برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ... . ...

برگشتی . . . !

دیدی همان گونه فکر می کردم شد . . .

فرق گذاشتی

بهانه گرفتی

فاصله انداختی

میان خودت و خودم !

برگشتی ، اما دیر . . .

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

خودم را گم کرده ام چه برسد به راه .

برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ... .
موضوع:
[ 1393/08/14 ] [ 03:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من دیگه دلتنگ تو نیستم !


دلتنگم نه دلتنگ تو...
دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی،
دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی،
دلتنگ هر دقیقه شنیدن صدات،
دلتنگ تا صبح بیدار موندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفته...
دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی !
دیدی ؟؟؟
من دیگه دلتنگ تو نیستم !
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/14 ] [ 03:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من دیگه دلتنگ تو نیستم !


دلتنگم نه دلتنگ تو...
دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی،
دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی،
دلتنگ هر دقیقه شنیدن صدات،
دلتنگ تا صبح بیدار موندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفته...
دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی !
دیدی ؟؟؟
من دیگه دلتنگ تو نیستم !
موضوع:
[ 1393/08/14 ] [ 03:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بِخَــــند مصنوعیــــ حَتـیــــ اگــِــ هَســـ زوریــ
[ 1393/08/14 ] [ 02:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بِخَــــند مصنوعیــــ حَتـیــــ اگــِــ هَســـ زوریــ
[ 1393/08/14 ] [ 02:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکــیم نـــداریم عــــــاشقمـــــون بـــاشــه شـــــبا بــــره ﻫﯿﺌــــتــــ بگــــــه ؛

یکــیم نـــداریم عــــــاشقمـــــون بـــاشــه شـــــبا بــــره ﻫﯿﺌــــتــــ بگــــــه ؛
یـــــا امــُـام حسین
ایـــن آدمـــــ سهــــم منــــه ..
حــــق منـــه ..
عــــــشق منه ..
خــودتــــــ بـــرامــــ ردیفـــــش کــــــن ...
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/13 ] [ 02:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکــیم نـــداریم عــــــاشقمـــــون بـــاشــه شـــــبا بــــره ﻫﯿﺌــــتــــ بگــــــه ؛

یکــیم نـــداریم عــــــاشقمـــــون بـــاشــه شـــــبا بــــره ﻫﯿﺌــــتــــ بگــــــه ؛
یـــــا امــُـام حسین
ایـــن آدمـــــ سهــــم منــــه ..
حــــق منـــه ..
عــــــشق منه ..
خــودتــــــ بـــرامــــ ردیفـــــش کــــــن ...
موضوع:
[ 1393/08/13 ] [ 02:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ...

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ..,.

نیا دنیایم را آرامشم را سکوت, اجباری روزهایم را نریز به هم …,

که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم ...,

از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم ...

نیا لعنتی ...,

اینگونه گذرا نیا …
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ..، . نیا دنیایم را آرامشم را سکوت، اجباری روزهایم را نریز به هم …، که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم ...، از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم ... نیا لعنتی ...، اینگونه گذرا نیا …،
[ 1393/08/12 ] [ 13:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ...

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ..,.

نیا دنیایم را آرامشم را سکوت, اجباری روزهایم را نریز به هم …,

که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم ...,

از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم ...

نیا لعنتی ...,

اینگونه گذرا نیا …
موضوع: برچسب ها: این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد ..، . نیا دنیایم را آرامشم را سکوت، اجباری روزهایم را نریز به هم …، که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم ...، از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم ... نیا لعنتی ...، اینگونه گذرا نیا …،
[ 1393/08/12 ] [ 13:21 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یا ساقی كربلا...

[ 1393/08/12 ] [ 11:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یا ساقی كربلا...

[ 1393/08/12 ] [ 11:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!

بســـ کنــــ سآعتــــ…..

,دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….

,آرهـ مَنـ کم آورده امــ….

,خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…,

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!


برچسب ها: بســـ کنــــ سآعتــــ…..، دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….، آرهـ مَنـ کم آورده امــ….، خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…، اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!،
[ 1393/08/12 ] [ 10:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!

بســـ کنــــ سآعتــــ…..

,دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….

,آرهـ مَنـ کم آورده امــ….

,خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…,

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!


برچسب ها: بســـ کنــــ سآعتــــ…..، دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….، آرهـ مَنـ کم آورده امــ….، خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…، اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!،
[ 1393/08/12 ] [ 10:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!

دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟!,

این نمــایش تڪـــرارے,

ایـن خنده هـای زورڪـے
,
تـا ڪـے؟!
,
دلمـ یڪــ پلـاטּ تــازه مے خــواهد..


برچسب ها: دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟!، این نمــایش تڪـــرارے، ایـن خنده هـای زورڪـے، تـا ڪـے؟!، دلمـ یڪــ پلـاטּ تــازه مے خــواهد..،
[ 1393/08/12 ] [ 09:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!

دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟!,

این نمــایش تڪـــرارے,

ایـن خنده هـای زورڪـے
,
تـا ڪـے؟!
,
دلمـ یڪــ پلـاטּ تــازه مے خــواهد..


برچسب ها: دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟!، این نمــایش تڪـــرارے، ایـن خنده هـای زورڪـے، تـا ڪـے؟!، دلمـ یڪــ پلـاטּ تــازه مے خــواهد..،
[ 1393/08/12 ] [ 09:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلت که گرفته باشد .....

دلت که گرفته باشد ...

با صدای ترانه که هیچ ...

با صدای دست فروش دوره گرد هم ...

گریه میکنی ...!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: دس فروش، دلت كه گرفته باشه، عاشقانه تنهایی، اواتار دخترنه 2014، دخترونه خاص، عشق های بیهوده،
[ 1393/08/12 ] [ 09:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلت که گرفته باشد .....

دلت که گرفته باشد ...

با صدای ترانه که هیچ ...

با صدای دست فروش دوره گرد هم ...

گریه میکنی ...!
موضوع: برچسب ها: دس فروش، دلت كه گرفته باشه، عاشقانه تنهایی، اواتار دخترنه 2014، دخترونه خاص، عشق های بیهوده،
[ 1393/08/12 ] [ 09:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﺩﻟﻢ " ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ "ﺳﮑﻮﺗﻢ " ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ " ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ " ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ...

ﺩﻝ ﻣﻦ ...

ﭼﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ....

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ...

ﺩﻝ ﻣﻦ ...

ﺍﺯﺗﺒﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﺍﺳﺖ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ...
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: نقاشی تنهایی، عاشقانه نقاشی غمگین، متن های جدید و به روز عاشقانه، عاشقانه شكست عشقی، درد و دل، احساس بی جا،
[ 1393/08/12 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ " ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﺩﺭ " ﺩﻟﻢ " ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ "ﺳﮑﻮﺗﻢ " ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ...

ﺩﺭ " ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ " ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ...

ﺩﻝ ﻣﻦ ...

ﭼﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ....

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ...

ﺩﻝ ﻣﻦ ...

ﺍﺯﺗﺒﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﺍﺳﺖ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ...

ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ...
موضوع: برچسب ها: نقاشی تنهایی، عاشقانه نقاشی غمگین، متن های جدید و به روز عاشقانه، عاشقانه شكست عشقی، درد و دل، احساس بی جا،
[ 1393/08/12 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چه آشـوبیـست در دلـم . . .

چه آشـوبیـست در دلـم . . .

وقتـی نمـی دانــم . . .

در نـبودنـم . . .

بــه بــودن . . .

چــه كسـی فـكر مــی كــنی . . .
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/12 ] [ 08:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چه آشـوبیـست در دلـم . . .

چه آشـوبیـست در دلـم . . .

وقتـی نمـی دانــم . . .

در نـبودنـم . . .

بــه بــودن . . .

چــه كسـی فـكر مــی كــنی . . .
موضوع:
[ 1393/08/12 ] [ 08:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .


بـرقـص [!]
گـویـا کـسـی تـو را نمـی بـینـد . . .
عـاشـق شـو [!]
گـویـا هـرگـز کـسی دلـت را نـشکـسته اسـت . . .
و زنـدگـی کـن [!]
گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .

ادامه مطلب


موضوع: عاشقانه ♥♥، ♠ عکس♠، برچسب ها: چندتا عكس غروب و رقص، عكس ازادی و دل ازاد، دختر در نسیم باد، اواتار دخترونه شیك و پیك عجق وجق خاص،
[ 1393/08/12 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .


بـرقـص [!]
گـویـا کـسـی تـو را نمـی بـینـد . . .
عـاشـق شـو [!]
گـویـا هـرگـز کـسی دلـت را نـشکـسته اسـت . . .
و زنـدگـی کـن [!]
گـویا بـهشت هـمـین جـاسـت . . .

ادامه مطلب


موضوع: برچسب ها: چندتا عكس غروب و رقص، عكس ازادی و دل ازاد، دختر در نسیم باد، اواتار دخترونه شیك و پیك عجق وجق خاص،
[ 1393/08/12 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اندر احوالات بعضیااااااااا محرمو...نذریو.... .


موضوع: ♠ عکس♠،
[ 1393/08/12 ] [ 07:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

اندر احوالات بعضیااااااااا محرمو...نذریو.... .


موضوع:
[ 1393/08/12 ] [ 07:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

پیش از تو چنان مرده بودم که هیچ مسیحی حریفم نمی شد

پیش از تو

چنان مرده بودم

که هیچ مسیحی

حریفم نمی شد

بعد از تو

چنان زنده ام

که هیچ نوحی

به گردم نمی رسد

من ...

به اعجاز تو ایمان دارم

باغبان افسون گری

که روح مرا

به شکوفه می برد

و هر چیزی

که می خواهم باشم

هستم!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، اواتار تك، وبلاگ چشمك عشق عشقی، پسر بارونی، عاشقانه های وبلاگ من،
[ 1393/08/11 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

پیش از تو چنان مرده بودم که هیچ مسیحی حریفم نمی شد

پیش از تو

چنان مرده بودم

که هیچ مسیحی

حریفم نمی شد

بعد از تو

چنان زنده ام

که هیچ نوحی

به گردم نمی رسد

من ...

به اعجاز تو ایمان دارم

باغبان افسون گری

که روح مرا

به شکوفه می برد

و هر چیزی

که می خواهم باشم

هستم!
موضوع: برچسب ها: تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، اواتار تك، وبلاگ چشمك عشق عشقی، پسر بارونی، عاشقانه های وبلاگ من،
[ 1393/08/11 ] [ 12:18 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مـَטּ بـכֿبخت تـریــטּ آכֿم روﮯ زمینــــمـ ...!!

مــَטּ بـﮧ یک گریــﮧِ بلنـכֿ نیاز כֿارم

از همـاטּ هایـﮯ کــﮧ تمــام تهــﮯمغزم را بیروטּ مـﮯ ریزכֿ

ازهمـاטּ هایـﮯ کــﮧ اگــر کســﮯ بشنوכֿ

خیــال میکــُنـد مـَטּ بـכֿبخت تـریــטּ آכֿم روﮯ زمینــــمـ ...!!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: گریه بلند، متن غمگین، اس ام اس دل شكستگی، عاشقانه های بدون تو، تلخ تلخ تلخ تر از زندگی،
[ 1393/08/11 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مـَטּ بـכֿبخت تـریــטּ آכֿم روﮯ زمینــــمـ ...!!

مــَטּ بـﮧ یک گریــﮧِ بلنـכֿ نیاز כֿارم

از همـاטּ هایـﮯ کــﮧ تمــام تهــﮯمغزم را بیروטּ مـﮯ ریزכֿ

ازهمـاטּ هایـﮯ کــﮧ اگــر کســﮯ بشنوכֿ

خیــال میکــُنـد مـَטּ بـכֿبخت تـریــטּ آכֿم روﮯ زمینــــمـ ...!!
موضوع: برچسب ها: گریه بلند، متن غمگین، اس ام اس دل شكستگی، عاشقانه های بدون تو، تلخ تلخ تلخ تر از زندگی،
[ 1393/08/11 ] [ 08:34 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حركت زیبای دختر خانوم زیبا و شكل قلب با دستاش...

[ 1393/08/11 ] [ 08:08 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 9 :. [ ... ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic