تڪـﮧ هـــــای پازل

عزیزتریـטּ آכمـــــا
مثل تڪـﮧ هـــــای پازل انـכ
نبـــــاشـטּ هیچ چیز כیگـﮧ ای
نمیتونـﮧ جــــــــاشونو پر ڪنـﮧ
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/30 ] [ 12:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تڪـﮧ هـــــای پازل

عزیزتریـטּ آכمـــــا
مثل تڪـﮧ هـــــای پازل انـכ
نبـــــاشـטּ هیچ چیز כیگـﮧ ای
نمیتونـﮧ جــــــــاشونو پر ڪنـﮧ
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 12:07 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چـﮧ سخت است تنگ مـــــــاهی بودטּ

چـﮧ سخت است تنگ مـــــــاهی بودטּ
اگر بشڪنی قـــــــــاتلی
و اگر نشڪنی زندانبــــــــاטּ
خوش بـﮧ حــــــــــال آب!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 11:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چـﮧ سخت است تنگ مـــــــاهی بودטּ

چـﮧ سخت است تنگ مـــــــاهی بودטּ
اگر بشڪنی قـــــــــاتلی
و اگر نشڪنی زندانبــــــــاטּ
خوش بـﮧ حــــــــــال آب!
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 11:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من "دلم" درد میکند، نه، دلم...!!

وقتی چای نبات هم افاقه نکرد،
مادرم هم فهمید؛
که من "دلم" درد میکند،
نه، دلم...!!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 10:33 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من "دلم" درد میکند، نه، دلم...!!

وقتی چای نبات هم افاقه نکرد،
مادرم هم فهمید؛
که من "دلم" درد میکند،
نه، دلم...!!
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 10:33 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

که تنها دل من ؛ دل نیست...

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد...
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را...
که تنها دل من ؛ دل نیست...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 10:26 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

که تنها دل من ؛ دل نیست...

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد...
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را...
که تنها دل من ؛ دل نیست...
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 10:26 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گفتم خـــدایـــا عاشقـــم کـــن!!

گفتم خـــدایـــا عاشقـــم کـــن

خـــدا خندیـــد و گفـــت:

او کــه باشـــد مـــرا از یـــاد مـــی بـــری

قســـم خـــوردم کـــه تـــا ابد دریـــادم مـــی مانـــی

خـــدا اورا بـــه مـــن داد و نظـــاره گــــر شد

دستـــانش را گـــرفـــتم...

خـــدا دلـــش لـــرزید!!!

بــــوسیـــدمش...

خــــدا گـــریـــست!!!

حـــالا مـــن نـــه خـــدا را پیـــدا مـــی کنـــم نــه او را

خــــدا در مـــیان گنــــاهـــانـــم گـــم شـــده

و او در آغــــوش دیـــگری.
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 08:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گفتم خـــدایـــا عاشقـــم کـــن!!

گفتم خـــدایـــا عاشقـــم کـــن

خـــدا خندیـــد و گفـــت:

او کــه باشـــد مـــرا از یـــاد مـــی بـــری

قســـم خـــوردم کـــه تـــا ابد دریـــادم مـــی مانـــی

خـــدا اورا بـــه مـــن داد و نظـــاره گــــر شد

دستـــانش را گـــرفـــتم...

خـــدا دلـــش لـــرزید!!!

بــــوسیـــدمش...

خــــدا گـــریـــست!!!

حـــالا مـــن نـــه خـــدا را پیـــدا مـــی کنـــم نــه او را

خــــدا در مـــیان گنــــاهـــانـــم گـــم شـــده

و او در آغــــوش دیـــگری.
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 08:20 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکـ پاکتـِ سیگـار ... شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم .

♥~> یکـ پاکتـِ سیگـار ...
شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم ...
یہ دلہ پــُر ...
ـاینجا شـُروع ماجـَراستـْ ...
ـانتہایش را خُدا هـَم نمیداند .
موضوع: سیگار، برچسب ها: متن سیگار، عاشقانه های تلخ، مشروبو سیگار تنهایی، وبلاگ تلخ نوشته های من، چشمك عشق، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/08/30 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

یکـ پاکتـِ سیگـار ... شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم .

♥~> یکـ پاکتـِ سیگـار ...
شـَرابـْ بہ مِقدار لـازـم ...
یہ دلہ پــُر ...
ـاینجا شـُروع ماجـَراستـْ ...
ـانتہایش را خُدا هـَم نمیداند .
موضوع: برچسب ها: متن سیگار، عاشقانه های تلخ، مشروبو سیگار تنهایی، وبلاگ تلخ نوشته های من، چشمك عشق، عاشقانه های چشمك،
[ 1393/08/30 ] [ 06:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هیچ کس نیست دلم را گرم کند

سرم شاید بتوانند گرم کنند ...دیگران ...اما وقتی تونیستیهیچ کس نیست دلم را گرم کند


خـــــــــــــــــــاصــ خـــــــــــــــودمـــ
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 05:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هیچ کس نیست دلم را گرم کند

سرم شاید بتوانند گرم کنند ...دیگران ...اما وقتی تونیستیهیچ کس نیست دلم را گرم کند


خـــــــــــــــــــاصــ خـــــــــــــــودمـــ
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 05:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من را شما صـכا ڪنـכ

כرכ כارכ
من را شما صـכا ڪنـכ
منی ڪـﮧ تــا כیروز
عزیز כلش بــــــــوכم
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/30 ] [ 01:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من را شما صـכا ڪنـכ

כرכ כارכ
من را شما صـכا ڪنـכ
منی ڪـﮧ تــا כیروز
عزیز כلش بــــــــوכم
موضوع:
[ 1393/08/30 ] [ 01:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلـــــم تنگـﮧ...

دلـــــم تنگـﮧ
تنگ چشم هایی ڪـﮧ
روزی از نگاه כزכڪی اش
پر از ذوق می شـכم …
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/29 ] [ 10:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دلـــــم تنگـﮧ...

دلـــــم تنگـﮧ
تنگ چشم هایی ڪـﮧ
روزی از نگاه כزכڪی اش
پر از ذوق می شـכم …
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 10:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـﮧ مَـטּ نگو گلــــــم

بـﮧ مَـטּ نگو گلــــــم
مَـטּ از سرنوشت
گلبرگه ای لای دفترت میترسم
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/29 ] [ 09:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـﮧ مَـטּ نگو گلــــــم

بـﮧ مَـטּ نگو گلــــــم
مَـטּ از سرنوشت
گلبرگه ای لای دفترت میترسم
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 09:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آمد آن سنگین‌دل و صد رخنه در جان کرد و رفت


آمد آن سنگین‌دل و صد رخنه در جان کرد و رفت
ملک جان را از سپاه غمزه ویران کرد و رفت
آن که در زلفش پریشان دل ما جمع بود
جمع ما را همچو زلف خود پریشان کرد و رفت ..

قالب فرسودهٔ ما خاک بودی کاشکی
بر زمین کان شهسوار شوخ جولان کرد و رفت
گر دل از دستم به غارت برد چندان باک نیست
غارت دل سهل باشد، غارت جان کرد و رفت ..

رفتی و دل بردی و جان من از غم سوختی
بازگرد آخر ، که چندین ظلم نتوان کرد و رفت
دل به سویش رفت و در هجران مرا تنها گذاشت
کار بر من مشکل و بر خویش آسان کرد و رفت ..

در دم رفتن هلالی جان به دست دوست داد
نیم‌جانی داشت ، آن هم صرف جانان کرد و رفت ..
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/29 ] [ 08:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آمد آن سنگین‌دل و صد رخنه در جان کرد و رفت


آمد آن سنگین‌دل و صد رخنه در جان کرد و رفت
ملک جان را از سپاه غمزه ویران کرد و رفت
آن که در زلفش پریشان دل ما جمع بود
جمع ما را همچو زلف خود پریشان کرد و رفت ..

قالب فرسودهٔ ما خاک بودی کاشکی
بر زمین کان شهسوار شوخ جولان کرد و رفت
گر دل از دستم به غارت برد چندان باک نیست
غارت دل سهل باشد، غارت جان کرد و رفت ..

رفتی و دل بردی و جان من از غم سوختی
بازگرد آخر ، که چندین ظلم نتوان کرد و رفت
دل به سویش رفت و در هجران مرا تنها گذاشت
کار بر من مشکل و بر خویش آسان کرد و رفت ..

در دم رفتن هلالی جان به دست دوست داد
نیم‌جانی داشت ، آن هم صرف جانان کرد و رفت ..
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 08:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـنـ جُمـله رو بـِخونیـد خیلـی تـاثیـر گـذآرهـ !

ایـنـ جُمـله رو بـِخونیـد خیلـی تـاثیـر گـذآرهـ !

قنـی خـآونـآ جیببـل پمرآنگـ
.
.
.
.
.
.
.
معنـی نـدآد؟؟
حـآلـآ اَز سمتـ چپـ بخـونیـد
.
.
.
.
.
.
بـآزم معنـی نـدآد؟؟
دیگـع نمیـدونمـ منـ همیـن دوتـآ راهـو بلـدمـ ;-)
:-P سَـرِ کـآرتـون گـُذآشتمـ =|| =))
موضوع: طـــَـنــــز،
[ 1393/08/29 ] [ 06:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـنـ جُمـله رو بـِخونیـد خیلـی تـاثیـر گـذآرهـ !

ایـنـ جُمـله رو بـِخونیـد خیلـی تـاثیـر گـذآرهـ !

قنـی خـآونـآ جیببـل پمرآنگـ
.
.
.
.
.
.
.
معنـی نـدآد؟؟
حـآلـآ اَز سمتـ چپـ بخـونیـد
.
.
.
.
.
.
بـآزم معنـی نـدآد؟؟
دیگـع نمیـدونمـ منـ همیـن دوتـآ راهـو بلـدمـ ;-)
:-P سَـرِ کـآرتـون گـُذآشتمـ =|| =))
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 06:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شـכه ام شنبـﮧ!

شـכه ام شنبـﮧ!
همـﮧ میخواهنـכ
از مـטּ شروع ڪننـכ
ترڪ ڪردטּ را …
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، تلخ، ترك كنند از شنبه، متن های عاشقانه با عكس، وبلاگ عاشقانه چشمك عشق، عاشقانه های غمگین، متن اس ام اس غمگین سنگین سرد تنهایی،
[ 1393/08/29 ] [ 06:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

شـכه ام شنبـﮧ!

شـכه ام شنبـﮧ!
همـﮧ میخواهنـכ
از مـטּ شروع ڪننـכ
ترڪ ڪردטּ را …
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، تلخ، ترك كنند از شنبه، متن های عاشقانه با عكس، وبلاگ عاشقانه چشمك عشق، عاشقانه های غمگین، متن اس ام اس غمگین سنگین سرد تنهایی،
[ 1393/08/29 ] [ 06:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

نمی כانم چگونـﮧ گم شد

نمی כانم چگونـﮧ گم شد
در شهرى ڪـﮧ
تمــــــــــام خیاباטּ هایش
را با هم قـכم زدیم
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/08/29 ] [ 05:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

نمی כانم چگونـﮧ گم شد

نمی כانم چگونـﮧ گم شد
در شهرى ڪـﮧ
تمــــــــــام خیاباטּ هایش
را با هم قـכم زدیم
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 05:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بَـ ـ ــرای بوسیـــــدن تـ ـ ـو

مَـ ـ ـن یقیـــــــن دارمـــــ خُـ ـ ـدا
بَـ ـ ــرای بوسیـــــدن تـ ـ ـو
بـ ـ ـهـ مـَ ـ ـن
لَـ ـ ــبــــــ و دهـ ـ ــآن دادهــ ...
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/08/29 ] [ 05:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بَـ ـ ــرای بوسیـــــدن تـ ـ ـو

مَـ ـ ـن یقیـــــــن دارمـــــ خُـ ـ ـدا
بَـ ـ ــرای بوسیـــــدن تـ ـ ـو
بـ ـ ـهـ مـَ ـ ـن
لَـ ـ ــبــــــ و دهـ ـ ــآن دادهــ ...
موضوع:
[ 1393/08/29 ] [ 05:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 9 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic