

فرق یک مدیر ایرانی و یک مدیر غربی چیست ؟

نقل است که از یک سیاستمدار کارکشته اروپایی پرسیدند :

فرق یک مدیر ایرانی و یک مدیر غربی چیست ؟

او جواب داد فرق ایشان مانند توالت ایرانی و فرنگی است !

پرسیدند منظورت چیست ؟

گفت : چنانچه بخواهی توالت فرنگی را عوض کنی باید فقط چهار پیچ آنرا باز کنی . ولی اگر بخواهی توالت ایرانی را تغییر بدهی ، باید کل کاسه توالت را بشکنی و کاشی و سرامیک های دور و بر آن را هم خرد کنی تا بتوانی آنرا تغییر دهی .

هر چی فکر میکنم مبینم این بنده خدا عین واقعیت رو بیان کرده . اگه نگاهی به دور رو بر خودمون بندازیم مصداق این تشابه را زیاد مبینیم .
موضوع: برچسب ها: داستان مدیر ایرانی، طنز مدیر ایرانی و غربی، فرق مدیر ایرانیو غربی، سنگ توالت فرنگو، سنگ چاه ایرانی، داستان طنز كوتاه اخر خنده،
[ 1393/04/4 ] [ 03:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تاریخچه بیلاخ .. لایك ..دیوس .. مردم ایران

تاریخچه بیلاخ:D
در زمان حمله مغول به ایران ، بی رحم ترین سردار آنها بیلاخو خان نام داشت . بطوری که مخالفان خود را بس از دستگیری به سادگی نمی کشت و یکی یکی انگشتان آنها را قطع میکرد.

در این بین یکی از سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد ، که از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس بود ، بر علیه او قیام کرد ود طی نبردهای بسیار بلاخره دستگیر شد. 4 روز از دستگیری او میگذشت در حالیکه 4 انگشت دست راست او قطع شده بود و تنها انگشت شصتش باقی مانده بود .

او به کمک یاران خود از زندان فرار کرد و پس از تجهیز قوا مجدد به جنگ بیلاخو خان رفت ، او را از پا در آورد ، سپس ناحیه بزرگی از ایران را آزاد و بر تخت فرماندهی آن منطقه نشست.

مردم که سر از پا نمی شناختند به خیابانهای شهر آمده و به احترام او هر 4 انگشت خود را جمع کرده و انگشت شصت خود را به یکدیگر نشان میدادند. از آن پس این رسم بیلاخ نام گرفت و اگر کسی از کار کسی خوش می آمد به او بیلاخ میداد.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


موضوع: برچسب ها: تاریخچه بیلاخ .. لایك ..دیوس .. مردم ایران، سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد، از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس، انگشت شصت، بیلاخ به بیلاک و سپس به لایک تبدیل شد، ایرانیان به مغولان بیلاخ میدادند و فرار میکردند، داستان كوتاه طنز تاریخی اخر خنده،
[ 1393/04/4 ] [ 03:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خستس میفهمید =))خسته

خستس میفهمید =))خسته
موضوع:
[ 1393/04/3 ] [ 03:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این هم دانش آموزان گل ایرانی!!!

این هم دانش آموزان گل ایرانی!!!
هنگام درس دادن استاد سر کلاس :

(-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-)

وقتی استاد خبر امتحان رو میده :

(o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O) (o.O)

موقع امتحان:

(←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) (→.→)

وقتی استاد موقع امتحان حواسش جمع میکنه واسه مچ گیری:

(↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓)
وقتی که نمره ها رو میزنن :

(͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)
موضوع:
[ 1393/03/19 ] [ 06:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آیا میدانید ؟؟؟؟

آیا میدانید کسانی که در روز 8 لیوان آب میخورند نسبت به کسانی که 4 لیوان آب میخورند...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 لیوان بیشتر آبخورده ..

موضوع:
[ 1393/03/19 ] [ 03:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺍﻻﻥ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺍﭘﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ؟

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻤﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺰﺍﺭﻡ
ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻤﺶ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺳﯿﺐ ﮔﺎﺯ ﺯﺩﺱ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻭﺭﺵ
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ ﺍﭘﻞ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ؟
موضوع:
[ 1393/03/19 ] [ 02:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

3تا جك و یا لطیفه با حال جدید آخر خنده =))

غضنفر داشته نماز میخونده ، یهو ی پرنده میخوره به شیشه خونش،
غضنفر میگه خدایا ما داریم عبادت میکنیم، تو داری Angry bird بازی میکنی؟؟؟ :| :|
:)) :)) :))


>>>>>>>چشمك عشق<<<<<<<


ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﯼ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺷﺎﻫﺪﺵ ﺑﻮﺩﻡ : (((((((((
- ﻣﯿﮕﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﻓﺮﻕ ﺳﺮﭺ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﭼﯿﻪ؟؟
+ ﻓﺮﻕ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺳﺮﭺ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻪ |:
- ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻥ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟
+ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ
- ﻭﺍﯼ ﻧﺮﮔﺲ ﺗﻮ ﻣﺦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ||||:


>>>>>>>چشمك عشق<<<<<<<

به زنی كه همیشه میدونه شوهرش

كجاست چی میگن؟
.
.
.
.
.
بیوه
موضوع: برچسب ها: جك جدید 93، 4جك، 4جوك، اس ام اس خنده دار، جك خنده دار، جكایه خیلی با حال، بیا بخند حالشو ببر،
[ 1393/03/19 ] [ 02:12 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic