گریه


اس ام اس

نوشته ها بهانه است...!

تنها می نویسم تا ازبغض درونم بکاهم...!

کاغذ ازدست من کلافه و فراریست...!

حق دارد....همه حق دارند....!

همه از من فراریند ومن ازهمه...!

من...یک انسان که ذاتا اجتماعیست....!

به تنهایی خو گرفته ام....![ 1394/03/9 ] [ 06:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

" مُــــچــــش " رפּُ گـــــرفــــتــم . . !

گــــرفـــــتــن " בســــت هـــآیـــش " ؛
آرزפּُیــــــم بـــــפּُב . . . !
امــــآ از بـــخـــت بـــــבم
" مُــــچــــش " رפּُ گـــــرفــــتــم . . !موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/9 ] [ 06:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

سکوتی کَردِه اَم

سکوتی کَردِه اَم

کِه صِدآیِ نَعرِه هآیش بِه آسِمانِ هَفتُم رِسیدِه...

وآی بِه حالِ وَقتی کِه فَریاد بِزَنَم
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/9 ] [ 05:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خدا! انتقامشان را خواهد گرفت!
از انسان های
ساده باید ترسید
بازی شان بدهی!
خودشان هم که از پسِ خودشان بر نیایند
خدا!
انتقامشان را
خواهد گرفت![ 1394/03/9 ] [ 01:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

زبان میکشد،نابود میکند.

بچه که بودم همش از دیگران کلمه ای را می شنیدم ولی نمیفهمیدم زبان چگونه می تواند زخم بزند...!

ولی

الان می فهمم زبان زخم نمی زند،زبان می کشد؛نابود می کند....

زخم زبان عشق

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/9 ] [ 01:12 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چه کرده ای با من..!!؟

 چه کرده ای با من..!!؟

 که این روزها، تو را 

فقط به اندازه ی یک اشتباه

می شناسم!!!

90434640615853170344.gif
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 12:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بخند


 به چی میخندی تـــــــــو؟
به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟
به چه چیـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــز؟
به شکست دل من یا پیروزی خودت؟
به چه میخنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدی؟
به نگام که چه مستانه تو را باور کــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرد ؟
یا به افسونگری حرفهات که منو سوخت و خاکستر کــــــــــــــــــــــرد ؟
به دل سادگی من میخندی که دیگه تا ابد هم به فکر خودش نیســــــــــــــــــــت ؟
خنده داره بخنــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــد …

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 10:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تقــویمِ امـسال هـــم..تقــویمِ امـسال هـــم..

بـا تقـــویــمِ پــارسال..

هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..

وقتـی..

زنـــدگی..

تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..

تعــطــــــیل اسـت !
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 10:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به این میگن مرد...

به این میگن مرد...

اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون
میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی
اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو
نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه
اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه
باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو
اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری
دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه
کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو
اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره
اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه 
ولی وایمیسه ســـــــر کوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه
اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی
اگه بفهمـــــــــه میکشتم
اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و فقط مــــــــــال خــــــــــودتــــــــه
و اخمش مــــــال بقیــــــــــــه
به این میگــــــــن 
مــــــــــــــــــــــــــرد....

موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1394/03/8 ] [ 10:40 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بگو من کجام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2013/08/sad-love-photos-4.jpg
از یه دنیا تو فقط مونده بودی برام که رو گرفتی ازم


دارم راه برگشتو گم میکنم به من بگو من کجام

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 10:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به سلامتیه شبهای تنهایی


http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/18/16/1429357470820772.jpeg
به سلامتی آرزوهایی که هیچگاه لمس نکردی 
به سلامتی عشقی که طالعش با تو نبود و هنوزم دوستش داری 
به سلامتی شب هایی که تو در تنهاییت گریه کردی و ندانستی چرا ....!
موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 10:13 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دروغ .

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 10:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

به یاد خودم...
به یاد کسی که عاشق دریا بود اما قایق نداشت...

به یاد کسی که دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت...

به یاد کسی که زجر کشید اما ضجه نزد...

به یاد کسی که زخم داشت اما ناله نکرد...

به یاد کسی که نفس میکشید اما همنفس نداشت...

به یاد کسی که خندید اما کسی غمش را ندید...

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 10:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بعضیا!

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن ؛

فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد ،

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی …

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 10:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چرا نمیتوان دست کشید!!!!http://weheartit.ir/king-include/uploads/masoud-1810814202.jpg
چه جالب ...!

ناز را میکشیم!!!

آه رامیکشیم!!!!

انتظار را میکشیم!!!!

فریاد رامیکشیم!!!!!

درد را میکشیم!!!!!!

ولی بعداین همه سال انقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم

دست بکشیم

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 09:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خاطرها...

sad songموضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 09:27 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شاید او تنهاتر از من باشد

آموخته ام:
کسی که یادم نکرد من یادش کنم
شاید او تنهاتر از من باشد
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 09:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دوباره تنهایی .http://up.azcloob.ir/up/voaz/Pictures/post/status-sad.jpg
دیدی چه ساده رد شدی!!!!

از دل بی گناه من....

دلت اومد اینطور بری ؟؟؟؟

تنهایی شد پناه من....

در نیومد صدای من ، تنهایی شد پناه من:(

در نیومد صدای من،در نیومد صدای من:(

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 07:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلتنگی های مرا هیچ بارانی ارام نمیکند !

http://s4.picofile.com/file/8181662742/43378826767033680589.gif

خدایا....


این دلتنگیهای ما را هیچ بارانی ارام نمیکند...!!!


فکری کن...:(


اشک ها طعنه میزنند باران رحمتت را....:(


موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 07:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت...یـــآدَت بـآشَـــد ...؟؟؟

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت...!!!

سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرےتَـلافــــے نَکــُــטּ ...

فَـریــــــــآد نــَـــزَטּ ...

شَرمـگیـــــــטּ نَـبـــــآش ...!!

دِل ِ شِکَستـــﮧ گوشـه هآیــَـش تیــــز اَســــت...

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے کــــﮧ روزے...

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے کُنـــے بــــﮧ کیــــטּ !!

مَبــــآدا کــــﮧ فَرامــــوش کُنــــے روزے شآدیــَــش آرِزویــــت بــُـود...

صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآکــِــت ...موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 07:03 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هر کسی رو میتونستم ؟؟؟؟؟

هر کسی رو میتونستم دوست داشته باشم

اگر

دوست داشتم را از تو شرورع نمیکردم...

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 06:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آغوش تو ...

آغوش تو
 
حالا که از من دوری
مراقبِ خودت باش
مراقبِ اشک هایت که بی من نریزد
مراقبِ دلت که بی من نگیرد
مراقبِ خنده هایت که بی من کسی نبیند
مراقبِ دست هایت باش
چشم هایت حتی
این ها همه اش امانت است
پیشِ تو
حالا که دستم از دست هایت کوتاست
آغوشم از آغوشت دور
مراقبِ بی قراری هایت باش
مبادا بی من
کسی
آرامِ جانت شود.
موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 06:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چندبار بنویسم تا باور کنی ؟؟؟؟


عکس های دونفره

چند بار واسـت /بنویســـم/ باور کنی ؟                              فقط /تو/ باید حالـــمو بهتر میکنــــی
 
من که زبـــــونـــم مــــــــو در آورده !                               تو چی دلـــت پیشم کم نیاورده !
 
چند بار پیغوم و پسغوم برات بفرستم ؟                             بفهمی بدون تو از زندگی خستم:(
 
جـــون من دلـــــــت میاد ازم بگذری ؟                              بری تا ابد منو تنـهام بـــــــزاری؟
 
ببین تو خودت میدونی من میمیرم !!!                            دستات تو دستای یکی دیگه بره :(:(
 
برگرد ببین دلــــــــم برات کم نمیزاره                             کسی رو غیر تو دوست نداره ...


[ 1394/03/8 ] [ 06:40 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

باید باشد ....:::⇣باران که میبارد⇣:::

♛باید آغوشی باشد♛

پنجره ای نیمه باز

♪موسیقی♪

⇜بوی خاک⇝

◢سرمای هوا◣

⇣باران که میبارد⇣

 باید کسی باشد

از جنسِღ توღ

⇩زیر یک چتر⇩

با قدم های آهسته

محو یکدیگر !
[ 1394/03/8 ] [ 06:30 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بگذارید بمیرم

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 06:25 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

.....

سری جدید کارت پستال غمگین عاشقانه جدیدموضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 06:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کجای ؟؟؟؟؟

/یکی/ باید باشد ‎...

همانکه وقت /درد/ همدردت شود ،

صورت به عرق نشسته از /دردت/ را بوسه زند ،

و تو تمام /دردت/ را دردستانش بفشاری ‎..

و او زنانه برای تسکینت آغوشش را تنگ ترکند ‎

یکی باید باشد ‎..

موضوع: تلخ نوشته،
[ 1394/03/8 ] [ 06:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تنهایی...

85120648138036532965.jpg

 حساب حسودی ام نگذار که هرجا ۲ نفر هستند و من تنها

دلتنگ می شوم …


موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 02:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

همه منتظریم ای ماه تابان پس کی به سر میرسد این جدایی ....

http://s4.picofile.com/file/7815202254/zohor313yar_blogfa_39_.gif

[ 1394/03/8 ] [ 02:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بدون عنوان ....


همـــــه ی مـــا؟؟

 فقط حسرت بی پایــــان یک اتفـــــاق ساده ایــــم...

که جهــــــان را،

بی جهــت،

یک جــــــور عجیبـــی!!!

جـــــــدی گرفتــــــــــه ایم . . .

موضوع:
[ 1394/03/8 ] [ 01:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 10 :. [ ... ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات