برررررررررف

به جززززز روزگارم

همه چیزم را سفید کرده است ....

" برف""






موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/08/8 ] [ 15:31 ] [ "...ZaHra..." . ]

تعطِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــیلــــــــــــــــــــ !! ^..^

میخواهــــــم فاصله هـــــــــا را بشکنم تا به تو برسم .. !!


ولی افســــــوس فاصله ها درســــــــت برعکس دلـــــــــــــها شکستـــــــــــنی نیستنـــــد !!!








موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/16 ] [ 22:11 ] [ "...ZaHra..." . ]

شباهتــــــــــــــــــ متفاوتــــــ @@

چه شباهت متفاوتی بین ماست ، تو دل شکسته ای ؛ من دلشکسته ام !








موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/16 ] [ 22:06 ] [ "...ZaHra..." . ]

برگــــــــــــــــــــــرد ..!! ##

برگرد و نگاه کن از من چه ساخته ای!

ویرانه ای از پوست و استخوان…

و مشتی شعر عاشقانه

این عاقبت کسی ست که چشمان خیس تو را دید…









موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، سیگار،
[ 1394/07/16 ] [ 21:56 ] [ "...ZaHra..." . ]

این جا زمیـــــــــــــن استــــــــــــ ..!!

اینجا زمین است ...!


جایی که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای ...


به جای همدردی !! ..

برایت پول خرد می اندازند ..!!






موضوع: تلخ نوشته، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/07/13 ] [ 14:29 ] [ "...ZaHra..." . ]

** دررررررررد و دلــــــ **

عادت ندارم درد دلم را به کسی بگویم..!


پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم..!


تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه دلی..!






موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/13 ] [ 14:25 ] [ "...ZaHra..." . ]

خستـــــــــــه ام ##

خسته ام؛


خسته تر از آنی که خیانت کنم


تنهایم؛


تنها تر از آنی که عاشق شوم






موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/07/13 ] [ 14:10 ] [ "...ZaHra..." . ]

نفس گیر...

برای به آغوش کشیدنت


ثانیه ها ، ساعت ها ، روزها ...


چقدر نفس گیر میگذرند


انگار همگی به کُما رفته اند








موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)،
[ 1394/07/10 ] [ 16:36 ] [ "...ZaHra..." . ]

بغض شکـــــــن !!

خــدایـــــا


بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی !!!


مــن پر از بغــضم ،


بغـض شکـن هــم داری؟؟؟










موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/8 ] [ 15:19 ] [ "...ZaHra..." . ]

عشق کهنـــــه ..

شنیده ام

پاییز

شامه ای قوی دارد

برای

عشق های کهنه





موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/8 ] [ 15:08 ] [ "...ZaHra..." . ]

خوبمـــــــــــ !!

باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم …

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …

باز باید مواظب اشک هایم باشم …

باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …





موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار،
[ 1394/07/7 ] [ 15:34 ] [ "...ZaHra..." . ]

ساز دل ..

نگذار هركسی از راه رسید با

 

 ساز دلت تمرین نوازندگی كند... !







موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار،
[ 1394/07/7 ] [ 15:28 ] [ "...ZaHra..." . ]

ﮔﺎﻫـﮯ ..

ﮔﺎﻫـﮯﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ،ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟...





موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/07/5 ] [ 14:53 ] [ "...ZaHra..." . ]

فریــاد ...

گاهی برای کشـیدنِ فـریـادهـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت!!





موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/07/5 ] [ 14:47 ] [ "...ZaHra..." . ]

بوی پاییز ...

امان ازاین بوی پاییزی واسمان ابری،

که ادم نه خودش میداند دردش چیست

ونه هیچکس دیگر!

فقط میداند که هرچه هواسردترمیشود،

دلش اغوش گرمترمیخواهد.....





موضوع: جالب، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/07/3 ] [ 20:50 ] [ "...ZaHra..." . ]

عروســــک ..

جای خالی تو را با عروسکی پر میکنم


همانند توست مرا دوست ندارد


احساس ندارد


اما هرچه هست


دل شکستن بلد نیست...






موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/07/3 ] [ 19:28 ] [ "...ZaHra..." . ]

دمشان گررررررررررم ...

دمشان گرم...


منظورم لاک پشت هاست...


انگار می دانند آخرش هیچی نیست،


که هیچ عجله ای ندارند...






موضوع: جالب، تلخ نوشته،
[ 1394/07/3 ] [ 19:17 ] [ "...ZaHra..." . ]

واژه هــــا ..

 

واژه ها قد نمیدهند

 

ارتفاع دلتنگیم را

 

من فقط سایه ی نبودنت را

 

برروی سقف اتاقم به نظاره نشسته ام







موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/31 ] [ 11:44 ] [ "...ZaHra..." . ]

تـــــــــــــو ...

صبح یعنی مست صدای تو

 

ظهر یعنی انتظار تو

 

عصر یعنی دلتنگم برای تو

 

شب یعنی یاد تو

 

و تو یعنی تمام لحظه های من


 





موضوع: جالب، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/31 ] [ 11:37 ] [ "...ZaHra..." . ]

دلتنگـــم ...





موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، ♠ عکس♠، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/31 ] [ 11:35 ] [ "...ZaHra..." . ]

یک آه ..

من بودم وتو


و یک عالمه حرف…


و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!!


کاش بودی و


می فهمیدی


وقت دلتنگی


یک آه


چقدر وزن دارد…






موضوع: ...قبـــرستون من ...، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو،
[ 1394/06/31 ] [ 11:26 ] [ "...ZaHra..." . ]

اشتـــباهــــ ..

زیادی دوستت داشتم..


می دانی اشتباه از کجاست؟


از تو نیست!


اشتباه از "من" است


هرجا رنجیدم به رویت نیاوردم


" لبخند " زدم


فکر کردی درد ندارد


" محــــــکم تر " زدی ...






موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، فرق من و تو،
[ 1394/06/30 ] [ 10:23 ] [ "...ZaHra..." . ]

لعنتـــــــــی ...

کافه


شعر


سیگار


بغض


ضجه


شب گریه


لعنتی توباچه چیزی فراموش می شوی!!!






موضوع: ...قبـــرستون من ...، جالب، تلخ نوشته، سیگار، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/30 ] [ 10:16 ] [ "...ZaHra..." . ]

مرگـــــــــــ ...

چیـزی نمی خـوآهَم جـز


یـکــ اتــآقِ تـآریک


یـکـ مـوسیقـی بی کَلآم


یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی زهـر


وَخـوآبی بـه آرآمی یـکــ مـَرگ هَمیشـگی






موضوع: ...قبـــرستون من ...، فرق من و تو، دلنوشته های من، تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/30 ] [ 10:07 ] [ "...ZaHra..." . ]

قبل از آن که عاشقم شوی ...

قبـل از ایـن کـه عاشـقم شـوی



مـرا خـوب خـوب نگـاه کـن



مبـادا چیـزی از قـلم بیفتـد کـه بعـد هـا بـه چشمـت بیـایـد!!






موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/06/29 ] [ 17:46 ] [ "...ZaHra..." . ]

این روزهاااااااااااااا ...

ایـن روزها فقط ســـُکوتـــ میــکنم . . .

کـــِنار مــے نشینم . . .

آرام میـــــــگیرم . . .

و یــَواش یـــَواش خودم را مــحــو میکنــم . . .

از ذِهــن تو . . . از ذِهـن خودم . . .

اما تـو بـگو . . .

با دِلـَــــم . . . با دِلــــَت . . . چـــِه کـُنم.









موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/06/29 ] [ 17:34 ] [ "...ZaHra..." . ]

زخمی در پهلویم است ...

زخمی در پهلویم است...

روزگار نمک می پاشد...

و من به خود می پیچم...

و همه فکر می کنند " می رقصم "






موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/28 ] [ 16:29 ] [ "...ZaHra..." . ]

عشق یعنـــــــــی ...

« عشق » یعنی 

 

بعدِ یک دعوای اساسی


 

تنهایت نمی گذارد و ...

  

 وقتی صدایش میزنی با دلخوری می گوید ...

 

« جـــــــــــــــانم »






موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/28 ] [ 13:16 ] [ "...ZaHra..." . ]

شانه اتــــ بغضی چنــــد؟؟

شــآنـِــه اَت

بُـغـضــی چَـنــد ؟؟ . .







موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥،
[ 1394/06/27 ] [ 20:48 ] [ "...ZaHra..." . ]

چه قدر تنهاست شاعری کـــــهـــ ..

چه قدر تنهاست شاعری که عاشقانه هایش دست به دست می رود

امـــــــــــــا

به دست تــــو نمی رسد ...





موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/06/27 ] [ 20:40 ] [ "...ZaHra..." . ]
.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات