مهربان ترین زخم هامن زخم های بی نظیری به تن دارم


اما تو مهربان ترینشان بودی


عمیق ترینشان


عزیز ترینشان


بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودند بر من


که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند


عشق من…خنجرت کولاک کرد…
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: تلخ نوشته 2016،
[ 1394/11/25 ] [ 07:11 ] [ MaRaL ... ]

قربانی متفاوت
آهای دختر چرا مث دیگر قربانی هام التماسم نمیکنی بهت صدمه نزنم؟

دوس داری اون لبخند زیباتو خراب کنم ...

دخترک : نه تو این کارو نمیکنی

پسر : چرا این قد مطمعنی لعنتی ؟

دخترک : چون بعد از مرگ مادرم فقط به تو لبخند زدم ...
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین،
[ 1394/11/24 ] [ 10:27 ] [ MaRaL ... ]

ولنتاین

فردا ولنتاینه

اما چه فایده ...

وقتی تو رو ندارم

نیستی دستاتو بگیرم ...

که پرواز کنم به آسمونا ..
موضوع: تلخ نوشته، دست نوشته (خودم)، برچسب ها: ولنتاین،
[ 1394/11/24 ] [ 10:19 ] [ MaRaL ... ]

هیچوَقت نِمیفهمے

هیچوَقت نِمیفهمے

چقدر قَـوی هَـستے :)

تـآ زمانے ڪ شرایط جوری میشہ ڪ

تنهـا راهت اینہ ڪ قَـوی باشـے 

نتیجه تصویری برای عکس دخی[ 1394/11/14 ] [ 22:34 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

خـّـاص مــالــہ اُسْــکُــلاسُ

خـّـاص مــالــہ اُسْــکُــلاسُ
مَــشْــتــے بــاش➣
بہ هَـرکے میرسے سَریع نَگو با مَن باش ↻
ســـــَنگین بــــاش➣

نَہ حاجـّے مــا خـــّـاص نــَــداریم چـُــون حــــوصـِـلہ↯ لـــــــاس نــَــداریم

نتیجه تصویری برای عکس ناشی لاشی[ 1394/11/13 ] [ 15:28 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

زندگیست دیگر!

زندگیست دیگر!
 
 همیشـہ ڪـہ همـہ رنگ‌هایش جور نیست،
 
  همـہ سازهایش ڪوڪ نیست!
 
 باید یاد گرفت با هر سازش رقصید،
 
  حتے با ناڪوڪ تریטּ ناڪوڪش...
 
 اصلا رنگ و رقص و ساز و ڪوڪش را فراموش ڪن!
 
 حواست باشد بـہ ایטּ روزهایے ڪـہ دیگر برنمے گردد...
 
 بـہ فرصت هایے ڪـہ مثل باد مے آیند و مے روند و همیشگے نیستند،
 
  بـہ ایטּ سالها ڪـہ بـہ سرعت برق مے گذرند....

نتیجه تصویری برای عکس دختر خوشحال[ 1394/11/11 ] [ 14:55 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭


??✋٭☆★٭بِه بَعضیام بآس گُفت٭★☆٭✋??

☜بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم•••

✘ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم•••

☜بآشه شُمآ خِیلی خَفَن•••

✘وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن•••

☜بآشه شُما خُوشْکله جَمع•••

✘امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ•••

☜بآشه شُمآ بِهتَرینْ•••

✘شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ•••

☜بآشه شُمآ تو دِل برو•••

✘وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو•••

☜بآشِه مآ لآشى•••

✘وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشى•••

 

☜♚َاعصابَم مِثله چشمات سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل

 

☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ كُن ✘ تا تیكه پــــــــاره نَشُدی ✘♚☞

 

هـَــر چِقَــــــدرَمْ بیخیـــال✖✖✖∽≈≅بـاشـــــــــــی≅≈∽

 

بـــازَم یِــــه مُشـــــــــت✖✖✖

 

∽≈≅لاشــــــــــــی≅≈∽

 

نِمیــذارَنْ تـــو حالِ خــودِت✖✖✖

 

∽≈≅بـاشــــــــــــی≅≈∽[ 1394/11/3 ] [ 02:21 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]

⇜هــʘ͜͡ʘــه⇝

بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ !

ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ 【تلسڪــوپ】 دیدشـوטּ !

⇜هــʘ͜͡ʘــه⇝

مجـازی[ 1394/11/1 ] [ 00:25 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>