یک شــب ِآروم میخــــواهم … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…


یک شــب ِآروم میخــــواهم …

بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…

چنــــد شمــــــع …

و یک عالمــــــه تــــــــــ♥ــــــو …

تــآ بــه دنیــــا بگـــــــویم :"خــــداحـــــافـــــــظ"(!)

دنیــای مــن کســــی ستـــــــ که...

در آغـــــوشش جــان میدهــــم…

یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »/!!!
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/09/30 ] [ 09:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یک شــب ِآروم میخــــواهم … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…


یک شــب ِآروم میخــــواهم …

بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…

چنــــد شمــــــع …

و یک عالمــــــه تــــــــــ♥ــــــو …

تــآ بــه دنیــــا بگـــــــویم :"خــــداحـــــافـــــــظ"(!)

دنیــای مــن کســــی ستـــــــ که...

در آغـــــوشش جــان میدهــــم…

یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »/!!!
موضوع:
[ 1393/09/30 ] [ 09:23 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ,

ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ,

ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ، ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ، ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ،
[ 1393/09/30 ] [ 08:03 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ,

ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ,

ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ,

ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ
موضوع: برچسب ها: ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ، ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ، ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ، ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ،
[ 1393/09/30 ] [ 08:03 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!

هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه …

تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی …

و مــن با خیــالـت ،

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/09/27 ] [ 12:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!

هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه …

تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی …

و مــن با خیــالـت ،

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!
موضوع:
[ 1393/09/27 ] [ 12:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

خــوب ِ مــن ،
همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد
به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/09/27 ] [ 11:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

خــوب ِ مــن ،
همین جا درون شعرهایم بمان
تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد
به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛
من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها
شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان
تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم
موضوع:
[ 1393/09/27 ] [ 11:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خَستــــه ام....!خَستــــه ام....!
امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم...
خُــــدایـــا روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد..
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/09/27 ] [ 10:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خَستــــه ام....!خَستــــه ام....!
امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم...
خُــــدایـــا روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد..
موضوع:
[ 1393/09/27 ] [ 10:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بار اولی ك دیدمت...

[ 1393/09/27 ] [ 09:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بار اولی ك دیدمت...

[ 1393/09/27 ] [ 09:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

همسفر خیلی مهمه . . .

مقصد مهم نیست

مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمه . . .
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/09/27 ] [ 01:16 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

همسفر خیلی مهمه . . .

مقصد مهم نیست

مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمه . . .
موضوع:
[ 1393/09/27 ] [ 01:16 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حـــآل ِ آدم کـ ِ دســـت خودش نیس

حـــآل ِ آدم کـ ِ دســـت خودش نیس
عکســی می بیـــنه
آهنگــــی می شنوه
خطــــی می خونه
اصلن هیچـــی هم نشـــده
یهو دلــش ریـــش می شه
حالا بیـــآ وُ درستــش کن
آدم ِ دلگیـــــر
منطـــق سرش نمی شه
برآی اونآیی کـ ِ رفـــتن
اونآیی کـ ِ نیــستن, اشــک میــریــزه
دلتـــ ـــنـگ می شــه
حـــتآ برای اونایــی کـ ِ هنــوز نیومــدن . . .
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/09/26 ] [ 12:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حـــآل ِ آدم کـ ِ دســـت خودش نیس

حـــآل ِ آدم کـ ِ دســـت خودش نیس
عکســی می بیـــنه
آهنگــــی می شنوه
خطــــی می خونه
اصلن هیچـــی هم نشـــده
یهو دلــش ریـــش می شه
حالا بیـــآ وُ درستــش کن
آدم ِ دلگیـــــر
منطـــق سرش نمی شه
برآی اونآیی کـ ِ رفـــتن
اونآیی کـ ِ نیــستن, اشــک میــریــزه
دلتـــ ـــنـگ می شــه
حـــتآ برای اونایــی کـ ِ هنــوز نیومــدن . . .
موضوع:
[ 1393/09/26 ] [ 12:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هیچــوقت نظــرم رو عــوض نمیکنــم... (!)

..*مــن؛
اخـــم کردن تـــو رو,
به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم...,
مــن؛
روزای سخــت با تـــو رو,
با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم...,
مــن؛
حـتی نداشــته هایــت را,
با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم...,
مــن؛
حتــی اگه نباشــی هم,
جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم....
مــن؛
تار مــو که هیـــچ
حتــی خاطراتــ تو با دنــیا عوض نمیکــنم....
بــرای تو شــاید ســخت باشه درک ایــن حس
امـــا
مــن؛
هیچــوقت نظــرم رو عــوض نمیکنــم... (!)
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: اخـــم کردن تـــو رو، به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم...، مــن؛ روزای سخــت با تـــو رو، با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم...، مــن؛ حـتی نداشــته هایــت را، با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم...، مــن؛ حتــی اگه نباشــی هم،
[ 1393/09/26 ] [ 07:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هیچــوقت نظــرم رو عــوض نمیکنــم... (!)

..*مــن؛
اخـــم کردن تـــو رو,
به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم...,
مــن؛
روزای سخــت با تـــو رو,
با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم...,
مــن؛
حـتی نداشــته هایــت را,
با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم...,
مــن؛
حتــی اگه نباشــی هم,
جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم....
مــن؛
تار مــو که هیـــچ
حتــی خاطراتــ تو با دنــیا عوض نمیکــنم....
بــرای تو شــاید ســخت باشه درک ایــن حس
امـــا
مــن؛
هیچــوقت نظــرم رو عــوض نمیکنــم... (!)
موضوع: برچسب ها: اخـــم کردن تـــو رو، به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم...، مــن؛ روزای سخــت با تـــو رو، با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم...، مــن؛ حـتی نداشــته هایــت را، با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم...، مــن؛ حتــی اگه نباشــی هم،
[ 1393/09/26 ] [ 07:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﺎﻃــﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺴــﺖ …(!)

..*ﺣــﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺳــﺖ ﺧــﻮﺩﺵ ﻧﯿــﺴﺖ . . (!)
ﻋﮑﺴــﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨــﺪ
ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷـــﻨﻮﺩ
ﺧﻄــﯽ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺻﻠــﻦ ﻫﯿﭽــﯽ ﻫﻢ ﻧــﺸﺪﻩ...
ﯾﮑﻬــﻮ ﺩﻟــﺶ ﺭﯾــﺶ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ …
ﺣــﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﻭُ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﮐــﻦ
ﺁﺩﻡِ ﺩﻟﮕﯿــﺮ
ﻣﻨــﻄﻖ ﺳــﺮﺵ ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﺩ . .(!)
ﺑــﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘـــﻪ ﺍﻧﺪ
ﺁﻥ ﻫــﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ , ﻣﯽ ﮔﺮﯾــﺪ
ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ,
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﻠــﺮﺯﺩ,
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿـــﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮِ ﺟــﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﻧﯿﺴــﺖ,
ﺍﯾﻦ ﻭﻗــﺖ ﻫﺎ,
ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧــﯽ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﯾﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ..,
ﺗﺎ ﻣﺠــﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﭘﯿــﺪﺍ ﮐﻨﯽ..,
ﻫــﻢ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣــﺶ,
ﮐﻪ ﻫﯿــﭽﮑﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴـﺖ (!),
ﺁﺩﻡ ﺗﺼــﺎﺩﻑ ﻣﯽ ﮐــﻨﺪ ,
ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﺎﻃــﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺴــﺖ …(!)
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ﻣﯽ ﮔﺮﯾــﺪ ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ، ﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﻠــﺮﺯﺩ، ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿـــﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮِ ﺟــﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺍﯾﻦ ﻭﻗــﺖ ﻫﺎ، ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧــﯽ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﯾﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ..، ﺗﺎ ﻣﺠــﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﭘﯿــﺪﺍ ﮐﻨﯽ..، ﻫــﻢ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣــﺶ،
[ 1393/09/26 ] [ 02:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﺎﻃــﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺴــﺖ …(!)

..*ﺣــﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺳــﺖ ﺧــﻮﺩﺵ ﻧﯿــﺴﺖ . . (!)
ﻋﮑﺴــﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨــﺪ
ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷـــﻨﻮﺩ
ﺧﻄــﯽ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺻﻠــﻦ ﻫﯿﭽــﯽ ﻫﻢ ﻧــﺸﺪﻩ...
ﯾﮑﻬــﻮ ﺩﻟــﺶ ﺭﯾــﺶ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ …
ﺣــﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﻭُ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﮐــﻦ
ﺁﺩﻡِ ﺩﻟﮕﯿــﺮ
ﻣﻨــﻄﻖ ﺳــﺮﺵ ﻧﻤﯽ ﺷــﻮﺩ . .(!)
ﺑــﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘـــﻪ ﺍﻧﺪ
ﺁﻥ ﻫــﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ , ﻣﯽ ﮔﺮﯾــﺪ
ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ,
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﻠــﺮﺯﺩ,
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿـــﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮِ ﺟــﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﻧﯿﺴــﺖ,
ﺍﯾﻦ ﻭﻗــﺖ ﻫﺎ,
ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧــﯽ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﯾﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ..,
ﺗﺎ ﻣﺠــﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﭘﯿــﺪﺍ ﮐﻨﯽ..,
ﻫــﻢ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣــﺶ,
ﮐﻪ ﻫﯿــﭽﮑﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴـﺖ (!),
ﺁﺩﻡ ﺗﺼــﺎﺩﻑ ﻣﯽ ﮐــﻨﺪ ,
ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﺎﻃــﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺴــﺖ …(!)
موضوع: برچسب ها: ﻣﯽ ﮔﺮﯾــﺪ ﺩﻟﺘﻨــﮓ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ، ﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﻠــﺮﺯﺩ، ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿـــﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮِ ﺟــﺎﯼ ﺩﺭﺳﺘــﺶ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺍﯾﻦ ﻭﻗــﺖ ﻫﺎ، ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧــﯽ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﯾﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ..، ﺗﺎ ﻣﺠــﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﭘﯿــﺪﺍ ﮐﻨﯽ..، ﻫــﻢ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻣــﺶ،
[ 1393/09/26 ] [ 02:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

و این ســر درد هـا . . . به گمــانم زنــده ام هنــوز . . .(!)

..*هــر صبــح چشــم که بــاز می کنـم . . (!),
بــه یــاد می آورم که تــو رفتــه ای . .,
روزهــاست یا ســالها ؟ نمی دانــم ..,
تــو رفته ای و تصــور کرده ای گوشــه ای کــز می کنــم . .,
و روزهــای نبودنــت را میشــمارم,
غافــل از اینکه مــن کاســه آبی به دســت گرفتــه ام,
و مــدام به روی " دوستــت دارم " ها و " فدایـت شوم " ها و " تو عمـر منی " هایت
میپاشــم که تــازه بمانــند ..(!)
میدانــی اینها برایــم حکم آن آخــرین برگ چسبــیده به درخــت را دارند
با این تفــاوت که هیچ دستــی آن را برایــم محکم نکــرده
و هــر نسیمی می تــواند از جا بــرش دارد.
تــو رفته ای و ذهــن من خالــی اما ذهـن کوچه و خیــابان درگـیر توسـت..(!)
کوچـه هـنوز با طعم بوســه هایت خاطـره بازی می کــند
و خیــابان به صدای ســازت دلخوش اســت.
بعــد از رفتنت زندگــی از من دــست شسته یا من از زندگــی ؟ نمی دانــم . .
اما بر خــلاف تصور تو افســرده و غمگیــن یک جا ننشستــه ام
تمــام راهها را امتحــان می کنم تا خــود را مثل بتــی که در ذهنـت شکست ، بشکنم ..
.
.
تو رفــته ای . . .
و این ســر درد هـا . . . به گمــانم زنــده ام هنــوز . . .(!)
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ..*هــر صبــح چشــم که بــاز می کنـم . . (!)، بــه یــاد می آورم که تــو رفتــه ای . .، روزهــاست یا ســالها ؟ نمی دانــم ..، تــو رفته ای و تصــور کرده ای گوشــه ای کــز می کنــم . .، و روزهــای نبودنــت را میشــمارم، غافــل از اینکه مــن کاســه آبی به دســت گرفتــه ام، و مــدام به روی " دوستــت دارم " ها،
[ 1393/09/26 ] [ 02:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

و این ســر درد هـا . . . به گمــانم زنــده ام هنــوز . . .(!)

..*هــر صبــح چشــم که بــاز می کنـم . . (!),
بــه یــاد می آورم که تــو رفتــه ای . .,
روزهــاست یا ســالها ؟ نمی دانــم ..,
تــو رفته ای و تصــور کرده ای گوشــه ای کــز می کنــم . .,
و روزهــای نبودنــت را میشــمارم,
غافــل از اینکه مــن کاســه آبی به دســت گرفتــه ام,
و مــدام به روی " دوستــت دارم " ها و " فدایـت شوم " ها و " تو عمـر منی " هایت
میپاشــم که تــازه بمانــند ..(!)
میدانــی اینها برایــم حکم آن آخــرین برگ چسبــیده به درخــت را دارند
با این تفــاوت که هیچ دستــی آن را برایــم محکم نکــرده
و هــر نسیمی می تــواند از جا بــرش دارد.
تــو رفته ای و ذهــن من خالــی اما ذهـن کوچه و خیــابان درگـیر توسـت..(!)
کوچـه هـنوز با طعم بوســه هایت خاطـره بازی می کــند
و خیــابان به صدای ســازت دلخوش اســت.
بعــد از رفتنت زندگــی از من دــست شسته یا من از زندگــی ؟ نمی دانــم . .
اما بر خــلاف تصور تو افســرده و غمگیــن یک جا ننشستــه ام
تمــام راهها را امتحــان می کنم تا خــود را مثل بتــی که در ذهنـت شکست ، بشکنم ..
.
.
تو رفــته ای . . .
و این ســر درد هـا . . . به گمــانم زنــده ام هنــوز . . .(!)
موضوع: برچسب ها: ..*هــر صبــح چشــم که بــاز می کنـم . . (!)، بــه یــاد می آورم که تــو رفتــه ای . .، روزهــاست یا ســالها ؟ نمی دانــم ..، تــو رفته ای و تصــور کرده ای گوشــه ای کــز می کنــم . .، و روزهــای نبودنــت را میشــمارم، غافــل از اینکه مــن کاســه آبی به دســت گرفتــه ام، و مــدام به روی " دوستــت دارم " ها،
[ 1393/09/26 ] [ 02:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آرامشــی می خواهم...

آرامشــی می خواهم...

خلوتــی می خواهم...

تــو باشی و من در کنار هـــــم …
تو …

سکوت کنــی…

و مــن

گوش کنم ..!
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، وبلاگ تنهایی، عشق یه طرفه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب،
[ 1393/09/26 ] [ 01:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آرامشــی می خواهم...

آرامشــی می خواهم...

خلوتــی می خواهم...

تــو باشی و من در کنار هـــــم …
تو …

سکوت کنــی…

و مــن

گوش کنم ..!
موضوع: برچسب ها: حرف دل، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، وبلاگ تنهایی، عشق یه طرفه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب،
[ 1393/09/26 ] [ 01:04 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من جولیِت هستم بیست و سه ساله

من جولیِت هستم
بیست و سه ساله
یک بار طعم عشق را چشیده ام
مزه تلخ قهوه سیاه می داد
تپش قلبم را تند کرد
بدن زنده ام را دیوانه...
حواسم را به هم ریخت
و رفت

من جولیت هستم
ایستاده در مهتابی
با حسی از تعلیق

ضَجّه می زنم که بازگرد
ندا در می دهم که بازگرد
لب هایم را می گزم
خونشان را در می آورم
و او بازنگشته است

من جولیت هستم
هزار ساله
و هنوز زنده ام...

"هالینا پوشویاتوسکا"
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: "هالینا پوشویاتوسکا"،
[ 1393/09/25 ] [ 07:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من جولیِت هستم بیست و سه ساله

من جولیِت هستم
بیست و سه ساله
یک بار طعم عشق را چشیده ام
مزه تلخ قهوه سیاه می داد
تپش قلبم را تند کرد
بدن زنده ام را دیوانه...
حواسم را به هم ریخت
و رفت

من جولیت هستم
ایستاده در مهتابی
با حسی از تعلیق

ضَجّه می زنم که بازگرد
ندا در می دهم که بازگرد
لب هایم را می گزم
خونشان را در می آورم
و او بازنگشته است

من جولیت هستم
هزار ساله
و هنوز زنده ام...

"هالینا پوشویاتوسکا"
موضوع: برچسب ها: "هالینا پوشویاتوسکا"،
[ 1393/09/25 ] [ 07:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻭﻧﻰ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ
، فقط ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ !موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/09/25 ] [ 05:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺑﺪﻭﻧﻰ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﻪ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ
، فقط ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ !موضوع:
[ 1393/09/25 ] [ 05:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

♥⇜ تــمـاҐ دنـ ــیا هم کــه بـرود

♥⇜ تــمـاҐ دنـ ــیا هم کــه بـرود
تمــ ـام دنیــا هم که نباشـد
تــمـامــ ـ دنیا هـمـ که مرا نــخواهـد
تــ ـمامـ دنــ ـیـا هـ ــم که آوار شــ ـود بر ســرمـ ـ
تـمامــ مـردمــ ـ دنیـــا هــمـ ـ کهـ بــ ــا مــن لجـ ـ کننــ
مهمـــ ـ نیست،
بـرامـ ـ اصلا مـــهم نیست !
مهمـــ ـ اینه
تـ ـــو هســتـــے،
آغــوشتـــ هستـ،
بـ ـوسهــ ـ هات هسـت ،
خنـ ـده هــات هست ،
گـ ــرماے نفســت هم همیـ ــنطور
همه ی اینا واسـﮧ یکـ عمـر زنــدگــے کـافیسـت ⇝♥
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/09/24 ] [ 03:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

♥⇜ تــمـاҐ دنـ ــیا هم کــه بـرود

♥⇜ تــمـاҐ دنـ ــیا هم کــه بـرود
تمــ ـام دنیــا هم که نباشـد
تــمـامــ ـ دنیا هـمـ که مرا نــخواهـد
تــ ـمامـ دنــ ـیـا هـ ــم که آوار شــ ـود بر ســرمـ ـ
تـمامــ مـردمــ ـ دنیـــا هــمـ ـ کهـ بــ ــا مــن لجـ ـ کننــ
مهمـــ ـ نیست،
بـرامـ ـ اصلا مـــهم نیست !
مهمـــ ـ اینه
تـ ـــو هســتـــے،
آغــوشتـــ هستـ،
بـ ـوسهــ ـ هات هسـت ،
خنـ ـده هــات هست ،
گـ ــرماے نفســت هم همیـ ــنطور
همه ی اینا واسـﮧ یکـ عمـر زنــدگــے کـافیسـت ⇝♥
موضوع:
[ 1393/09/24 ] [ 03:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 6 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات