بی بهانه یاد کردن...

حرفهای من...

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...

بی بهانه یاد کردن...
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، چشمك برای عشق، چشمك زدن، جدیدترین عاشقانه ها اس ام اس، عشق من 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 11:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بی بهانه یاد کردن...

حرفهای من...

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد...

بی بهانه یاد کردن...
موضوع: برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، چشمك برای عشق، چشمك زدن، جدیدترین عاشقانه ها اس ام اس، عشق من 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 11:55 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ...

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ ڪــِـــﻪ
ﺳـَــﺮﻣــَـﺴـــﺘــــــــــــــــــــــِ בֿـــــﯠﺷــــﮯ ﻡﮯﺷـــــנﻡ
ﻡـــــﮯ נ اﻧـــِـــــﺴـــــﺘـــــــﻢ ﺭﯠﺯﮮ
בֿـــــﻮاﻫــــנ ﺭﺳــــﻴــــــנ ڪـِــﻪ
ﻫــــﻴـــــﭿ ﮀــــــــﻴـــــــــﺰ
ڪــُـــــﺸـَـــــﻨـــــנِ ﻩ ﺗـــــــــﺮ ﺍﺯ
בֿـــــــﺂﻃــــــــﺮﺍﺗــــــــــــــــــــــــِ בֿــــــــﻮݜ
ﻧـــــــــבֿـــــــــﻮﺁﻫـــــــــــﺪ ﺑـــــــــﻮנ
ﺁﺭﺍﻡ ﺗــَــــــــــــﺮ ﻡﮯ בֿـــَــــﻨـــــــנﻳــــــــנ ﻡ
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: شاید گرم بودم نمیفهمیدم، عاشقانه غمگین، تنهایی سكوت متن با عكس، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، من بدون تو؟؟، عاشقانه 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 08:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ...

ﺷــــــﺎﻳــــَـــــנ ﺍﮜـــــــــــــــﺮ ﺁטּ ﺭﯠﺯﻫــــــــﺎ ڪــِـــﻪ
ﺳـَــﺮﻣــَـﺴـــﺘــــــــــــــــــــــِ בֿـــــﯠﺷــــﮯ ﻡﮯﺷـــــנﻡ
ﻡـــــﮯ נ اﻧـــِـــــﺴـــــﺘـــــــﻢ ﺭﯠﺯﮮ
בֿـــــﻮاﻫــــנ ﺭﺳــــﻴــــــנ ڪـِــﻪ
ﻫــــﻴـــــﭿ ﮀــــــــﻴـــــــــﺰ
ڪــُـــــﺸـَـــــﻨـــــנِ ﻩ ﺗـــــــــﺮ ﺍﺯ
בֿـــــــﺂﻃــــــــﺮﺍﺗــــــــــــــــــــــــِ בֿــــــــﻮݜ
ﻧـــــــــבֿـــــــــﻮﺁﻫـــــــــــﺪ ﺑـــــــــﻮנ
ﺁﺭﺍﻡ ﺗــَــــــــــــﺮ ﻡﮯ בֿـــَــــﻨـــــــנﻳــــــــנ ﻡ
موضوع: برچسب ها: شاید گرم بودم نمیفهمیدم، عاشقانه غمگین، تنهایی سكوت متن با عكس، وبلاگ عاشقانه های چشمك، چشمك عشق، من بدون تو؟؟، عاشقانه 94 95،
[ 1393/07/22 ] [ 08:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

امــّـا یـــآدت بـاشـــهـ نتـِـت قــَـطـــع شــِــهـ هیـــچــــے نیــــستــــے مــَـشتــے ..


تـُـــو دُنــــــیــاـے مـَــجـازیـــتــ شــایــَـــــد


فـِــرنـدآتــ ، لایـــکــآتـــ ، کــامِنتــاتـــ و عــِـشقــاتــ

از مـــا بیـــــشتــــر بــاشــــهـ

امــّـا یـــآدت بـاشـــهـ نتـِـت قــَـطـــع شــِــهـ

هیـــچــــے نیــــستــــے مــَـشتــے
موضوع: برچسب ها: بدون دنیای مجازی، نتت كه قطع بشه هیچی نیستی، مشتی هستی، لایكاتو كامنتات زیاده؟، فرندات زیاده، وبلاگ چشمك عشق،
[ 1393/07/22 ] [ 07:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

امــّـا یـــآدت بـاشـــهـ نتـِـت قــَـطـــع شــِــهـ هیـــچــــے نیــــستــــے مــَـشتــے ..


تـُـــو دُنــــــیــاـے مـَــجـازیـــتــ شــایــَـــــد


فـِــرنـدآتــ ، لایـــکــآتـــ ، کــامِنتــاتـــ و عــِـشقــاتــ

از مـــا بیـــــشتــــر بــاشــــهـ

امــّـا یـــآدت بـاشـــهـ نتـِـت قــَـطـــع شــِــهـ

هیـــچــــے نیــــستــــے مــَـشتــے
موضوع: برچسب ها: بدون دنیای مجازی، نتت كه قطع بشه هیچی نیستی، مشتی هستی، لایكاتو كامنتات زیاده؟، فرندات زیاده، وبلاگ چشمك عشق،
[ 1393/07/22 ] [ 07:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عـــــــــطــــــــر مـــــَرگـــــــــــ مـــــــی آیــــــــــــــــد

آهــــای مــَــــرد ....

بـــه خــــودتــــــــــــ افـــــتـــــخـــــار کــُــن

دیـــــشـــــبـــــــــ دخـــــــتــــــــری قـــلـــبـــَـش را

تــــِکـــه تــِــکـــه بــــه نـــفــــرتــــــــ خــــــــورانـــــــــد

و امـــــــشــــبـــــــــــ بـــه جــــــای بــــــــــــوی زنـــــــــدگـــــــــی

عـــــــــطــــــــر مـــــَرگـــــــــــ مـــــــی آیــــــــــــــــد
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: غم عشق، خود كشی، اواتار دختروونه دل شكسته، قلب خون، متن عاشقانه غم، عشق بی فایده، عاشقانه های من،
[ 1393/07/22 ] [ 07:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عـــــــــطــــــــر مـــــَرگـــــــــــ مـــــــی آیــــــــــــــــد

آهــــای مــَــــرد ....

بـــه خــــودتــــــــــــ افـــــتـــــخـــــار کــُــن

دیـــــشـــــبـــــــــ دخـــــــتــــــــری قـــلـــبـــَـش را

تــــِکـــه تــِــکـــه بــــه نـــفــــرتــــــــ خــــــــورانـــــــــد

و امـــــــشــــبـــــــــــ بـــه جــــــای بــــــــــــوی زنـــــــــدگـــــــــی

عـــــــــطــــــــر مـــــَرگـــــــــــ مـــــــی آیــــــــــــــــد
موضوع: برچسب ها: غم عشق، خود كشی، اواتار دختروونه دل شكسته، قلب خون، متن عاشقانه غم، عشق بی فایده، عاشقانه های من،
[ 1393/07/22 ] [ 07:54 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هــے رفیــق!! ما از اوناشـیم

هــے رفیــق!!

ما از اوناشـیم کـﮧ یـــﮧ قـבـم برامون برבاری؛

برات בربســت میگـیریم

برســے بـــﮧ خواســـتــﮧ هات...
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: عكس متحرك دختر سیگار، دختر دست جمعی سیگار مشروب فاز سنگین عكس، رفاقت، عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های شمك،
[ 1393/07/22 ] [ 05:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هــے رفیــق!! ما از اوناشـیم

هــے رفیــق!!

ما از اوناشـیم کـﮧ یـــﮧ قـבـم برامون برבاری؛

برات בربســت میگـیریم

برســے بـــﮧ خواســـتــﮧ هات...
موضوع: برچسب ها: عكس متحرك دختر سیگار، دختر دست جمعی سیگار مشروب فاز سنگین عكس، رفاقت، عاشقانه، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های شمك،
[ 1393/07/22 ] [ 05:17 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بقیه همه دارند میرن كربلا ... فقط من ماندم!

گفت: ضمائر را بشمار!
گفتم:من، من، من، من،...
گفت: فقط من؟ پس بقیه چی؟
گفتم: بقیه همه دارند میرن كربلا ... فقط من ماندم!
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: كربلا، ضمیر كربلا، همه میرن كربلا، زائر امام حسین (ع)، بوی عطر حرم، عاشورا،
[ 1393/07/22 ] [ 03:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بقیه همه دارند میرن كربلا ... فقط من ماندم!

گفت: ضمائر را بشمار!
گفتم:من، من، من، من،...
گفت: فقط من؟ پس بقیه چی؟
گفتم: بقیه همه دارند میرن كربلا ... فقط من ماندم!
موضوع: برچسب ها: كربلا، ضمیر كربلا، همه میرن كربلا، زائر امام حسین (ع)، بوی عطر حرم، عاشورا،
[ 1393/07/22 ] [ 03:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــــــــــــــن... عاشق ترین مَـــــــــــردم...

چقدر دستاتو کـــم دارم...!!
چقدر دلتــنــگ چشماتم...!!
تـــو رو میبینم از دورو... !!
هنوز مــحــو تـماشـاتم...!!
چـه بی حاصل به دور تـــو مثل پـروانه میگردم...!!
گناهم شاید این بوده که من عاشق ترین مردم...!!
مــــــــــــــن... عاشق ترین مَـــــــــــردم!!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشق ترین جدید، عاشقانه جدید، عاشقانه 94 95، عاشقانه 2015، عاشقانه تنهایی، بدون تو میسوزم، گناه عاشقی،
[ 1393/07/22 ] [ 01:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــــــــــــــن... عاشق ترین مَـــــــــــردم...

چقدر دستاتو کـــم دارم...!!
چقدر دلتــنــگ چشماتم...!!
تـــو رو میبینم از دورو... !!
هنوز مــحــو تـماشـاتم...!!
چـه بی حاصل به دور تـــو مثل پـروانه میگردم...!!
گناهم شاید این بوده که من عاشق ترین مردم...!!
مــــــــــــــن... عاشق ترین مَـــــــــــردم!!
موضوع: برچسب ها: عاشق ترین جدید، عاشقانه جدید، عاشقانه 94 95، عاشقانه 2015، عاشقانه تنهایی، بدون تو میسوزم، گناه عاشقی،
[ 1393/07/22 ] [ 01:06 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

"خــــودم شــــــب بـخیـــر"

حـس خیـلی بدیــه که شــب موقــع خواب!

گوشیــتو بـــدون داشـــتن حتـی یـه پیغــام سایلنـــت کنــی!

بعــد زیــر لحـــاف آروم به خــــودت بـگی:

"خــــودم شــــــب بـخیـــر"
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، وبلاگ چشمك عشق عشقی، عاشقانه خاص، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون، LIVE، LOVE،
[ 1393/07/21 ] [ 10:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

"خــــودم شــــــب بـخیـــر"

حـس خیـلی بدیــه که شــب موقــع خواب!

گوشیــتو بـــدون داشـــتن حتـی یـه پیغــام سایلنـــت کنــی!

بعــد زیــر لحـــاف آروم به خــــودت بـگی:

"خــــودم شــــــب بـخیـــر"
موضوع: برچسب ها: عاشقانه ترین عاشقانه های بدون مخاطب، وبلاگ چشمك عشق عشقی، عاشقانه خاص، تنهایی عاشقانه جدید وبلاگ عاشقانه، عاشقانه ترین عاشقانه های بدون، LIVE، LOVE،
[ 1393/07/21 ] [ 10:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عزراییل هر روز بهت سلام میده ...

آمــــــــــــاده ای؟؟؟

در یه تاریخ مشخص :

سال .... ماه .... روز .... ساعت ... دقیقه ... ثانیه ... صدم ثانیه .... هزارم ثانیه ...

بعد زمان برات متوقف میشه ..

بهوش باش ..

خودت رو اماده کن اساسی ..

فکر نکن جوونی و فرداهایی خواهی داشت ..

عزراییل هر روز بهت سلام میده ...

زمین خیلی مشتاق دیدنته ...

اماده کن خودتو...
موضوع: جالب، برچسب ها: عزرائیل، اماده مرگ، هر روز برای مرگ، همه میمیرن، عكس قبرستونی، متن جالب مردن، زندگی دنیا بی ارزشه،
[ 1393/07/21 ] [ 09:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عزراییل هر روز بهت سلام میده ...

آمــــــــــــاده ای؟؟؟

در یه تاریخ مشخص :

سال .... ماه .... روز .... ساعت ... دقیقه ... ثانیه ... صدم ثانیه .... هزارم ثانیه ...

بعد زمان برات متوقف میشه ..

بهوش باش ..

خودت رو اماده کن اساسی ..

فکر نکن جوونی و فرداهایی خواهی داشت ..

عزراییل هر روز بهت سلام میده ...

زمین خیلی مشتاق دیدنته ...

اماده کن خودتو...
موضوع: برچسب ها: عزرائیل، اماده مرگ، هر روز برای مرگ، همه میمیرن، عكس قبرستونی، متن جالب مردن، زندگی دنیا بی ارزشه،
[ 1393/07/21 ] [ 09:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے"

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے"......
با بازیگر مزפֿـرفـے بہ نامـ "مـלּ"....
از کارگرבاטּ פֿــوبـے بہ نامـ "פֿــבا" واقعا بعیـב بوב .....
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، زندگیه مزخرف من، فیلم عجق وجق، بعید بود از خدا، متن عاشقانه با عكس، عاشقانه ترین عاشقانه ها، تنهایی وسكوت،
[ 1393/07/21 ] [ 09:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے"

فیلمـ مسـפֿـره اے بہ نامـ "زنـבگـے"......
با بازیگر مزפֿـرفـے بہ نامـ "مـלּ"....
از کارگرבاטּ פֿــوبـے بہ نامـ "פֿــבا" واقعا بعیـב بوב .....
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، زندگیه مزخرف من، فیلم عجق وجق، بعید بود از خدا، متن عاشقانه با عكس، عاشقانه ترین عاشقانه ها، تنهایی وسكوت،
[ 1393/07/21 ] [ 09:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

ولــے مزاحـم آدمـے ..

کـہ مشـغـول فـراموش کـردטּ مـنـہ نمـیشـم

حــتــے اگـر روزے هـزار بـار

تــو خــودم بشـکـنـم../!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های غمگین یك نفری جدید 94 95 96، وبلاگ عاشقانه های من، عاشقترین عاشق، غمگین ترین شب های ندگی جدید عاشقانه 94 95 96، زندگی با مرگ،
[ 1393/07/21 ] [ 08:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

بـےمعـرفـ ت نیسـتــم....

ولــے مزاحـم آدمـے ..

کـہ مشـغـول فـراموش کـردטּ مـنـہ نمـیشـم

حــتــے اگـر روزے هـزار بـار

تــو خــودم بشـکـنـم../!
موضوع: برچسب ها: عاشقانه های چشمك، وبلاگ چشمك عشق، عاشقانه های غمگین یك نفری جدید 94 95 96، وبلاگ عاشقانه های من، عاشقترین عاشق، غمگین ترین شب های ندگی جدید عاشقانه 94 95 96، زندگی با مرگ،
[ 1393/07/21 ] [ 08:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مـاجـراے آقـوے هـمـسـاده :عـشـ ق و عـاشـقـے دوراטּ ڪـودڪے! ^__^

مـاجـراے آقـوے هـمـسـاده :عـشـ ق و عـاشـقـے دوراטּ ڪـودڪے! ^__^آقـو مـا یـہ سـالمـوטּ ڪـہ بــود عـاشق دختـ ر

هـمسایـہ شـدیـ م اونـ م عـاشق مـا بـود

تـا ایـنڪـہ یـہ روز یــہ نـےنـے جـدید اومـ د

تــو ڪـوچـمـوטּ و عـ شق مـا دو روزه بعـد مـارو

بــہ خـاطرش ول کـ رد..(!)

روزے ڪـہ داشـ ت میـرفـ ت بـہـش گفـتـم:

عـزیزم تــو تمـام زنـ دگـے مـنـے ,

مـטּ تـڪ تـڪ نفسـہـامـو بــہ بـہونـہ وجـود تـو مےڪشـ م

تـویـے دلیـ ل زنـده بـودنـ م

آقـو برگشـ ت و گفـ ت:

میـدونـ م ولـے ڪامبیـز پوشـ ڪ خـارجـے مـےبنـده..!

هـا هـــــا هــــآ هـــا.....

بلـہ مـا اولیـטּ شڪـست عـشقـے رو در سـטּ یـڪ سـالگـے تجـربــہ کـردیـ م !

یـنـے چـنـاטּ از دروטּ خـورد شـدیـ م ڪـہ نـگـو ...

لـہ لـہ شـدیـ م..

هـا هـا هـا...:))
موضوع: عاشقانه ♥♥، داستان كوتاه عاشقانه، برچسب ها: داستان كوتاه جدید و جالب عاشقانه، زیباترین داستان های كوتاه، داستان شكست عشقی، وبلاگ با جدیدترین داستان های عاشقانه و غیره، دل شكستن و رفتن، پوشك كامبیز،
[ 1393/07/21 ] [ 05:49 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مـاجـراے آقـوے هـمـسـاده :عـشـ ق و عـاشـقـے دوراטּ ڪـودڪے! ^__^

مـاجـراے آقـوے هـمـسـاده :عـشـ ق و عـاشـقـے دوراטּ ڪـودڪے! ^__^آقـو مـا یـہ سـالمـوטּ ڪـہ بــود عـاشق دختـ ر

هـمسایـہ شـدیـ م اونـ م عـاشق مـا بـود

تـا ایـنڪـہ یـہ روز یــہ نـےنـے جـدید اومـ د

تــو ڪـوچـمـوטּ و عـ شق مـا دو روزه بعـد مـارو

بــہ خـاطرش ول کـ رد..(!)

روزے ڪـہ داشـ ت میـرفـ ت بـہـش گفـتـم:

عـزیزم تــو تمـام زنـ دگـے مـنـے ,

مـטּ تـڪ تـڪ نفسـہـامـو بــہ بـہونـہ وجـود تـو مےڪشـ م

تـویـے دلیـ ل زنـده بـودنـ م

آقـو برگشـ ت و گفـ ت:

میـدونـ م ولـے ڪامبیـز پوشـ ڪ خـارجـے مـےبنـده..!

هـا هـــــا هــــآ هـــا.....

بلـہ مـا اولیـטּ شڪـست عـشقـے رو در سـטּ یـڪ سـالگـے تجـربــہ کـردیـ م !

یـنـے چـنـاטּ از دروטּ خـورد شـدیـ م ڪـہ نـگـو ...

لـہ لـہ شـدیـ م..

هـا هـا هـا...:))
موضوع: برچسب ها: داستان كوتاه جدید و جالب عاشقانه، زیباترین داستان های كوتاه، داستان شكست عشقی، وبلاگ با جدیدترین داستان های عاشقانه و غیره، دل شكستن و رفتن، پوشك كامبیز،
[ 1393/07/21 ] [ 05:49 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــا اَز زنـכه هـاشـَم نمـےتـَرسیــم


مــا اَز زنـכه هـاشـَم نمـےتـَرسیــم

چـِـﮧ بـرسـﮧ بـــِﮧ تـــــو

کـﮧ جـُزء اَمـــــواتـــے... ;)

← الـفـــتــاحــﮧ :))
موضوع: برچسب ها: عاشقانه حرف های شاخ، شاخ و شونه ی عاشقونه كشیدن، عاشقونه های غمگین، وبلاگ چشمك عشق، متون زیبای عاشقانه غم و دو نفری، به روز ترین وبلاگ بلاگفا، باروونی ها،
[ 1393/07/21 ] [ 05:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــا اَز زنـכه هـاشـَم نمـےتـَرسیــم


مــا اَز زنـכه هـاشـَم نمـےتـَرسیــم

چـِـﮧ بـرسـﮧ بـــِﮧ تـــــو

کـﮧ جـُزء اَمـــــواتـــے... ;)

← الـفـــتــاحــﮧ :))
موضوع: برچسب ها: عاشقانه حرف های شاخ، شاخ و شونه ی عاشقونه كشیدن، عاشقونه های غمگین، وبلاگ چشمك عشق، متون زیبای عاشقانه غم و دو نفری، به روز ترین وبلاگ بلاگفا، باروونی ها،
[ 1393/07/21 ] [ 05:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مسـیـرے کــہ میـرے گـرگـاشو مـا کـُشـتـیـ م ;)

○اونـے کـہ تــو شـُدے عـِشـقـِش

مـا بـهـش میـگیـم کـِشـمـِش

بَــعــــلــہ ایـنـجـوریــااااااســــت :|

♣اصـטּ تــو خــوبــے

تــو جـُلـــو ..

مــآ پـُشـتــیـم..

ولــے مسـیـرے کــہ میـرے

گـرگـاشو مـا کـُشـتـیـ م ;)
موضوع: برچسب ها: فرق من و تو عاشقانه، متن های عاشقانه، اس ام اس جدید عاشقانه، به روز ترین وبلاگ عاشقانه، راهی كه میری گرگهاشو ما كشتیم عاشقانه، شاخ بازی در نیار،
[ 1393/07/21 ] [ 05:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مسـیـرے کــہ میـرے گـرگـاشو مـا کـُشـتـیـ م ;)

○اونـے کـہ تــو شـُدے عـِشـقـِش

مـا بـهـش میـگیـم کـِشـمـِش

بَــعــــلــہ ایـنـجـوریــااااااســــت :|

♣اصـטּ تــو خــوبــے

تــو جـُلـــو ..

مــآ پـُشـتــیـم..

ولــے مسـیـرے کــہ میـرے

گـرگـاشو مـا کـُشـتـیـ م ;)
موضوع: برچسب ها: فرق من و تو عاشقانه، متن های عاشقانه، اس ام اس جدید عاشقانه، به روز ترین وبلاگ عاشقانه، راهی كه میری گرگهاشو ما كشتیم عاشقانه، شاخ بازی در نیار،
[ 1393/07/21 ] [ 05:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بعد اون ندیدمت چقدر داد زدم...


╗══
═════ͽ¤₪۩₪¤ͼ═══════╔
        
         بعد اون ندیدمت چقدر داد زدم

    نه به گوشت نرسید هرچی فریاد زدم

    مات و مبهوتم هنوز چه سرانجام بدی

   تو یه دفتر سیاهو واسه من ورق زدی
╝══
═════ͽ¤₪۩₪¤ͼ═══════╚
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: عاشقانه، خاص، غمگین، تنهایی، اواتار دخترونه، عاشقترین ها، تنهایی سكوت،
[ 1393/07/21 ] [ 04:26 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بعد اون ندیدمت چقدر داد زدم...


╗══
═════ͽ¤₪۩₪¤ͼ═══════╔
        
         بعد اون ندیدمت چقدر داد زدم

    نه به گوشت نرسید هرچی فریاد زدم

    مات و مبهوتم هنوز چه سرانجام بدی

   تو یه دفتر سیاهو واسه من ورق زدی
╝══
═════ͽ¤₪۩₪¤ͼ═══════╚
موضوع: برچسب ها: عاشقانه، خاص، غمگین، تنهایی، اواتار دخترونه، عاشقترین ها، تنهایی سكوت،
[ 1393/07/21 ] [ 04:26 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 12 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic