ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*..

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﺴﺒﯽ ﻧﻤﺸﯿﻪ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﺁﺑﺮﻭ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺭﯼ ...
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ...* ﻣﺜﻠ ﻣﺎﻝ ﺑﭽﻪ یتیم*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ .. *مثل پدرومادر*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ ... *ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪ ... * ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺒﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ...*ﻣﺜﻞ دوست ﻭﺍﻗﻌﯽ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ...*ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ ...*ﻣﺜﻞ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻧﻪ ... ♡*ﻣﺜﻞ تاوان*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻠﺨﻪ ... *ﻣﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ... *ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺷﺘﻪ ...*ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ...*ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ...*ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ*
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ....ﻣﺜﻞ .......
و
یه چیزی همیشه هوامون روداره .......
.
مثل ..... **خدا**....
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 05:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حوصله ام سر رفته است !

حوصله ام سر رفته است !

کاش میشد جای دست روی دست گذاشتـن

دست توی دستت می گذاشتم...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/18 ] [ 03:16 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

حوصله ام سر رفته است !

حوصله ام سر رفته است !

کاش میشد جای دست روی دست گذاشتـن

دست توی دستت می گذاشتم...
موضوع:
[ 1393/08/18 ] [ 03:16 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـدونـے یہِ نـفـر خـیـلـے בوسِـت داره....

بہِتریـن لـذتـےڪہِ تـوے בنـیـا هست ایـنـہِ ڪہِ . . .

بـدونـے یہِ نـفـر خـیـلـے בوسِـت داره....
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/17 ] [ 12:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـدونـے یہِ نـفـر خـیـلـے בوسِـت داره....

بہِتریـن لـذتـےڪہِ تـوے בنـیـا هست ایـنـہِ ڪہِ . . .

بـدونـے یہِ نـفـر خـیـلـے בوسِـت داره....
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 12:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘نفستو میبرم ......✘

✘غیرت ...؟؟!!✘

✘آره غیرتی ام ..؟؟!✘

✘هـــــــــه✘❓❓

✘اگه فقط ادکلن عشقم......به نفست بخوره........✘

✘نفستو میبرم ......✘

✘پس حواستو جمع کن .......✘
(بدون مخاطب خاص)
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/17 ] [ 10:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘نفستو میبرم ......✘

✘غیرت ...؟؟!!✘

✘آره غیرتی ام ..؟؟!✘

✘هـــــــــه✘❓❓

✘اگه فقط ادکلن عشقم......به نفست بخوره........✘

✘نفستو میبرم ......✘

✘پس حواستو جمع کن .......✘
(بدون مخاطب خاص)
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 10:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برگ ریزونای پاییز کی چشــــــــــم به رات نشسته...

کی اشکــــــــــــاتو پاک میکنه...شبا که غصـــــــــــــه داری
دست رو موهاتــــــــــــــــ کی میکشه وقتی منو نــــــــــــــداری
شونه کی مرهم هــــــــق هـــــــقت میشه دوباره
از کی بهونه میگیری شبای بی ستـــــــــــاره
برگ ریزونای پاییز
کی چشــــــــــم به رات نشسته...
از جلو پات جمع میکنه برگــــــــــای زردو خسته
کی منتظر میمونه.
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/17 ] [ 05:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برگ ریزونای پاییز کی چشــــــــــم به رات نشسته...

کی اشکــــــــــــاتو پاک میکنه...شبا که غصـــــــــــــه داری
دست رو موهاتــــــــــــــــ کی میکشه وقتی منو نــــــــــــــداری
شونه کی مرهم هــــــــق هـــــــقت میشه دوباره
از کی بهونه میگیری شبای بی ستـــــــــــاره
برگ ریزونای پاییز
کی چشــــــــــم به رات نشسته...
از جلو پات جمع میکنه برگــــــــــای زردو خسته
کی منتظر میمونه.
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 05:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آدم باید گرمی عشق رو توی چشمای طرفش...

آدم باید گرمی عشق رو
توی چشمای طرفش
توو صداش ... دستاش...حتی SmS هاش حس کنه...
آدم باید یکی رو داشته باشه که نفسش به نفس اون بند باشه
یکی که چه پیشت باشه چه نباشه
همه دقایق زندگیت با فکر و یادش بگذره...
یکــــــــــــــــــــــی که
عاشقش باشی و عاشقت باشه ...


[ 1393/08/17 ] [ 05:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آدم باید گرمی عشق رو توی چشمای طرفش...

آدم باید گرمی عشق رو
توی چشمای طرفش
توو صداش ... دستاش...حتی SmS هاش حس کنه...
آدم باید یکی رو داشته باشه که نفسش به نفس اون بند باشه
یکی که چه پیشت باشه چه نباشه
همه دقایق زندگیت با فکر و یادش بگذره...
یکــــــــــــــــــــــی که
عاشقش باشی و عاشقت باشه ...


[ 1393/08/17 ] [ 05:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

♠ ســـه زن در دنیـــــــا زیباتریننــــد:

♠ ســـه زن در دنیـــــــا زیباتریننــــد:

♥ مــــادرم،
♥ انعکــــاس تصویـــرش در آینـــه
♥ و سایــــه اش
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/17 ] [ 05:10 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

♠ ســـه زن در دنیـــــــا زیباتریننــــد:

♠ ســـه زن در دنیـــــــا زیباتریننــــد:

♥ مــــادرم،
♥ انعکــــاس تصویـــرش در آینـــه
♥ و سایــــه اش
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 05:10 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

راهــ کـِـﮧ میـروےعَقــَـب میـمــانَــم•••

راهــ کـِـﮧ میـروےعَقــَـب میـمــانَــم•••
نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم
میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـم
میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَم
میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد
تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے•••
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/17 ] [ 05:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

راهــ کـِـﮧ میـروےعَقــَـب میـمــانَــم•••

راهــ کـِـﮧ میـروےعَقــَـب میـمــانَــم•••
نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم
میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـم
میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَم
میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد
تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے•••
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 05:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد...

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد
میخواهی کودک باشی
کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد
و آسوده اشک می ریزد
بزرگ که باشی
باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/17 ] [ 04:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد...

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد
میخواهی کودک باشی
کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد
و آسوده اشک می ریزد
بزرگ که باشی
باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی ...
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 04:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـــــــــــــــــــــــﻮﺭ ﺑـــــــــــﺎﺑــــــــــــــﺎی ﺍﺣﺴـــــﺎﺳــــــــــــــــﺎﺕ..

ﻭﻗﺘــــــــــی ﺍﻭﻧــــــی ﮐــــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺶ ﺩﺍﺭی
ﺗﻮﻧﺴـــــــﺖ ﭼــــــﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺕ ﺑـــــــی ﺧﺒــــــﺮ ﺑﻤﻮﻧــــــﻪ
ﯾــــــــــــﻪ ﻓﻨﺪﮎ ﺑﮕﯿﺮ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﮔـــــــــــــــــــــــﻮﺭ ﺑـــــــــــﺎﺑــــــــــــــﺎی ﺍﺣﺴـــــﺎﺳــــــــــــــــﺎﺕ
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/17 ] [ 03:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔـــــــــــــــــــــــﻮﺭ ﺑـــــــــــﺎﺑــــــــــــــﺎی ﺍﺣﺴـــــﺎﺳــــــــــــــــﺎﺕ..

ﻭﻗﺘــــــــــی ﺍﻭﻧــــــی ﮐــــــﻪ ﺩﻭﺳـــــﺶ ﺩﺍﺭی
ﺗﻮﻧﺴـــــــﺖ ﭼــــــﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺕ ﺑـــــــی ﺧﺒــــــﺮ ﺑﻤﻮﻧــــــﻪ
ﯾــــــــــــﻪ ﻓﻨﺪﮎ ﺑﮕﯿﺮ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﮔـــــــــــــــــــــــﻮﺭ ﺑـــــــــــﺎﺑــــــــــــــﺎی ﺍﺣﺴـــــﺎﺳــــــــــــــــﺎﺕ
موضوع:
[ 1393/08/17 ] [ 03:11 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هر جـور که بیـایی دوستـت دارد... خدایت..

با خـدایت حـرف بزن... بخنـد
درد و دل کن
اشک بریز
برایش ناز کن
خـــدا، خریدار بنده اش هسـت
هر جـور که بیـایی دوستـت دارد...
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/16 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هر جـور که بیـایی دوستـت دارد... خدایت..

با خـدایت حـرف بزن... بخنـد
درد و دل کن
اشک بریز
برایش ناز کن
خـــدا، خریدار بنده اش هسـت
هر جـور که بیـایی دوستـت دارد...
موضوع:
[ 1393/08/16 ] [ 08:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عشـق یعنی ...

عشـق یعنی ...
اون موقعی که تو بغلم میکنی ،
سَرتو میذاری رو شونمو ،
لب هاتو می چسبونی به گردنم یه نفس عمیق میکشی ...
آهسته در گوشم میگی :
میدونستی عاشق بوی تنتــم !
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/15 ] [ 13:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عشـق یعنی ...

عشـق یعنی ...
اون موقعی که تو بغلم میکنی ،
سَرتو میذاری رو شونمو ،
لب هاتو می چسبونی به گردنم یه نفس عمیق میکشی ...
آهسته در گوشم میگی :
میدونستی عاشق بوی تنتــم !
موضوع:
[ 1393/08/15 ] [ 13:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در مـَـن تـــرس…. در مـَـن “احســآس مُــرده است” !!

اینجـــا بـه مـَرز بـی تـَفـاوُتـی هـا رسیـده ام
دلـَــم را دیگــر هیـــچ نمـی لرزانــد!!
در مـَـن دلهـُــره….
در مـَـن تـــرس….
در مـَـن “احســآس
مُــرده است” !!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/15 ] [ 03:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

در مـَـن تـــرس…. در مـَـن “احســآس مُــرده است” !!

اینجـــا بـه مـَرز بـی تـَفـاوُتـی هـا رسیـده ام
دلـَــم را دیگــر هیـــچ نمـی لرزانــد!!
در مـَـن دلهـُــره….
در مـَـن تـــرس….
در مـَـن “احســآس
مُــرده است” !!
موضوع:
[ 1393/08/15 ] [ 03:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

صدا میكنم " تــــــــــــو " را...

صدا میكنم " تــــــــــــو " را...
این " جانی " كه میگویی
جانم را میگیرد...!
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد
موقعی كه نیستی....
دمار از روزگارم در می آورد


[ 1393/08/15 ] [ 03:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

صدا میكنم " تــــــــــــو " را...

صدا میكنم " تــــــــــــو " را...
این " جانی " كه میگویی
جانم را میگیرد...!
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد
موقعی كه نیستی....
دمار از روزگارم در می آورد
موضوع:
[ 1393/08/15 ] [ 03:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ببخشید عشقم منظوری نداشتم..!!

 - , , , , ,یـؤیــــــــآ ,مصطفی آراز, ,ایالات متحده آمریکا,فرزانه  ,     , ,پـِـــسَـــرِ بآروونــی, , , ,زَــہــٌـِّرآ بٍّـآ آدآمًــٌسـ ِخِـرٌسـّـﮮ, , ,مهتا آرام,

بدون شرح..
موضوع: ♠ عکس♠،
[ 1393/08/14 ] [ 08:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ببخشید عشقم منظوری نداشتم..!!

 - , , , , ,یـؤیــــــــآ ,مصطفی آراز, ,ایالات متحده آمریکا,فرزانه  ,     , ,پـِـــسَـــرِ بآروونــی, , , ,زَــہــٌـِّرآ بٍّـآ آدآمًــٌسـ ِخِـرٌسـّـﮮ, , ,مهتا آرام,

بدون شرح..
موضوع:
[ 1393/08/14 ] [ 08:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ... . ...

برگشتی . . . !

دیدی همان گونه فکر می کردم شد . . .

فرق گذاشتی

بهانه گرفتی

فاصله انداختی

میان خودت و خودم !

برگشتی ، اما دیر . . .

من برای فراموشی تو به بی راهه زدم ” برگشتی ندارم

خودم را گم کرده ام چه برسد به راه .

برگرد عزیزم به همان جایی که بودی تا برای تو هم دیر نشده ... .
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/14 ] [ 03:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic