لبخند بزن

عکس


لبخند بزن :)

بگذار همه ببینند از دیروز قوی تر هستی ...[ 1395/05/1 ] [ 04:49 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

؟؟

سلامـ کسی اینجآ بیدار نی حرفـ بزنیمـ ؟؟[ 1395/04/13 ] [ 00:55 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

سلامتـــے

ســـلامتـــے ×[پـــسرا]×

نــہ واســہ ریــش و قــدشـــون

واســہ ×[معــرفتــشــون]×

سلامتـــے ×[دخــتـــرا]×

نــہ واســہ چشــمـــاے نــاز و پــوست صــافشـــون

واســہ ×[قلـــب پاکشــــون]×

سلامتـــے ×[خـــودم]×

نــہ واســہ ایـــن حـــرفــام

واســہ اینکــہ ×[مــرهــم]× نــدارم واســہ ×[دردام]×

عکس


[ 1395/03/31 ] [ 21:11 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

دِلــــداری !!

یِڪی اَز بَدتــــرین لَحظِــــه هـای زِندگیـــــم لَحظِــــه ایه ڪه… 

خـــــودَم حــــالَم بَـــده ، وَلـــی دارَم یِڪی دیگه رو دِلــــداری میدَم

عکس


[ 1395/03/31 ] [ 20:57 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

هِی !

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

هِی ! × مَشتــی × اینــو تــو کَلَتـ فرو کُـــن

هَرکـــی ریــش میذآره مومِنـ نیستـ ×

هَرکـــی چآدُر میذآره مَریمـ مُقَدَس نیستـ ×

هَرکـــی خوشگِلـ و خوشتیپه هَرزه نیستـ ×

اَوَلـ خودتو قِضآوتـ کُنـ بَعد دیگَرآنـ رو
 
نِمیتونـــی آدَمـ بآشیـ حَداَقَلـ حِیوونـ نَبآشـ

زِندِگیـ خُصوصیـ دیگَرآنـ بــ تو هیچـ رَبطی نَدآره

هَردُختَری کــ بآهآتـ میخَنده هَرزه نیستـ ×

هَر پِسری کــ بآهآتـ گَرمـ میگیره تو کَفـ نیستـ ×[ 1395/03/30 ] [ 16:54 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

[دردناکتره]


ما فکر میکنیم [بدترین درد] 

از دست دادن کسیه که [دوستش داریم]!

اما حقیقت اینه که:

از دست دادن [خودمون]

و از یاد بردن اینکه کی هستیم

و این که چقدر ارزش داریم!!

گاهی وقتا خیلی [دردناکتره]


[ 1395/03/20 ] [ 03:34 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

:)

•●•●هـیـشــکـی●•●•

•●✘انـدازه خــودت✘●•

•●✘ارزش نــداره✘ ●•

•●✘تــا مـیــتـونـی✘●•

•●✘خــود خــواه بــاش✘●•


[ 1395/03/20 ] [ 03:32 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

همهـ میرنـ جز اونـ بالا سری !i

عکس نوشته عاشقانه 94 , تکست گرافی عاشقانه 94, عکس عاشقانه غمگین 94

!i آری عمو اینجــــــوریآســــتـ !i


[ 1395/03/14 ] [ 19:36 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

عشقعکس عاشقانه 94 , عکس نوشته عاشقانه 94 , تکست گرافی غمگین


از دید من x[عشق]x مسخرست[ 1395/03/14 ] [ 19:20 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

"سهراب سپهری"

 لحظـہ ها مــی گــذرد ،

  آنچـہ بگذشت نمی آیــد باز 

 قصـہ ای هست ڪـہ هرگز دیــگر، 

  نتواند شد آغــاز ...


"سهراب سپهری"

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/58/171879/matalebe2/being.matalebeziba.ir.jpg


[ 1395/03/11 ] [ 01:29 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

خوشبختیـ :)

بهـ دانشمندیـ گفتندشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خوشبختیـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی چیستـ؟ گُفتـ

حاصلـ یکـ کسریـ استـ کهـ صورتشـ تلاشـ و مخرجشـ شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتوقعـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی استـ

هرچهـ صورتـ نسبتـ به مخرجـ بیشتر بشهـ 

جوابـ بزرگتر میشهـ

حالا فرض کُنید شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیتوقّعـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی به صفر نزدیکـ بشهـ 

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخوشبختیـشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی میرهـ رو بهـ بینهایتـ[ 1395/03/9 ] [ 13:36 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

قهوہ

عکس

 قهوہ خوشمزہ است 

 خوشمزگے اش، 

 بـہ هماטּ تلخ بودنش است ، 

 وقتى میخوریҐ 

 تلخے اش را تحویل نمیگیریҐ ، 

 اما 

 مے گوییҐ چسبید…! 

 زندگے هҐ روزهاے تلخش بد نیست ، 

 مثل قهوہ مے ماند.! 

 تلخ است، 

 اما 

 لذت بخش. 

 تلخے هایش را تحویل نگیر. 

 بخند و بگو عجب طعمی.[ 1395/03/8 ] [ 23:28 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

هیچوَقت نِمیفهمے

هیچوَقت نِمیفهمے

چقدر قَـوی هَـستے :)

تـآ زمانے ڪ شرایط جوری میشہ ڪ

تنهـا راهت اینہ ڪ قَـوی باشـے 

نتیجه تصویری برای عکس دخی[ 1394/11/14 ] [ 22:34 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

خـّـاص مــالــہ اُسْــکُــلاسُ

خـّـاص مــالــہ اُسْــکُــلاسُ
مَــشْــتــے بــاش➣
بہ هَـرکے میرسے سَریع نَگو با مَن باش ↻
ســـــَنگین بــــاش➣

نَہ حاجـّے مــا خـــّـاص نــَــداریم چـُــون حــــوصـِـلہ↯ لـــــــاس نــَــداریم

نتیجه تصویری برای عکس ناشی لاشی[ 1394/11/13 ] [ 15:28 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

زندگیست دیگر!

زندگیست دیگر!
 
 همیشـہ ڪـہ همـہ رنگ‌هایش جور نیست،
 
  همـہ سازهایش ڪوڪ نیست!
 
 باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،
 
  حتے با ناڪوڪ تریטּ ناڪوڪش...
 
 اصلا رنگ و رقص و ساز و ڪوڪش را فراموش ڪن!
 
 حواست باشد بـہ ایטּ روزهایے ڪـہ دیگر برنمے گردد...
 
 بـہ فرصت هایے ڪـہ مثل باد مے آیند و مے روند و همیشگے نیستند،
 
  بـہ ایטּ سالها ڪـہ بـہ سرعت برق مے گذرند....

نتیجه تصویری برای عکس دختر خوشحال[ 1394/11/11 ] [ 14:55 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭


??✋٭☆★٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭★☆٭✋??

☜بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم•••

✘ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم•••

☜بآشه شُمآ خِیلی خَفَن•••

✘وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن•••

☜بآشه شُما خُوشْکله جَمع•••

✘امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ•••

☜بآشه شُمآ بِهتَرینْ•••

✘شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ•••

☜بآشه شُمآ تو دِل برو•••

✘وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو•••

☜بآشِه مآ لآشى•••

✘وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشى•••

 

☜♚َاعصابَم مِثله چشمات سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل

 

☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ كُن ✘ تا تیكه پــــــــاره نَشُدی ✘♚☞

 

هـَــر چِقَــــــدرَمْ بیخیـــال✖✖✖∽≈≅بـاشـــــــــــی≅≈∽

 

بـــازَم یِــــه مُشـــــــــت✖✖✖

 

∽≈≅لاشــــــــــــی≅≈∽

 

نِمیــذارَنْ تـــو حالِ خــودِت✖✖✖

 

∽≈≅بـاشــــــــــــی≅≈∽[ 1394/11/3 ] [ 02:21 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

⇜هــʘ͜͡ʘــه⇝

بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ !

ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ 【تلسڪــوپ】 دیدشـوטּ !

⇜هــʘ͜͡ʘــه⇝

مجـازی[ 1394/11/1 ] [ 00:25 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

سرمایه

کم سرمایه ای نیـــــــــست

داشتن ادمهایی که حالـــــــــــــت رابپرسند...!!

  ولی......

از ان بهــــــــــترداشتن ادم هاییست

که وقتی حالت رامیپرســــــــــند...

بتوانی بگـــــــــویی:

خوب نیــــــستم.!!

http://www.up.98ia.com/images/q7mjpf0gvusx28igkra.jpeg[ 1394/10/30 ] [ 00:04 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

بعـضــــــی وقتا

☜بعـضــــــی وقتا اونقدر بَـــــد میشم

↬ رد میــــــدم

⇝َ که حتی خـــــــدا هم میگه

⇣⇣ ✖✖✖هـــــــــــــه✖✖✖

⇚تو رّوحِـــــت لعـــنتی

چــرا هرکاری میکنم ⇙خـــــوب نمیشی⇘[ 1394/10/29 ] [ 23:54 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

مَـنـظـومـه شَـمـسـی

بَـعـضـیـا خـودشـون کُـل

[مَـنـظـومـه شَـمـسـی] رو رَصَـد کَـردن

اون وَقـتــ دُنـبـال یـه دُخـتـر [آفـتـابـ مَـهـتـابـ] نـدیـده مـیـگـردَن :))))))
[ 1394/10/28 ] [ 16:16 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

بـہ بعضیآ باس گف ...


 بـہ بعضیآ باس گف ...
 
 
 
 
 آخـہ  عزیزمـ تورو چـہ بـہ خشمـ ...
 
 وقتے ڪـہ میگمـ خفـہ شو بگو چشم...!


[ 1394/10/28 ] [ 16:08 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

خدایا

 
 خدایا هرچیو از من میگیرے
 
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 
 .
 
 این ✗اخلاق گهمو✗ ازم نگیر
 
 خدایے باهاش خیلے حال میکنم
 [ 1394/10/28 ] [ 15:57 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

سلفی

نتیجه تصویری برای متن اس و خاص

از یه جایی به بعد سلفی گرفتن مد شد…

دیگه عکسا دوتایی نیست….

آدما تنهاییاشونو قاب می گیرن

منو تنهایی ، همین الان یهویی
[ 1394/09/13 ] [ 13:21 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

اینجـــــوریـــاس

مَــــــن ♟ مُهــره ♟نیــــستَم که هَرچــــی گُفتَــن بِگَــم چَـــــشــــم♚

مَـــــن ⚅ تـــاســـَــم ⚅ که هَـرچــــی گُفتَــم بِگَــن چَـــشـــــم♞ اینجـــــوریـــاس…✌

نتیجه تصویری برای متن اس و خاص[ 1394/09/13 ] [ 13:20 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

פֿـوشـ بِـﮧ פـالـ

פֿـوشـ بِـﮧ פـالـ ڪَـسـایـﮯ ڪِـﮧ چِـشـاشـوלּ

سَـگـ בارِه

مـا ڪِـﮧ فَـقَـط اَعـصـابِـمـوלּ ” سَـگـ ” בارِه

نتیجه تصویری برای متن اس و خاص[ 1394/09/13 ] [ 13:19 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

تــــــــــنهائی

نه آرامشت را

به چشمـﮯ

وابسته کن،

نه دستت را

به گرماے دستـﮯ

دلـــــــــخوش…

چشمها بسته میشوند و

دستــها مشت میشوند…

و تو مـﮯمانـﮯ و

یک

دنــــــــیا

تــــــــــنهائی…

نتیجه تصویری برای متن اس و خاص[ 1394/09/13 ] [ 13:14 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

دیگهـ ـحرفی نی...

نتیجه تصویری برای متن اربعین اس[ 1394/09/11 ] [ 20:47 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

رِفــــــــــْیـق

..رِفــــــــــْیـق...{↱}
بِـه کُــــْـوسـخُـــ ـــول بـْـازیــام نِـــــگْا نَـکـُن.مَـــــنَـم بـَعـضــــــ.ـــــــــْی وَقـــْــتـا
خِــــــْــــیـلـْے دِلـَــــْم مـیـگــــْـیــرِه

نتیجه تصویری برای دخی[ 1394/09/11 ] [ 20:34 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

خُوشـــــبختے

نتیجه تصویری برای دخی

✘...خُوشـــــبختے یعنے
زمانے که یکے پُشت سَِرت حَـــرف زَد،
((رِفیقــــات)) هَمچیــن بزنـــــن تو دَهنــِش
صِدا ســـــــَــــــــگ بِــده✌....✘[ 1394/09/11 ] [ 20:26 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

هـــــღـــــہ

نتیجه تصویری برای دخی

✍زِشـــــتـ تَرین دُختَــر واقِـــــعی
⇦سَگَـــــش شَـــــرَف داره⇨
بہ شـــــاخ تَرین دافـ مَجــــازے
هـــــღـــــہ.[ 1394/09/11 ] [ 20:17 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]
.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات