اینجا؟
فقط باش… همین که هستی کافیست…! دور از من…..!

بدون من….! چه فرقی میکند؟؟؟ گل میخری!! خوب است!!

برای من نیست؟! نباشد!!! همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک

میشود کافیست….. دلخوشم به این حماقت شیرین…
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/30 ] [ 23:33 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

بـﮧِِِِ سآבِگے

✘ بـﮧِِِِ سآבِگے گُفتم ⇦ב9سِـتتــــــــ בآ‎‎‎‎‎رم⇨►‎‎‎


√⇢⇣⇠اُو نیــز بِ هًًمینـــــ سادٍٍٍگے رفتـِـﮧ و בِلتنگـشًًَمـــ ؟؟♚☞
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/30 ] [ 20:01 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

حس حال منــــــــ


ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﺭﺕﺩﺍﺩﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﯽ ﺗﻨﺪﻭﺗﻨﺪ ﺁﺏﺑﺨﻮﺭﯼ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ؟؟

ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖﺑﻐﻀﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺍﺯ ﻋﺮﻕ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽﺍﻣﺎﺣﺎﺿﺮﻧﺒﺎﺷﯽﺑﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﯽﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻦ؟؟

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼﺍﯾﻨﮑﻪﺻﺪﺍﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻪﺑﺎﺩﺳﺖﺟﻠﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮﺁﯾﻨﻪﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ کسی ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﯽﺷﺪﻩ؟ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ !!!

ﺑﮕﯽﺧﻮﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪﺍﺕ ﺑهش ﺑﮕﻪﺑﺎﻭﺭﻧﮑﻦ؟؟

ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖﻧﯿﺎﺩ ..ﻧﻔﻬﻤﻦ ﻋﻤﻖ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ

ﺣﺎﻟﺖﻋﺠﯿﺐ ﺧﺮﺍﺑﻪ؟؟

ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﺩﺭﺩﺕﭼﯿﻪ؟؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏﺑﺪﯼ؟؟؟

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ…………………………..؟؟؟؟

ﺷﺪﻩ ﮐﻪ……….

ﺍﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟؟

ﺳﺨته …
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 23:09 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

بهــــ سلامتیــــــ: (...)

ســـلامـــتـــی عشقم که یروزی بهم میگفت بدون تو نمیتونم . . .


بابغض بهم میگفت بری میمیرم ..


ولی روزی رسید که به من میگفت شما؟ به جا نمیارم .. .


ســـلامـــتـــی خودم که پاش موندم . . .


میرفتم بیرون تا ببینمش ولی ازدورکه میدیدمش انگارخیلی حالش خوب بود


همونی که بهم میگفت واست


میمیرم حالا واسه کسه دیگه میمرد . .


اشکام سرازیر میشدو میگفتم:متاسفم!!!


ســـلامـــتـــی عشقم که میگفت وقتی میبینمت دلم میلرزه ازته دل دوست دارم


حالا وقتی مارو میبینه روشو


برمیگردونه و میگه حالم ازش بهم میخوره .. .


ســـلامـــتـــی خودم که به خاطرش از همه گذشتم دوره همرو خط کشیدم


بعد فهمیدم خودم خط خورده


عشقمم. . . .

ســـلامـــتـــی عشقم که بهم خیانت کردولی فکرکرد ما گاویم نمیفهمیم


ســـلامـــتـــی خودم که عشقمو باعشقش میدیدم بغضم میترکید


میگفتم هی فلانی کاش میتونستم فقط


اندازه چند ثانیه کوچیک جات باشم. . .


عشقم دیگه سلامتیامون تموم شد


ســـلامـــتـــی عشقت که جامو گرفت. . .


ســـلامـــتـــی عشقت که منو به خاطرش ول کردی. . .

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:46 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

گاهـــــ:یگـاهـی دلِـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـات

از تــو نـگـاهِـت خـونـده بـشـه


کـه جـسـارت گـفـتـن کـلـمـه هـا رو نـداری…


امـا یـه نـگـاه گُـنـگ تـحـویـل مـیـگـیـری


و یـه جـمـلـه مِـثـلـه: چـیـزی شـده ؟؟؟!


اونـجـاسـت کـه بـُغـضـتـو


بـا یـه لـیـوان سـکـوتـت سـر مـیـکـشـی


و بـا لـبـخـنـد مـیـگـی :


نــه هـیـچـیــ…..

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:38 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

برگردبیــــــا

 واسه اولین بار یکی میاد تو زندگیت !


میگه : ” دوستت داره “


توهم خوشت میاد چون تورو دوست داره…


کم کم بهم عادت میکند‍‍،وابسته میشید!!!


یه جورایی که فکر میکنید بدون هم بودن واستون محال شده!


این رابطه میشه ” عشق اول “


وقتی میره ، تو میمونی و هزارتا خاطره


با کلی تنهایی و سوال بی جواب…


خلاصه قشنگترین روزای زندگیت میشه غم وغصه…!


میشه فکر کردن به گذشته و یه عالمه چرا های بی جواب…


همه این روزای سخت کم کم تو ذهنت کمرنگ میشه


سعی میکنی همه چیزو فراموش کنی


به روزای خوب میرسی…!!!


حتی شاید یکی بیاد تو زندگیت که خیلی بیشتر از اون دوستش داشته باشی…


اونقدر که همه ی خاطرات اون از ذهنت پاک بشه


فقط یه اسم ازش باقی بمونه و چندتا خاطره نصفه و نیمه…!


حالا دیگه خیلی وقته بهش فکر نمیکنی


ولی مطمئن باش


اگه یه روزی، یه جایی دوباره ببینیش


همه اون خاطره ها ،همه اون روزا ،همه ی اون حرفا


دونه به دونه دوباره یادت میاد


اره “عشق اول ” همچین دردی داره


شاید فراموش بشه ولی هیچ وقت خوب نمیشه…!!!

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:27 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

عهـــــ:دوقتی سرگرمیت بودم زندگیم بودی

چراااااااا

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:22 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تــــــ:و

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:19 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

:(((


موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/29 ] [ 22:14 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اسمش عشقه .،

سری پنجم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015


از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…

گفتند : عشقت کیست؟

گفت:عشقی ندارم!

خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،

وعدهسرخرمن نمیدهم ، دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت ، تنهایش نمیگذارم ،

میپرستمش ، بی وفایی نمیکنم با او مهربان خواهم بود ، برایش


فداکاری خواهم کر د،ناراحت و نگرانش نمیکنم ، غمخوارش میشوم…


گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت ، اگر دوستت نداشت ، اگر نامردی کرد ، اگربی وفابود ،

اگر ترکت کرد چه…؟


اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت : اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم…

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 22:36 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اسمش عشقه .،


عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

بازی قشنگی بود …

اما …

ما قشنگ بازی نکردیم …

قبول کن که هر دو باختیم …

من …

که خودم را به تو فروختم …

و تو …

که مرا به هیچ !

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 21:36 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

تا ابد...


عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

 شراب خواستم

گفت : ممنوع است

آغوش خواستم

گفت : ممنوع است

بوسه خواستم

گفت : ممنوع است

نگاه خواستم

گفت: ممنوع است

نفس خواستم

گفت : ممنوع است

حالا پس از آن همه سال دیکتاتوری عاشقانه

با یک بطری پر از گلاب

آمده بر سر مزارم و به آغوش می کشد سنگ سرد مزارم را

با هر چه بوسه

چه ناسزاوار

عکسی را که بر مزارم به یادگار مانده

نگاه می کند و

در حسرت نفس های از دست رفته

به آرامی اشک می ریزد

تمام تمنای من اما

سر برآوردن از این گور است

تا بگویم هنوز بیدارم

دست از این عشق بر نمی دارم

تا ابد دوستت دارم

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 21:14 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

دوستدارمت

عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015 سری سوم

بیا که هوا پسه تو دله من

بیا که شده جادو دله من

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/28 ] [ 20:48 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

بغض

سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

بایــــב بــــه بعضــــے پســــرا گفــــت :


آهــــاے پســــر …


حواســــت باشــــه …!


ایــــטּ בختــــرے کــــه بــــه تــــפ בل בاבه ,


خیلے هــــا בر " آرزوے نیــــم نگاهــــش " هستنــــב …


لیاقــــت בاشتــــه بــــاش …………..!

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 23:15 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اבعاے بے تفاوتے سخت است!


سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015
اבعاے بے تفاوتے سخت است!

آטּ ہمنسبت بہِ ڪسے ڪہ


زیباتریـטּ حس בنیا را،


با او تجربہِ ڪرבے….!

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:52 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

هرچیزی جای خودش رو داره

سری هفتم عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

هرچیزی جای خودش رو داره


برای مـــن…..


دیگه جایی نمونده


که تو اونجانباشی


قلــــب من…..


درنبض تـــو می تپه


و نفس هام…..


درگیر عطـــرتوئه…فقــط تو.

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:49 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اگر خوب گوش کنی


عکس های عاشقانه دختران تنها 2015

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد…


اگر خوب گوش کنی…


این ضربان های تند و پی در پی قلبم را می شنوی…

تو را فریاد می زنند…


مخاطب کلامم که هیچ….

مخاطب ضربان های قلبم هم تویی….

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/27 ] [ 22:23 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

چراااااااااا


چرا راحتم نمیکنی

خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 17:16 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خیالت راحت من تا ابد عاشقت میمونم
خــیــآلــتــــــــــــــــ بَــــرآے هَـــمیشـــــــــﮧ رآحــتــــ ...

مــــــــــــــــטּ جــز آغــوش تـــــــــــــــو

حـتــــــــــــے بـﮧ בیــوآر هــم تـکــــــــــــیــﮧ نــمــے کــنــم ....!!
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:25 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

من...

این منم. . .

نه پاهام 10سانت از زمین بالاترند. . .

نه موهام 10سانت از سرم بالاترند. . .

من اینجا روی زمین زندگی میکنم. . .

در جایی که من زنـــــــــــــــــــــــدگی میکنم. . .

فقط ارزش هایم منو بالا میکشن. . .

نه پاشنه کفش و کلیپس مو. . .
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:22 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

اره اینجوریاس

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/26 ] [ 15:20 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خاطرات

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/25 ] [ 20:21 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

کاش باور میکردیاز زمانی که به تو علاقمند شدم
همیشه به فکرت هستم
حتی زمانی که به نماز می ایستم
تـــــو قبله گاه منی
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/25 ] [ 18:25 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خاکم کنید:((((
هنوز رویه خاکمو یادم نمیکنند وای به روزی که خاکم کنن
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/24 ] [ 22:17 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

واقعا چرا 0_0کاش شانهایت بود تا در اغوشت هق هق میزدم

خدایا چرا به دادم نمیرسی منو به حال خودم

رها کردی

چراااااااا؟؟؟؟؟
موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/24 ] [ 22:04 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

خدای من کیست ؟؟؟؟؟؟؟

///همــه میـــگویــند:خـــدا با مـــاست...///

.//

//ای غـــم نکنــد خـــدایِ مَـــن تـــُویـــی؟//

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی+متن دلتنگی+متن عاشقان غمگین+دلنوشته دردناک،
[ 1394/05/23 ] [ 21:15 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

قصدمـــــــــ

///قصــدم نشـــستن بود. امـا در کــنارت .. نه چــشم انتــظـارت..///


///قـصــدم شکــستــن غـــــرورم بـود. اما در آغـوشــت.. نه زیــر پــایــت...///


///قصـــدم زندگی بود. اما بــــا تــو .. نه بــا خاطــراتــت...///


///قصــدم پیــر شــدن بــود. اما بــه پایــت.. نه بــه دستــت...///

موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/23 ] [ 21:02 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

قهوهـــ تلخـــــ

جدیدترین گالری عکس های عاشقانه و متن های رمانتیک


حکایت دوستی من با تو…حکایت قهوه ایست که با یاد تو تلخ تلخ نوشیدم…!


که با هرجرعه، بسیار اندیشیدم


که این طعم را دوست دارم یا نه…؟!


و آنـقــــدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن که انتظار تمام شدن

ش را نداشتم….!


تمام که شد فهمیدم باز قهوه تلخ میخواهم!


حتی تلخ تلخ…!!


موضوع: ...قبـــرستون من ...،
[ 1394/05/20 ] [ 21:25 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

حتی یه نشونیم نذاشتـــ

                      


//یه شب خوب تو آسمون یه ستاره چشمک زنون خندید و گفت کنارتم تآخرش تا پای جون… //


//ستاره قشنگی بود آروم و ناز و مهربون… ستاره شد عشق من و منم شدم عاشق اون… //


      //اما زیاد طول نکشید عشق من و ستاره جون،ابری اومد ستاره رو برد نامهربون… //


//حالا شبا به یاد اون زل میزنم به آسمون،دلم میخواد داد بزنم این بود قول و قرارمون؟… //


//تو رفتی و حتی نزاشتی از خودتم یه نشون… . //


موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی+متن دلتنگی+متن عاشقان غمگین+دلنوشته دردناک،
[ 1394/05/20 ] [ 21:07 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]

نمیدانستمـــــــــــ

                         

//نمیدانستم دلتنگی دل نازکم میکند…//


//آنقدر که به هر بهانه کوچکی دلم بلرزد و چشم هایم خیس اشک شود…..//


//نمیدانستم ندیدنت کودکم میکند…..//


//آنقدر که ساعتها گوشه ای بنشینم و با همــــــــه دنیا قهر کنم…..//


//نمیدانستم…..//

موضوع: ...قبـــرستون من ...، برچسب ها: متن تنهایی+متن دلتنگی+متن عاشقان غمگین+دلنوشته دردناک،
[ 1394/05/20 ] [ 20:23 ] [ ^JaSaD MoTeHaReK^ ]
.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات