Høυяgłαšš =^.^=

 • (deghat) (deghat) ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺖ (deghat) (deghat) 
.
.
.
.
.
.
 • ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺖ
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  ﭘﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺲ ﺑﺎﻭ ﯾﻪ ﻓﻠﺶ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻡ , خونواده ﭘﯿﺪﺍش ﮐﻨﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻓﻨﻢ ﻣﯿﮑﻨﻦ!  [ 1394/10/15 ] [ 08:43 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=

 • ..♬⇇ﺑِﺒﻴﻦْ ﺯِﻧﺪِﮔــﮯْ ﭼﻴــﻪْ ﺍﺯ ﻧَﻈَﺮِ ﺗﻮ…↶
⚁➲⚂ 
..♪⇚ﻳــﻪْ ﻧﺎﻣﻪ ﻋــﺎﺷِﻘﺎﻧﻪ ﻻﺑﻪ ﻻﯼِ ﺳَــﺒَﺪِ ﮔُﻞْ؟…
 • ..♬⇇ﺑِﺒﻴﻦْ ﺯِﻧﺪِﮔــﮯْ ﭼﻴــﻪْ ﺍﺯ ﻧَﻈَﺮِ ﺗﻮ…↶
  ⚁➲⚂
  ..♪⇚ﻳــﻪْ ﻧﺎﻣﻪ ﻋــﺎﺷِﻘﺎﻧﻪ ﻻﺑﻪ ﻻﯼِ ﺳَــﺒَﺪِ ﮔُﻞْ؟…↲
  ⚀➢⚃
  ..♩⇐ﻫﺎ؟ ﻳـﻪْ •ﮔﻴـﺘﺎﺭْ•ﻳـﻪْ •ﺳﻴـﮕﺎﺭْ• ﺗُـﺮﺍﻧﻪْ ﺧﻮﻧـﻪْ•ﺑﻴـﺪﺍﺭْ•…↚
  ⚄➳⚅
  ..♬⇍ﺷِﮑَﺴْــﺖِ ﻋِـﺸُﻘــﮯْ ﻳﺎ ﻟَـﺤْﻈﻪ ﻫﺎﯼِ ﺧــﻮﺏِ•ﺩﻳـﺪﺍﺭْ•…⇺
  ⚁➥⚃
  ..♪⇜ﺩﺍﺩﺍﺷــﮯْ ﻭﺍﺳـﻪْ ﻣَــﻦْ ﻋــﺎﺩﻳَﻦْ ﺍﻳــﻨﺎ…↙
  ⚀➛⚁
  ..♩⇠ﻣَـﻦْ ﻳـﻪْ ﺟ‌ـﻮﻭﻧَـﻢْ ﺍﺯ ﻧﻮﻉِ ﻣــﺎﺩﯼِ ﺑﻴـﮑﺎﺭْ…⇙
  ⚃➙⚄
  ..♬↞ﻳـﻪْ ﻧَـﺸﻪ ﺧُﻞْ و ﻟَـﺶِ ﺧُﻞْ ﺑﺎﺯﻳــﮕَﺮِ ﻧَـﻘْﺶِ ﺩﻭ…↼
  ⚅➨⚁
  ..♪↜ﺧــﻮﺩَﻡْ ﺷُﺪَﻡْ ﺭَﺩِّ ﻣُـﺦْ و ﺯِﻧﺪِﮔﻴــﻢْ ﺗـﻮﺵْ ﺭَﻓْــﺘﻪ ﮔُـﻪْ…↽
  ⚂➤⚅
  ..♩↫ﻧَﻔَﻬﻤﻴـــﺪَﻡْ ﭼـــﮯْ ﺷُﺪْ ﮐﻪ°•ﻋُـﻤْﺮﻭ ﻭَﻗْـﺘﻮ•° ﺁﺏْ ﺑُــﺮْﺩ…⇦
  ⚁➠⚄
  ..♬↩ﻧَﻔَﻬﻤﻴـــﺪ‌َﻡ ﭼـــﮯْ ﺷُﺪ ﮐﻪ°•ﻣَــﻐُﺰِ ﭘﻮﮐَﻢْ•° ﺗﺎﺏْ ﺧﻮﺭُﺩ…↤
  ⚃➟⚀
  ..♪←ﺧَــﻤﻴﻢْ،ﻋَــﻘَﺒﻴﻢْ،ﻧِﮕـﺎﻩْ ﮐُﻦْ ﺑﻪ ﺑَﻘَﻠﻴــﺖْ…⇠
  ⚂➦⚀
  ..♩⇷ﺍﻭﻧَــﻢْ ﺭِﺳﻴــﺪ ﺑﻪ ﺁﺭِﺯﻭﺷــﻮْ ﺗﻮﺭﻭ ﺧــﻮﺍﺏْ ﺑُــﺮْﺩ…⇤
  ⚄➺⚃
  ..♬↻ﺁﺥْ ﮐﻪ ﺩﺍﺭَﻡْ ﺗﺎ ﺗَـــﻪْ ﻣﻴـﺴﻮﺯَﻡْ…↺
  ⚁➱⚀
  ..♪⇋ﺳَــﺮْﻧِﻮِﺷْــﺖ ﻧَــﺦْ ﺑﻮﺩ ﻣَــﻨَﻢْ ﻳـﻪْ ﺳــﻮﺯَﻥْ…⇌
  ⚅➻⚄
  ..♩⇆ﺧــﻴﺲِ ﺧــﻴﺲْ ﺯﻳﺮِ ﺑــﺎﺭﻭﻥْ،ﻟﻴــﺰِ ﻟﻴــﺰْ ﺯﻳﺮِ ﭘــﺎﻣﻮﻥْ…↹
  ⚃➾⚀
  ..♬⇔ﺩُﻧْــﻴﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻳــﺎﺩِﺵْ ﻣﻴــﺮﻩْ ﻣﺎﺭﻭ ﺁﺭﻭﻡْ ﺁﺭﻭﻡْ…⇎  [ 1394/10/15 ] [ 08:42 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=

  اَصَــن شَــک نَکــُنــ :))چِش آآبیـــآ0_8 درجهـ از بقیهـ جلوتَرنـــ:) #مـیســــ مَصــآـآآ

  اَصَــن شَــک نَکــُنــ :))چِش عسلیا0_8 درجهـ از بقیهـ جلوتَرنـــ:)
  #مـیســــ الهام^__^  [ 1394/10/14 ] [ 19:41 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=

  عکس و تصویر خُـــدایـــیش بــآمَنـ تـــآرفـــ نَکُـــــــــــــن قَرارهـــ چهـــ اِمتِحـــآنــــــــــــی بِرینـــــــــــــــــــی؟؟؟همهــ کامنت لطفن^ـ^#cool

  خُـــدایـــیش بــآمَنـ تـــآرفـــ نَکُـــــــــــــن قَرارهـــ چهـــ اِمتِحـــآنــــــــــــی بِرینـــــــــــــــــــی؟؟؟همهــ کامنت لطفن^ـ^
  [ 1394/10/14 ] [ 19:41 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=

 • ب جون مامانم این پستو کپی میکنم .....
*
*
*
*
*
*
*
قسم خورد
 • ب جون مامانم این پستو کپی میکنم .....
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  قسم خوردی زودباش کپی کن
  منم گول خوردم:-[
  اگه این كوهو
  _______///______////______
  .
  .
  .
  .
  این دریارو
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  .
  .
  .
  .
  این ماشینو
  ____[ ]___¡
  ____@__@__¡
  .
  .
  .
  .
  این خونرو

  /
  /
  /____
  l. *** l
  l. l
  l. ¦¦ l
  __^___
  .
  .
  .
  .
  این دلارهارو
  ___________ ____________
  ____$_$___ ___$__$____
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$$$
  .
  .
  .
  .
  این ستاره هارو
  *********************************************************
  .
  .
  .
  .
  همه ی اینارو بهم بدن لبخند مادرمو با دنیااااااااا عوض نمیكنم،?????? اگه لبخند مادرتو دوست داری كپی كن.
  (مجبور شدم این پستو بذارم چون عاشق مامانمم)  [ 1394/10/14 ] [ 19:39 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=  [ 1394/10/14 ] [ 19:35 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  Høυяgłαšš =^.^=

 • وقــتے کســے
با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....
فــکر نــکن
تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے
 • وقــتے کســے
  با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....
  فــکر نــکن
  تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ....!!
  فــکر نــکن خیــلے سـرتـری...!"
  اون خیــلے تکــہ
  کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ
  کــسے پـایِ کســے
  نمــے مــونـہ .... ~~> پــایِ بــد و خــوبـت مــونـده  [ 1394/10/14 ] [ 19:33 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  تاواלּ


 • اگـــــــــه مـــــی بـــیـــنـــــی ⇜‎خـــیـــانــت↝ زیــــاد شـــــده ،
 بــــه دل نــــگـــــیــ
 • ☜↺مـــــن عَــــــــوَض نِمیشـــــــَم

  هَمینِــــــه کـــــــِه هَستـــــــ

  نَـــوَســـــانُ دیــــوونگیــــــم ذاتیِـــــه↻☞

  ☜مـــــــن☞
  ✘شایـــد کـــامــل نبـــاشــم✘
  امـــــا...


  کـــاملا خــودمـــم  [ 1394/10/14 ] [ 19:30 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  تاواלּ

  【 Ⓜ...вєвιη нανα ѕαя∂єнα кнαтєяαтєт ριℓє кαя∂єнα....Ⓜ】 〘MisS_CaQzi

   Ⓜ...вєвιη нανα ѕαя∂єнα кнαтєяαтєт ριℓє кαя∂єнα....Ⓜ  [ 1394/10/5 ] [ 14:10 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  تاواלּ

 • ▦ یـکــے از ↲ قــابـلـیــتـام ↱ ایـنـه کـه 
✘ طــورے مـیـــتونـــم کــســے رو 
▦【 فــرامــوش】کــــ
 • ▦ یـکــے از ↲ قــابـلـیــتـام ↱ ایـنـه کـه
  ✘ طــورے مـیـــتونـــم کــســے رو
  ▦【 فــرامــوش】کــــنـــم ●●●
  ✘ کــــه انـــگار از اولـــشم نــبــوده
  ▦ یـنــے ✧ دیــوونــه ✧ ایــن اخلـاقـمـم  [ 1394/10/5 ] [ 14:09 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  تاواלּ

  عکس و تصویر هــَرچـــی کعــ داآآریمـــ آرزویـــ یَقیَســــ هَرچنـــد وآآس مـــآ سَــهمــ کوچیکیــــ:)SaDegH
  هــَرچـــی کعــ داآآریمـــ آرزویـــ یَقیَســــ هَرچنـــد
  وآآس مـــآ سَــهمــ کوچیکیــــ:)
  SaDegH


  [ 1394/09/11 ] [ 12:24 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  حآلِمون عآلیِه....

  ❥ آsمونْ آبیِه ْ، جآیِِ↜ اُوْنْ ↝ْ خآلیِهْ 웃 کِه بآشِه وُ بِبینِه، ?? اینْقَدْ ☜ حآلِمون ☞ْ عآلیِه✘ْ . #مسآ
  ❥ آsمونْ آبیِه ْ،
  جآیِِ↜ اُوْنْ ↝ْ
  خآلیِهْ 웃 کِه بآشِه وُ بِبینِه، ??
   اینْقَدْ ☜ حآلِمون ☞ْ عآلیِه✘ْ


  [ 1394/06/31 ] [ 14:30 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ♡↯خــــــــــــــدایــــــــــا‌↯♡

  ♡↯خــــــــــــــدایــــــــــا‌↯♡ کــاش میــــدانســتــی بـــرای کــشیــــدڹ ایــــڹ هـمـه ⇦ درد ⇨ هــنـــوز ســــِنـــی نـــدارم‌↻ میس.مَسآ
  ♡↯خــــــــــــــدایــــــــــا‌↯♡
  کــاش میــــدانســتــی بـــرای کــشیــــدڹ ایــــڹ هـمـه
   ⇦ درد ⇨
   هــنـــوز ســــِنـــی نـــدارم‌↻


  [ 1394/06/30 ] [ 19:53 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ☜دیوونــه نیستــَم☞ .. فقــط کــمـ اوردمـــ

  ﯾِﻬـــﻮ ﻋَـﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶ ﯾِهـــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗـــﻮ ﻓِــﮑر↷ ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیـقه↷ ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷ ☜دیوونــه نیستــَم☞ .. فقــط کــمـ اوردمـــ # مسآ
  ﯾِﻬـــﻮ ﻋَـﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷
   ↶ ﯾِهـــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗـــﻮ ﻓِــﮑر↷
   ↶ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَده ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷
   ↶ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیـقه↷
  ↶ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷
   ☜دیوونــه نیستــَم☞ ..
  فقــط کــمـ اوردمـــ


  [ 1394/06/30 ] [ 19:51 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ازکجاشروع کنم؟


  ازکجاشروع کنم؟ ازعشقم؟؟؟نه.. ازدوستام؟؟؟نه.. آها اول ازبابام… بابایی؟
  یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟ دیدی تو جوونی رفتم؟
  یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟ دیدی دعات گرفت؟؟؟
   پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو…
   بابایی صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم… رفقا؟؟؟ توروخدا شماها ...


  [ 1394/06/30 ] [ 19:44 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .


  ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
  ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ، مثل . . .
  ❤ ﺩﻝِ ﺁﺩما ❤


  [ 1394/06/26 ] [ 18:39 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ﻋﺸــــﻖ ﻫــﺎﮮ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨــﮯ ،


  ﻋﺸــــﻖ ﻫــﺎﮮ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨــﮯ ،

  ﺩﻭﺳﺘـــ ﺩﺍﺷﺘـــﻦ ﮐـﺴــﮯ ﮐـﻪ ﻣـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻧـﯿـﺴـﺘــــ . . .

  ﻧــﻪ ﺍﯾﻨﮑــــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــــﻪ . . .

  ﻫﺴـــﺖ ﻭﻟــﮯ ﻫﻤـﯿﺸــــﻪ ﺩﻧـﺒــﺎﻝ ﯾﮑــﮯ ﺑـﻬـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩﺗـــِـﻪ . . .

  ﯾـﻌـﻨــﮯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﮔـــﺮﯾـﻪ ﺍﺵ ﮔــﺮﯾـﻪ ﮐـﻨـــﮯ ﻭﻟــﮯ ﺍﻭﻥ . . .

  ﻭﻗـﺘــﮯ ﻣﺸﮑــﻞ ﺗــﻮ ﺭﻭ ﻣﮯ ﺑـﯿـﻨـــﻪ ﻣـﯿـﺸـــﮯ ﺳـــﻮﮊﻩ ﺧـﻨـﺪﻩ ﺍﻭن ﺩﻭﺳﺘـــﺎﺵ (دختر خالش). . .

  ﯾـﻌﻨــــﮯ ﺧـﻮﺩﺗــﻮ ﺯﻧـﺪﮔـــﯿـﺘﻮ ﻭﺍﺳــﻪ ﮐـﺴـــﮯ ﺣـــﺮﻭﻡ ﮐﻨـــﮯ ،

  ﮐﻪ ﻭﺍﺳــﺶ ﻫﯿـــــﭻ ﺍﺭﺯﺷـــﮯ ﻧــﺪﺍﺭﮮ . . . ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــﮯ . . .

  ﻋـﺸـــــﻖ ﻫـﺎﯼ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨـﯽ : ﭘـــــﻮﭺ !


  [ 1394/06/26 ] [ 18:30 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  دخدرک باشی...

 • دختر بودن سخته


دختر که باشی واسه پسرا میشی یه شاه کلید 


دختر که باشی یاد میگیری حرف دلتو ب
 • دختر بودن سخته


  دختر که باشی واسه پسرا میشی یه شاه کلید


  دختر که باشی یاد میگیری حرف دلتو با عروسکات بزنی


  دختر که باشی یادمیگیری تنها مرد مورد علاقت پدرته


  دختر که باشی باید سرسنگین رفتار کنی وگرنه میگن هرزه هس


  دختر که باشی باید مراقب همه ی دنیا باشی وگرنه دنیا دیگه نمیچرخه


  دختر که باشی باید هر ماه درد بکشی


  دختر که باشی باید سعی کنی همسرتو اروم کنی


  دختر که باشی میشی سنگ صبور مردای دوروبرت


  دختر که باشی دلت میشه چاهی که غم و غصه و دلتنگیاتو میزریزی توش


  دختر که باشی یادمیگیری احساسی رفتار کنی و مغرور باشی


  دختر که باشی یادمیگیری حرفایی که نمیفهمن ترسایی که نمیفهمنو با گریه


  بفهمونی


  [ 1394/06/26 ] [ 18:26 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  اصــن دخـدر…


 • اصــن دخـدر…
بـاس ریـزه مـیـزه بـاشـه…
قـدشـم از ادم کـوتـاهـتـربــاشـه…
پـرحــرف بـاشـه….
جـیـغ
 • اصــن دخـدر…
  بـاس ریـزه مـیـزه بـاشـه…
  قـدشـم از ادم کـوتـاهـتـربــاشـه…
  پـرحــرف بـاشـه….
  جـیـغ جـیـغـو بـاشـه…
  انـقد حـرف بـزنـه کـه بـگـی وای خـدا نـجـاتـم بــده…
  بـاس لـوس حـرف بـزنــه…
  بـاس دلـبـری بــلـد بــاشـهــ…
  بـاس رژ قــرمـز بـزنـه کـه ادمـو مـاچ مـیـکـنـه جـاش بـمـونـه…
  گـیر بـده الـکـی…
  سـرتــق بــاشـه…
  نـاز نــازی بـاشــه…
  بــاس خــاص باشه…


  [ 1394/06/26 ] [ 18:25 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  دختر باس....


 • دختر باس....

دختر باس چشم و ابرو مشکی باشه و بس!

دختر باس موهاش بلند و مشکی باشه!

دختر باس
 • دختر باس....

  دختر باس چشم و ابرو مشکی باشه و بس!

  دختر باس موهاش بلند و مشکی باشه!

  دختر باس عکس 3-4 سالگی آقاشونو بذاره تو کیف پولشو ، تو تاکسی هی در کیفشو باز و بسته کنه!

  دختر باس عاشق لواشک و آلوچه و پاستیل باشه!

  دختر باس خودش لپشو ببره جلو و به آقاشون بگه : گاز بگیر !

  دختر باس خلاقیت داشته باشه ..... مثلا هر از گاهی پیتزای قورمه سبزی درست کنه!

  دختر باس پیرهن مردونه 2 سایز بزرگتر از خودشو بپوشه که تا دم زانوهاش بیاد با آستینای آویزون و دل آقاشونو ببره !

  دختر باس یه خورده خنگول باشه تا هرچیو نفهمید بیاد از آقاشون بپرسه!

  دختر باس یه ریموت داشته باشه ....دکمه ش رو که میزنی بپره بغل آقاشون!

  دختر باس وقتی منتشو میکشی زود آشتی کنه!

  دختر باس تو دل برو باشه


  [ 1394/06/26 ] [ 18:25 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  من...............

 • هعی روزگار...!!!

 • من یکیو دارم��
  حتی اگه هرروزم باهاش حرف بزنم
  بی قرار صداشم.!����

  یکیو دارم شده همه هستیم
  وجودم
  عمرم
  دار و ندارم!

  یکی که بهم فهموند میتونم
  عاشق شم.!��

  ��آهایی یکی ☝یدونه خودم��
  با دنیام عوضت نمیکنم.★


  [ 1394/06/25 ] [ 22:37 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ⇜مَشْتے


 • ⇜مَشْتے ⇝
☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅
☜هستے؟؟؟✓
☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــ
 • ⇜مَشْتے ⇝
  ☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅
  ☜هستے؟؟؟✓
  ☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــتِشّ…↺↻
  ⇩زیر پاے مَنه ⇩
  ✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کـنِـــــار✘


  [ 1394/06/25 ] [ 22:34 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ღ☂Ðåŕķ εїз ஐšħÃdôώş☂ღ

  (victory) (cheshmak) (delgir) (moostighi)

 • ⇜مَشْتے ⇝
☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅
☜هستے؟؟؟✓
☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــ


 • [ 1394/06/25 ] [ 22:33 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  ⇧ از خـدا ڪـه پِـنهــون نیـست ⇧

 • ⇧ از خـدا ڪـه پِـنهــون نیـست ⇧
⇦ از شُـــمـا چــه پِنهــــون ⇨↯
✔ اونیـڪـه مـن بُـزرگِـش ڪـردم ✔
 • ⇧ از خـدا ڪـه پِـنهــون نیـست ⇧
  ⇦ از شُـــمـا چــه پِنهــــون ⇨↯
  ✔ اونیـڪـه مـن بُـزرگِـش ڪـردم ✔
  ✖ بَــد جـوری← ڪـوچیـڪـم ڪـرد →...✖


  [ 1394/06/25 ] [ 22:31 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  به بعضیام باس گفت ..!

 • به بعضیام باس گفت ..!
آخه خرس توروبه چه حرص >!
 • به بعضیام باس گفت ..!
  آخه خرس توروبه چه حرص >!
  [ 1394/06/25 ] [ 22:29 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  عاشقانه من


  دوست داشتن یه نفر دیوونگیه
  دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
  دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست
  اما
  دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥
  همین ....


  [ 1394/06/25 ] [ 11:55 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  توزندگی.....

 • توزندگی خودتو با من مقایسه نکن ..!
کی میدونه من چی کشیدم ..!..
 • توزندگی خودتو با من مقایسه نکن ..!
  کی میدونه من چی کشیدم ..!..  [ 1394/06/25 ] [ 10:54 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  به بَضیآم ..........

 • به بعضیام باس بگی ..!
من چشم میزارم تو فقط گمشوو..!..
 • به بعضیام باس بگی ..!
  من چشم میزارم تو فقط گمشوو..!..  [ 1394/06/25 ] [ 10:54 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  وقـــــتے

 • همــــیشــہ دقــیقآ وقـــــتے پـُر از حـــر؋ـے 
وقتــــــــــے بغــــض میڪـــُنے - وقتـــے دآغونـــ
 • همــــیشــہ دقــیقآ وقـــــتے پـُر از حـــر؋ـے
  وقتــــــــــے بغــــض میڪـــُنے - وقتـــے دآغونــــے
  وقــــتے دلــِت شڪــــستــہ - دقیقــــا همیـــטּ وقـــــتآ
  انقــــدر ح ر؋ دآرے ڪــــہ ؋ـقــط میتونــے بگـے : "بیخـــیآل".  [ 1394/06/25 ] [ 10:49 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]

  هه رفت ی؟؟!

 • هه رفت ی؟؟!
به جهنم به درک ..!
مگه ماهی از بی آبی مرد؟؟ !!
عــــــــــه آره مرد نرو باو غلط کردم
 • هه رفت ی؟؟!
  به جهنم به درک ..!
  مگه ماهی از بی آبی مرد؟؟ !!
  عــــــــــه آره مرد نرو باو غلط کردم خخ ..!
  یه بار خواستیم شاخ باشیماا ...  [ 1394/06/25 ] [ 10:44 ] [ ツ£lħåмツ ツツツ ]
  .: تعداد کل صفحات 5 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
  var zarpop_user_id = 2944; body>
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic