ﻋــﺎﺷـﻘــﺎﻧـــﻪ ﺭﺍ ﻧـﺒــﺎﻳــﺪ ﻧــﻮﺷـــﺖ . . .

ﻋــﺎﺷـﻘــﺎﻧـــﻪ ﺭﺍ ﻧـﺒــﺎﻳــﺪ ﻧــﻮﺷـــﺖ . . .
ﻋــﺎﺷـﻘــﺎﻧـــﻪ ﺑــﺎﻳـــﺪ ﮔـــﺮﻡِ ﻧــﻔـــﺲ ﺑــﺎﺷـــﺪ . . .
ﺑِــﻜـــﺮ ﺑــﻜـــﺮ ﺍﺯ ﺳـﻴـﻨــﻪ ﺑـﻴــﺮﻭﻥ ﺑـﻴــﺎﻳـــﺪ ﻭ . . .
ﻧـﺠـــﻮﺍ ﺷـــﻮﺩ ﻛـﻨـــﺎﺭِ ﮔـــﻮﺷــﻲ ﻛــﻪ ﺁﻧـﻘــﺪﺭ ﻧــﺰﺩیــک ﺍﺳـــﺖ،
ﻣـﻴـﺘــﻮﺍنی ﻻﻟـــﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ لـمـــس کـنـــی بــا لـبـــانـــــت . . .


[ 1393/04/21 ] [ 02:09 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

دیگر در دلم جا نمیشوی...!!!!
تو که رفتـی دلم برایت تنگ شد ...

آنقدر تنگ که حالا که برگشتـی ...

دیگر در دلم جا نمیشوی...!!!!
موضوع:
[ 1393/04/21 ] [ 01:58 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هـــــمون بهـــتر که تموم بشه ...


بیشتر از شادی بهت غصه بده

هـــــمون بهـــتر که تموم بشه ...

والا  به قران .....

موضوع:
[ 1393/04/21 ] [ 01:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هر كس به طریقی دل ما را می شكند اما تو...

هر كس به طریقی دل ما را می شكند
اما تو...
خیلی خلاقیت به خرج دادی
افرین......
موضوع:
[ 1393/04/12 ] [ 06:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

لحظاتی پیش می آید که...

در زندگی لحظاتی پیش می آید که انسان نه کسی را دوست دارد 
و نه دلش می خواهد کسی او را دوست داشته باشد!

http://www.8pic.ir/images/56457199169648866517.jpg[ 1393/04/9 ] [ 03:45 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خسـته نیســتم فـقط...

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !![ 1393/04/9 ] [ 03:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هِـیْ فُـلـآنـی

هِـیْ فُـلـآنـی !

نَـرْدِبـآن ِ هَـوَسْ رآ بَـرْدآرْ وَ اَزْ ایـنْجـآ بُـرُو !

بـآ ایـنْ چـیـزْهـآ قَـدَتْ بـِه عِـشْـقْ نِـمـی رِسَـدْ.

عِـشْـقْ بـآلْ مـی خـوآهَـدْ کـِه تُـو نَـدآری . . .[ 1393/04/9 ] [ 03:32 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهی...

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و نمی داند
دوستش داری و نمی خواهد
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است ....[ 1393/04/9 ] [ 03:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عكس ها و اواتارهای ناز دخترونه ...شیطون ..زیبا

[ 1393/04/7 ] [ 04:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

عاشقانه و صادقانه هم که بیایی....

دوباره امده ای...؟؟؟؟

این بار شیرین تر از قبل دروغ می بافی....

زیباتر لبخند میزنی و دلبرانه تر ناز میکنی...............

اما نازنین......!!!!!!

بعد از رفتنت دلم مرد.....مدت هاست که مغزم تصمیم میگیرد،نه دلم....

پس لوند و دلبرانه که هییییچ!!!!!

عاشقانه و صادقانه هم که بیایی....

من دیگر نیستم....!!!
موضوع:
[ 1393/04/5 ] [ 08:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

چه کسی آنها را برایت فرستاده . .

عاشقانه هایت را که برایم میفرستی

ابتدا ذوق می کنم !

سپس دلم میگیرد

که چه کسی آنها را برایت فرستاده . .


موضوع:
[ 1393/04/5 ] [ 08:51 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هـنـوز هـم گـاهی بی آنکـه بـخـواهَمْ...

هـنـوز هـم گـاهی بی آنکـه بـخـواهَمْ...

دلـتـَنـگـت می شَـوَم...

دلـتـنـگِ بـودنَـتْ........

حـَتـی هـَمـان بــودنِ کمْ رنـگـت...

خـیـلی وقْـت بـود کـه دلـَم می خـواست

بـگویـم دوسـتـَتْ دارَم........

تــــو که غَـریـبـه نیــستـی دیــگر نـمی توانم

خودم را به آن راهی که نمی دانـم کـجـاسـت بــــزنـــم...

دلــم هـمـان راهیـ را می خـواهـد

که در امــتـدادش تـو ایـستــاده بـــاشی.

هــمـانْ تـمـامِ راه هـایی کـه می گـویـنـد

به عـشـــــــقْ خــتـــم می شــود...


[ 1393/04/5 ] [ 08:48 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

"عـــجــب حــمــاقـتــی کـــردی ..."

یـــه آدمـایــی تــو زنــدگـیــت هــسـتـن
کــه نـمـیـدونـی بـایـد بــاهــاشــون چــی کــار کـنـی !
نــه مــی تــونــی بــاهــاشــون تـو رابــطــه جـلـوتـر بــری
نــه مــی تــونــی از زنـدگــیـت حـذفـشـون کـنـی ...
ایـــن آدمـــــــــــا
مـثـل اسـتـخـون لـای زخـــمــن !
هـمـیـشـه تـو پـس زمـیـنـه زنــدگـیـتـــــ بــاقــی مـی مـونـن
انــگار مــی خــوان هــمـــه ی عــُـمـر
بهـــت یــادآوری کـنــن :
"عـــجــب حــمــاقـتــی کـــردی ..."


موضوع:
[ 1393/04/5 ] [ 02:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

امشب خانومی میشوی برای خودت

.

تو در تخت

من در تخت

تو با او

من با تیغ

امشب هر دو خونی می ریزیم

تو از میان پاهایت

من از رگ دستانم

امشب خانومی میشوی برای خودت

ومن کولی دم مرگ

که حتی با دیدن خون رگ هایش

به یاد سرخی لبانت می افتد...
موضوع: برچسب ها: امشب خانومی میشوی برای خودت، من از رگ دستانم، امشب هر دو خونی می ریزیم، تو با او من با تیغ، تو در تخت من در تخت، به یاد سرخی لبانت می افتد...،
[ 1393/04/4 ] [ 07:10 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تمام واحد های درد را پاس كردم ..

استــــــادم تـــو بـــودی

کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــن

استــــــادم تنـــهایـــی شـــد

تـــمـــام واحـــدهـــای "درد" را پــــــاس شــــــدم...!!
موضوع:
[ 1393/04/4 ] [ 06:53 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خودم را از یاد بردم …

نمی دانم

آلزایـمر بودی یا عـشق؟

از روزی کـه مبتلایت شدم

خودم را

از یاد بردم …
موضوع:
[ 1393/04/4 ] [ 06:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

طعم شیرین بوسه ی خیال..

طعــم شیــریــטּ بــوســـــہ خیــال،

دو چنــداטּ مـــےشــود،

وقتـــے کـــــہ دلــم بـــــــــاور مـــےکنــد،

یــک جــایـــے دور

تــو از خــواب مـــےپــرے

و در حــالـــے کـــــہ

گــرمــایـــے بــر گــونـــــہ ات حــس مـــےکنـــے،

نــام مــטּ را بــر لــــب مـــےآورے . . .
موضوع:
[ 1393/04/4 ] [ 06:42 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بچـــه کـــه بـــاشی … بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !
موضوع:
[ 1393/04/4 ] [ 03:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

آدما بین "الف" تا "ی" قرار دارند.

میدونی آدما بین "الف" تا "ی" قرار دارند.
بعضی ها مثه "ب" برات میمیرند
مثه "د" دوستت دارند
مثه "ع" عاشقت میشوند
مثه" م" منتظرت میموند تا یه روز مثه "ی" یارت بشن.....
موضوع:
[ 1393/04/4 ] [ 03:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

فرق یک مدیر ایرانی و یک مدیر غربی چیست ؟

نقل است که از یک سیاستمدار کارکشته اروپایی پرسیدند :

فرق یک مدیر ایرانی و یک مدیر غربی چیست ؟

او جواب داد فرق ایشان مانند توالت ایرانی و فرنگی است !

پرسیدند منظورت چیست ؟

گفت : چنانچه بخواهی توالت فرنگی را عوض کنی باید فقط چهار پیچ آنرا باز کنی . ولی اگر بخواهی توالت ایرانی را تغییر بدهی ، باید کل کاسه توالت را بشکنی و کاشی و سرامیک های دور و بر آن را هم خرد کنی تا بتوانی آنرا تغییر دهی .

هر چی فکر میکنم مبینم این بنده خدا عین واقعیت رو بیان کرده . اگه نگاهی به دور رو بر خودمون بندازیم مصداق این تشابه را زیاد مبینیم .
موضوع: برچسب ها: داستان مدیر ایرانی، طنز مدیر ایرانی و غربی، فرق مدیر ایرانیو غربی، سنگ توالت فرنگو، سنگ چاه ایرانی، داستان طنز كوتاه اخر خنده،
[ 1393/04/4 ] [ 03:47 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

وَقتی هَم مُـردی خاکــــِــــت میکُنَنـ.

اَوَل فـاکِــــ ــت میکُنَنـ...

بَعد اَز خاطِراتِشون پاکِـــــــت میکُنَنـ...

وَقتی هَم مُـردی خاکــــِــــت میکُنَنـ.

اَنتَرآ :|
موضوع: برچسب ها: راهبه های كلیسا، سیگار كشیدن راهبه، عكس راهبه ها در خیابرون، خاطراتتو پاك میكنن، وقتی مردی خاكت میكنن، انترای بی شعور،
[ 1393/04/4 ] [ 03:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تاریخچه بیلاخ .. لایك ..دیوس .. مردم ایران

تاریخچه بیلاخ:D
در زمان حمله مغول به ایران ، بی رحم ترین سردار آنها بیلاخو خان نام داشت . بطوری که مخالفان خود را بس از دستگیری به سادگی نمی کشت و یکی یکی انگشتان آنها را قطع میکرد.

در این بین یکی از سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد ، که از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس بود ، بر علیه او قیام کرد ود طی نبردهای بسیار بلاخره دستگیر شد. 4 روز از دستگیری او میگذشت در حالیکه 4 انگشت دست راست او قطع شده بود و تنها انگشت شصتش باقی مانده بود .

او به کمک یاران خود از زندان فرار کرد و پس از تجهیز قوا مجدد به جنگ بیلاخو خان رفت ، او را از پا در آورد ، سپس ناحیه بزرگی از ایران را آزاد و بر تخت فرماندهی آن منطقه نشست.

مردم که سر از پا نمی شناختند به خیابانهای شهر آمده و به احترام او هر 4 انگشت خود را جمع کرده و انگشت شصت خود را به یکدیگر نشان میدادند. از آن پس این رسم بیلاخ نام گرفت و اگر کسی از کار کسی خوش می آمد به او بیلاخ میداد.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


موضوع: برچسب ها: تاریخچه بیلاخ .. لایك ..دیوس .. مردم ایران، سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد، از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس، انگشت شصت، بیلاخ به بیلاک و سپس به لایک تبدیل شد، ایرانیان به مغولان بیلاخ میدادند و فرار میکردند، داستان كوتاه طنز تاریخی اخر خنده،
[ 1393/04/4 ] [ 03:19 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

جك جدید 2014 ..جام جهانی فوتبال اخر خندهخدایا روزه میگیرم دو دیقه به اذان میشکَنَمِش.تا بفهمی گل دقیقه 93چیه :|

گله یک نفرازخدا
خدایا انقدر دعا کردیم آخرم 1 گل خوردیم باختیم. حالا برو به همون آرژانتین جونت بگو واست روزه بگیره ماكه نیستیم.

فیفا اعلام کرد داور بازی ایران بوسنی از اسپانیاست.گفتم چند تا واژه کلیدی رو با هم مرور کنیم شاید بعد بازی به دردمون خورد.
+
+
+
+
arbitro=داور
Servicio=سرویس
Boca=دهان
Tia=عمه
حالا اینا رو مرور کنید ایشالا با همینا کارمون راه بیفته
:|@

راستی:

فتوای جدید
اگر تاجایی از منزل دور شوید که دیگر نتوانید به وایرلس منزلتان وصل شوید مسافر محسوب شده روزه برشما واجب نیست و نمازتان شکسته است...

:D:D:D:)):)):))=))=))=))
موضوع: برچسب ها: جك مسی ارژانتین ایران دقیقه 93، ماه رمضون روزه نمیگیرم، به ازژانتین جونت بگو برات بگیره، زبان اسپانیایی تو روح عمت، برای فحش به داور بازی ایران بوسنی، جك جام جهانی برزیل 2014، خخخ خیلی باحاله اس ام اس خنده دار جام جهانی 2014،
[ 1393/04/4 ] [ 02:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

♥....به سلامتی اونــایی که هیچ وقت دستــای همـــدیگه رو رهـــا نکردن ....♥

♥....به سلامتی اونــایی که هیچ وقت دستــای همـــدیگه رو رهـــا نکردن ....♥
موضوع:
[ 1393/04/3 ] [ 12:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــن مات شدم و تــو …

رُخ به رُخ که شدیم

مــن مات شدم و تــو …

چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است

بی اهمیتـــــــ رد شدی
موضوع:
[ 1393/04/3 ] [ 12:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

روزی میرسد که...

روزی میرسد که در خیال خود جای خالیم را حس کنی...
در دلتــــ با بغض بگویی:
کــــاش اینجا بود "
اما من دیگر 
.
.
به خوابتــــــ هم نمی آیم ...


[ 1393/04/3 ] [ 11:44 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــטּ میخـــواهــم تـــ♥ـــو فقــط عزیـــزدل مــטּ بـــآشی...

حســآدت یـــآ خســـآســت

اسمـــش راهـــرچــه خــواهــی بگـــذار...

مــטּ میخـــواهــم تـــ♥ـــو فقــط عزیـــزدل مــטּ بـــآشی...
موضوع: برچسب ها: مــטּ میخـــواهــم تـــ♥ـــو فقــط عزیـــزدل مــטּ بـــآشی...، حساست یا خساست، فقط عزیز دل من باشی، اس ام اس عاشقانه مخاطب خاص، خیلی عاشقانه دو نفری، دوس دارم خاص ترین دنیا،
[ 1393/04/3 ] [ 07:46 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

کجایی واقعا تنهام : (

شبام بی تو غم انگیزه، فقط خوبه که پاییزه

دلم گرمه به نقاشیت،فقط کاشکی توام باشی

کجایی عشق رویاهام؟؟!! کجایی واقعا تنهام : (
موضوع: برچسب ها: شبام بی تو غم انگیزه، فقط خوبه که پاییزه دلم گرمه به نقاشیت، فقط کاشکی توام باشی کجایی عشق رویاهام؟؟!! کجایی واقعا تنهام : (،
[ 1393/04/3 ] [ 07:43 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بهش زُل نزن قلبمو تیــغ نزن

کنارش نشین حرفی از عشــق نزن ، بهش زُل نزن قلبمو تیــغ نزن

کنارش نشین من هنوز زندمُ ، از این حادثه خیلی شرمندمُ

کنارش نشین و نگیر دستشو ، دیگه کافیه از کنارش برو

سرافکندم خم شده قامتم ، پر از آهم و کم شده طاقتم

نزار پیش اون عشقمون گم بشه ، نزار این خبر حرف مردم بشه
موضوع: برچسب ها: کنارش نشین حرفی از عشــق نزن، بهش زُل نزن قلبمو تیــغ نزن کنارش نشین من هنوز زندمُ، از این حادثه خیلی شرمندمُ کنارش نشین و نگیر دستشو، دیگه کافیه از کنارش برو سرافکندم خم شده قامتم، پر از آهم و کم شده طاقتم نزار پیش اون عشقمون گم بشه، نزار این خبر حرف مردم بشه،
[ 1393/04/3 ] [ 07:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

قشنگ ترین حس دنیــــــا

حس بودنت

قشنگ ترین حس دنیــــــاست

تو کـه باشی …

هر روز را .. نــــــــــــــــــه !

هر ثانیه را عشـــــق است…
موضوع: برچسب ها: قشنگ ترین حس دنیــــــا، عشق است، هر ثانیه، برا مخاطب خاص عاشقانه، دو نفری عشق منو توچشمك عشق، هر ثانیه را عشق است،
[ 1393/04/3 ] [ 07:28 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic