ناراحتی؟....×


تا میخوای بیای به کسی ثابت کنی برانت عـــزیزهـ. ..
بی لیاقتیشو ثابت میکنه ..!

موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، تلخ نوشته، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/07/7 ] [ 14:10 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

پر حرف ..×

ﻗـَـﺒﻠﻨﺎ ﻓـِﮏ ﻣﯿـﮑﺮﺩﻡ ﺗَﻨْﻬــﺎﯾﯽ ✘ ﺧﯿﻠﯽ ﺳـــَﺨﺘِﻪ✘ ﺧﯿﻠﯽ ﻧَﺤﺴـــﻪ ✞ ﺍﻣـــﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿـﻔﻬﻤﻢ ﺗﻨــﻬﺎﯾﯽ ﯾﻪ ﺣِﺴــــﻪ ﺧﯿﻠـــﯽ ﺧﺎﺻــِــﻪ ﮐﻪ ﺧـــُـﺪﺍ ﺩﺍﺩ ﺍﻭﻧــﻮ ﺑﻪ ﮐَﺴﯽ ﮐﻪ 】ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳــﺘِﻪ
یه دهن پر حرف دارم .
ولی با دهن پر نمیشه حرف زد ..!.

موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/07/7 ] [ 14:08 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

غصه ات را بخور ..×

ﺧﺪﺍﯾـــــــــــــــــــــــــــــﺎ … ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘــــــــﻪ ﺍﯾــــــــــــــــــــــــــــ … ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﺖ ﯾﮑــــــــــــــــﯽ ﺍﺯﯾﮑــــــــــــــــﯽ ﺳﻨﮕــــــــــــﯽ ﺗﺮ … ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﯾﮑــــــــــــــــــــﯽ ﺍﺯ ﯾﮑـــــــــــــــﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ … ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﯾﮑــــﯽ ﺍﺯ ﯾﮑـــــــــــﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ ﺗﺮ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ … ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ﯾﮑـــــــﯽ ...
ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻥ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺑﻮﺩ..
. ﺗﻮ ﻏﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ

موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، تلخ نوشته، جالب، فرق من و تو، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/07/7 ] [ 14:07 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

ب بعضیا ..!

پیروزی تو مشتمه...
به بعضیام باس گفت:عزیزم من تتلو نیسم که

اگه بهم خیانت کردی ببرمت بیابون خودمو آتیش بزنم..
.
.
.
.
.
.
من آرمینم زنده به گورت میکنم

موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، تلخ نوشته، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/07/2 ] [ 08:05 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

خواهر..!

بووووس سارا جونممممم
گروه منحصربه فرد (ehsasi)

به سلامتی خواهرا ..!
+ فاطمه :) خواخری دوست دارم ..!
شاید تنها کسی نیستم
که دوست دارد ?؟
,ولی کسی هستم که
تنها تورا دوست دارد .!.


موضوع: عاشقانه ♥♥، دلنوشته های من،
[ 1394/07/2 ] [ 07:56 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

### مرگ

نیستی! به درک ^_^
مرگ هم آرزوست ..!
:|

موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، تلخ نوشته، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/25 ] [ 11:28 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

متفاوت ..!

سخته به خدا سخته چرا درک نمیکنین

بی تفاوت نیستمم ..!
دیگر کسی برایم متفاوت نیست ..!!


موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/25 ] [ 11:24 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

آسمان .!

گریه نکن دلم دلم

از طعنه انسآن هـا غمگین نباش..!
آنها سالهاست که به آسمان ابری میگوینـد خراب .!.
موضوع: عاشقانه ♥♥، سیگار، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/24 ] [ 17:44 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

دنیآآ ..!!همه ی دنیا درحکم دوربین عکاسیه ..!

لبخنــــــــــ:)ــــــد بزنید ..!


موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب،
[ 1394/06/24 ] [ 17:43 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

یوسف ..!


-
یوسف میدانست تمام درها بسته است ،
اما بخاطر خدا
بسوی درهای بسته دوید وتمام درها برایش باز شد.
اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته شد .....
ناامید نشو !
خدای تو ویوسف یکیست.
موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، جالب،
[ 1394/06/20 ] [ 10:24 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

آدم..!


هه
آدم بــــــعضــــــی وقتا موقع خواب

بــــجای شمـــــردن ستاره ها

بـــــاســــ خرّیتاشــــــــــو بـــشماره
موضوع: تلخ نوشته، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/20 ] [ 10:21 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

باران که می آید ...!باران که می آید...
یک نفر،
با لبخندی ، نفس عمیقی می کشد و می گوید: واو چه بوی خوشی می آید
و یک نفر
با چشمانی خیس تر از خیابان
کارتون هایش را جمع می کند و می گوید: خدایا تمام زندگی ام خراب شد...
موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/06/20 ] [ 10:18 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

زنده ها ..!

دختر تنها ....

نا امیدانه تیغ را رها میکنم ..!
خودکشی برای زنده هاست ..
موضوع: عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار، جالب، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/06/15 ] [ 17:59 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

سلامتی ..!

http://s5.picofile.com/file/8134106118/zeynab.gif

سلامتے سـفـیـدے کـفـنم...


 سلامتے پنبـه تو دهنـم ... 


 سلامتے غسل میت و میز غسال خـونـه ...
 
 سلامتے روزے کـه ...  


 جنازم در میاد از کشوے سرد خـونـه ... 


 سلامتے حـجلـه مـن سر کوچمون ... 


 سلامتیـه اعلامیـه ے جوون ...


 سلامتے ربان مشکے و لباس ست سیاه ... 


 سلامتے پارچـه مشکے هاے روے دیوار ... 


 سلامتے اشک رفـیـقـام... 


 سلامتے آجرے ک میزارن زیر سرم ... 


 سلامتے خـاک تازه قـبرم ... 


 سلامتے شب اول مرگـم ... 


 سلامتے آـخـریـن لـحـظـه ک دست میکشـن رو چشام ... 


 سلامتے آخـریـن نگام ... 


 سلامتے رگ دستـم ... 


 سلامتے خـودم ک بـه کسے نگـفـتـم از زنـدگیـم خـستـم ... 


 سلامتے خـودم ک بے صـدا رفـتـم ... 


 سلامتے روز تشیع و روز سوم و هـفـتـم ... 


 سلامتے اونیکـه کمرمو شکست.موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته، سیگار،
[ 1394/06/5 ] [ 11:59 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

عشقشون ..!هی

 امشبـــ .... 

 بعضیـــــآ تو بغل عشـᓆـشونن.. 

 بعضیــا هــܢܢ باعشـᓆـشــوטּ بیــرونن.. 

 بعضیـــــآܢܢ כارטּ باگوشیـ با عشـᓆـشــوטּ حر؋ میــزنن.. 

 منܢܢ پتــو رو میــڪشܢܢ رو سرم... 

 بغضمو ᓆـورت میـــכܢܢ .... 

 چشمامــو میــبنـכܢܢ و میــگم:بهـ כرڪـ ڪـ تنهــاܢܢ


موضوع: ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من، تلخ نوشته،
[ 1394/06/2 ] [ 13:19 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

شلوغ ..!

تنهایی....

فرقی نمی کنه دور و برت چقدر شلوغ باشه

وقتی از درون تنهایی!!

موضوع: دلنوشته های من، جالب، تلخ نوشته،
[ 1394/05/31 ] [ 11:43 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

تنهایی ..!

تنهایی.
تنهایی ..!
گـــاهی وقت ها تقـدیر ما نیست ...
{ترجیح} ما اســــت ..!

موضوع: جالب، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/05/31 ] [ 11:40 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

انسان ..

تنهایی

انسان های پاک و ساده را احمق فرض نکنید
باور کنید خودشان خواستند که هفت خط نباشند
..!


[ 1394/05/31 ] [ 11:38 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

فقط باشه .!

یــکــی کــنـآرت بــآشــــه

گــــــــــآهــــــی وقـــتــآ مـــیــخــوآی
یــکــی کــنـآرت بــآشــــهـ
بـــــــهــ حــرفــآت گـــوش کـــنـــهــ
چـــیــزی نــگــهـ...
کــــآری نـــکـنــهـ هــآ...
فــــقـــط بـآشـــهـ هـــمـــیـن !

موضوع: عاشقانه ♥♥، دلنوشته های من، جالب،
[ 1394/05/28 ] [ 16:22 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

به سلامتی ..بـﮧ سلامـتـے { בخـتـرے } کـﮧ وقـتـے { בوسـت پـسـرش } ولـش کـرב
یـه لـبـخـنـב زב و گـفـت
:.:.: از בستـش راحـت شــُـבم :.:.:
عــآرـﮧ ... اینــجـوریاســ [ ! ]


موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 16:00 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

مرگم ..!

عکس و تصویر ✘☜منـم و اتـاقـم،،تنهـایـی دلهـره حـالـم حـرفـ نـداره❗�� شـدم یـه دیـوونـه که واسـه••• زنـدگـی اصـلا هـدفـ ...

● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ● بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . .

. ● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ [زِنْدِگیشْــ] مَعْلومْـــــ نَبـــــود ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرْگِشْــ]


موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/22 ] [ 10:49 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

رفتن ..!بعد از رفتنت جای خالی ات در
دلم مثل کفشهای سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد!!

موضوع: عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/21 ] [ 20:22 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

انتظار ..!

مــــــــــــن از تــــویـــــــــــی که هنـــــوز عـــــاشـقـتــــم مـتـــنَــفــِـرم

ترجیح میدهم همه رآ غریبـه صدا بزنمـ

تا وقتــی کهـ از پستـ خنجر میزننـد بگویمـ :

بیخیآل از غریبه بیشتر از این انتظــار نیس ..!موضوع: تلخ نوشته، جالب، دلنوشته های من، ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/20 ] [ 11:35 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

مرگ ..!

با مداد رنگی روز آمدنت را نقاشی می کشم جاده های رفتنت را خط خطی... کسی برای من جز تو نیست بودنت مثل دریایی من را دربرمیگیرد بگو کدامین صبح میآیی؟؟؟ کدام چمدان مال توست؟؟؟ ...
بعضیا مثه من ...(!)
فقطــــ (×)
با مرگ خوب میشوند (!)

موضوع: تلخ نوشته، جالب، ...قبـــرستون من ...، دلنوشته های من،
[ 1394/05/20 ] [ 11:33 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

سهم من ..!


سهم من از دنیا ..!
ـنداشتن است ..!
تنها در پیاده ورها قدم زدن ..!

و فکر کردن به کسی ک هیچ وقت نبود ..!

موضوع: تلخ نوشته، جالب، دلنوشته های من،
[ 1394/05/20 ] [ 11:23 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

رفیق ؟!

...

رفیق ؟
+باهاش چیکار کنم ؟
- باهاش جمله بساز !
+جمله بسازم ؟
_ آره دیگه
+ من با رفیقام دنیا میسازم ^^


موضوع: تلخ نوشته، سیگار،
[ 1394/05/18 ] [ 17:54 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

دوست دارن ..!

هــــــــــHeــــــــــه

بعد از من⇜ شایـد خیلیا بهت بگن ◥ دوست دارن ◣
 اما یادت باشـه هر اذان گویـی ◥بــــلال◣ نیست✘........ ✡ ❥✟✞

موضوع: تلخ نوشته، سیگار، جالب، دلنوشته های من،
[ 1394/05/18 ] [ 17:47 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

شیطنتهام…

البته من زر زیاد میزنم....منو چه به این حرفا؟؟؟والا...ما که شانس نداریم فردا خدا اشتباه برداشت میکنه می فرستم گوشه قبرستون....... وگرنه من تا رو قبر همتون بندری نرقصم نمیمیرم..حالا اون بغض تو چشاتونو تخلیه ...
یه اتوبان شلوغ...✔✘✔

دوتا ماشین...✔✘✔

من و پایه خل بازیام...✔✘✔

گاز...✔✘✔

دنده 5،4،3،2،1....✔✘✔

بین ماشینا...✔✘✔

سرعت...✔✘✔

جنون...✔✘✔

یه اشتباه...✔✘✔

برخورد...✔✘✔

صدا...✔✘✔

دود...✔✘✔

آتیش...✔✘✔

خون...✔✘✔

پلیس...✔✘✔

آمبولانس...✔✘✔

بیمارستان...✔✘✔

اطاق عمل...✔✘✔

شوک...✔✘✔

خط صاف...✔✘✔

شوک...✔✘✔

یه خط صاف...✔✘✔

یه بوق ممتد...✔✘✔

یه ملافه ی سفید...✔✘✔

سردخونه...✔✘✔

قبرستون...✔✘✔

سر خاک...✔✘✔

صدا...✔✘✔

اشک...✔✘✔

جیغ...✔✘✔

گریه...✔✘✔

پایان شیطنتهام…
و من اینبار زیر خاک
تنها……

موضوع: ...قبـــرستون من ...، عاشقانه ♥♥، تلخ نوشته،
[ 1394/05/17 ] [ 10:14 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

اونی که ..!

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی کلیک کنید

اونی که با تنهآییش کنار اومده ..!
دیگه از اومدن آدمای جدید تو زندگیش خوشحال نمیشه .!


موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من،
[ 1394/05/17 ] [ 09:49 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]

مغرور نیستم ..!


مـــغــــــــــرور نیــســـــتمـ ッ

فـــقــط

☜ مهــــــربــونـــ حــــرفـــ زدنــــ رو ☞

↩ بــآ هــــر آدمــــی لــآزمــ نمــــیـدونــمــ ↪

✘ حــالـا تـــو بــزآر پــآیـــ غــــرورمـــ ✘

مـــن میــــذارمــ پــآیـــ شعـــــورمــ (^__^)

موضوع: تلخ نوشته، عاشقانه ♥♥، جالب، دلنوشته های من،
[ 1394/05/17 ] [ 09:22 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]
.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو