دریای محبت


دو صد دفتر سیه کردم ولیکن...

ز دریای محبت...

قطره ای بود...

لبریزم از خالی...[ 1395/12/10 ] [ 20:12 ] [ G⊕d ƒεεレ ]

+پیدات نیست

+پیدات نیست
-گرفتار بودم
+یه تکست چندثانیه طول میکشه؟ 15ثانیه؟ یه روز چند ثانیه است؟ 86400 ثانیه!
آدم اگر بخواد از فرداش هم ثانیه می‌دزده!
اما اگه بخواد...
[ 1395/12/5 ] [ 04:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>