●یه سری پسرا هستن● ●مهم نیست چند سالشونه●

●یه سری پسرا هستن●
●مهم نیست چند سالشونه●
●از یه جایی به بعد کمتر صدای خندشونو میشنوی●
●خیلی کم تو جمع دیده میشن●
●با آهنگ خاصی یا سکوت میکنن و میرن تو فکر.. یا صدا هق هقشون بلند میشه●
●یه سری کارا و شیطونیا رو انجام نمیدن●
●دیگه هیچ عشقیو قبول ندارن●
●دیگه جمله ای به اسم*این با بقیه فرق داره*رو نمیشنوی ازشون●
●به درد دل بقیه گوش میدن●
●وقتی اسم عشقو دوس داشتنو میشنون فقط سکوت میکنن و یه نفر میاد تو ذهنشون●
●خلاصه بگم●
●بعضی پسرا شاید پسر باشن ولی کوه دردن●
●مُرده ی متحرکن● ..
●اینارو اذیت نکنین●
●اینا یه زمانی ساده بودن●
●ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ●
●ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ●
●ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ●
●به جایی رسیدن که خودشونم نمیدونن کجای زندگیشونن•
●حالو هواشون با هم سن و سالاشون فرق داره•
●دیگه واسه هیچ دختری ذوق نمیکنن●
●اینا یه روزی عزیز دل یکی بودن●
●اینا همونایی هستن که اگه شب بخیر شنیدن عشقشونو نمیشنیدن خوابشون نمیبرد•••
•°ازشون توقع احساسات و عشق دوباره نداشته باشید°•
"اینا دیگه سرد شدن..یخ بستن"
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/28 ] [ 10:15 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

بهــش بگـم بــرو با دلـت زنـدگی کـن . . . مـا کـه زنـدگـی مون دسـت ِ عقـلـمـون بـود شـدیـم ایـن . . .

دوس دارم اگــه یــه روزی بـچـه داشتــه باشــم . . .

بــزرگ که شــد . . .

بهــش بگـم بــرو با دلـت زنـدگی کـن . . .

مـا کـه زنـدگـی مون دسـت ِ عقـلـمـون بـود شـدیـم ایـن . . .

بیرونمون بقیه رو کشت تومون خودمون رو . . .

نفهــمیدیـم بیـس سـالگــیُ سـی سـالگـی چـی شـد . . .

تو برو هر چی عشقت کشید همون کارو بکن . . .

فـکـر ِ فــردات هـم نبــاش. . .

پشـت سـرت راه میـفــتم هـر گـنـدی زدی خـودم بــرات جـمعـش مـی کنـم . . .

هـر خــرابــکاری هـم که کــردی پـشتــتـم . . .
موضوع:
[ 1393/10/28 ] [ 09:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

•★تو اوج شیطــنتـامــــ واسـش آقـــــایــــے میکنـمــــ •★


من یه پســــرمــــــ❤ـــــ
یـــــروزے بــــالـــاخـــــره یـــڪـے لیاقت نگه داشتن ♡قــلـبـــمـــو♡ تا أبد پیدا مـــیڪنـــــہ.....اونـــوقـــتــــ
•★تو اوج شیطــنتـامــــ واسـش آقـــــایــــے میکنـمــــ •★
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/10/28 ] [ 05:00 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خلیج مرا گر بخوانی عرب .. اگر حد خود را ندانی عرب .


خلیج مرا گر بخوانی عرب ..
اگر حد خود را ندانی عرب .
.اگر قصد توهین به ایران کنی .,
.خیال اهانت به شیران کنی ..,
به خون شهیدان ایران قسم ..,
به هرذره از خاک ایران قسم ..,
به چشم تر مادران دلیر .,
.پدرهای با غیرت همچو شیر ..,
به کوه دماوند و الوند مان .,
به زاینده رود و به اروند مان ..
به تاریخ و فرهنگ پر افتخار .
.به ایران همواره در اقتدار .
.به اینها که گفتم قسم می خورم .
..به پاکی هر دختر از این دیار .
.اگر قصد توهین به ایران کنی .
.خیال اهانت به شیران کنی .
.زمین و زمان را به هم می زنیم .
.نظام جهان را به هم می زنیم .
.تمام وجود تو را می دریم .
.نشان تو را از جهان می بریم .
.پشیمان از این کرده ات می کنیم ..
به ایرانیان برده ات می کنیم ..
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: اگر قصد توهین به ایران کنی .، .خیال اهانت به شیران کنی ..، به خون شهیدان ایران قسم ..، به هرذره از خاک ایران قسم ..، به چشم تر مادران دلیر .، .پدرهای با غیرت همچو شیر ..، به کوه دماوند و الوند مان .،
[ 1393/10/27 ] [ 08:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"..

ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"
ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍ ...!!
ﺑﻬﺸﺎﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ !
ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻲ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﻔﻬﻤﻲ ...
ﻣﻴﻔﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪﻱ ... ﺗﺎ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ
ﺑﺎﺷﻲ ...
ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ... ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺸﻜﻨﺪ ....
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﻢ


[ 1393/10/25 ] [ 11:22 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

פֿـب آناتومیـہ سگ با گرگ فرق בاره!!!

تو پارس میڪنے مـטּ زوزه میڪشم نمیتونم مثِ تو گاز بگیرم

ولے פֿـوب پاره میڪنم ....

פֿـب آناتومیـہ سگ با گرگ فرق בاره!!!
موضوع:
[ 1393/10/25 ] [ 10:26 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مرا جرأت آمدن نیست تو را جرأت عوض كردن قفل!


در تمامی میهمانی ها
گردن آویزم ، كلید خانه توست
حالا بگذریم...
مرا جرأت آمدن نیست
تو را جرأت عوض كردن قفل!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/23 ] [ 08:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خودکشی دست خودم نیست، خدایا تو ببخش ...

پسری خیر ندیدهَ م که دگر شک دارم
بعد از این هم به دعاهای پدر شک دارم
می پرم ،دلهره کافیست خدایا تو ببخش
خودکشی دست خودم نیست، خدایا تو ببخش ...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/23 ] [ 08:52 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!

http://old.jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/23-11-1390/IMAGE634647510786120376.jpg

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..,
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..,
یکی دیگه ب خودش نمیرسه...,
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..,
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!,
یکی محبت نمی کنه ...!,
یکی دیگه محبت نمیپذیره ...!!!
و.....
اینگونه است ک ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!
موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..، یکی دیگه ب خودش نمیرسه...، ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!،
[ 1393/10/20 ] [ 04:13 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

من شکست خورده ام، از خودم از خاطره هایت.!!!

من شکست خورده ام،
از خودم
از خاطره هایت...
همیشه جفت شش ها
برای تو بود.
بازی منصفانه ای نیست،
من یک دنیا دلتنگ تو،
تو یک دنیا دور.
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/10/19 ] [ 07:29 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

◥[سَـــنـــگـــیـــن]◣ راه میریــم

هَركــى بـــا مــــا◥[گَـــشـــت]◣

رَفـــت دوبـــاره◥[ برگَـــشت]◣

مــــا از◥[ اوناشیــم] ◣كــه

◥[سَـــنـــگـــیـــن]◣ راه میریــم

◥[آســـْفـــــالـــــــتـْ]◣ جِــــــر میدیم.
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/19 ] [ 01:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ایـــــنـــو بـــاس بـــَــعـــضـــیـــا بـــِـدونــَـن

ایـــــنـــو بـــاس بـــَــعـــضـــیـــا بـــِـدونــَـن
اَگــــِـه لـــاشــــی بــــودَنــِــتــــو به روت نـَــیــآوردم ...
نــَـذار پـــایِ حــِـمـــاقــَــتــَــم
بــِـــدون بــَــر عــَــکــــسِ شـُـــمـــا مــَـن بـــا مـِــتـــانــَـتـَــم
اَمــــــا بـَــعــــد از ایــــن تـــــو فــــــــازِ صـِـــراحــَـتــــَم
بـَــرام مــُــهــِــم نــــیـــســــت اگـــِــه بـِـــرَنــــجــــی اَز صـــداقـــَــتــَــم..
موضوع:
[ 1393/10/17 ] [ 10:01 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خیال میكنم مُرده ای ..


خیال میكنم مُرده ای ..

نمیخواهم كابوس رفتنت 

زیباترین خاطرات زندگیم را به آتش بكشد..

خاطراتی كه هنوز برای آنها زندگی میكنم ...

رفتنت برایم گران تمام شد ...موضوع: برچسب ها: خاطرات باروونی، دست نوشته های تلخ، دلی ك بی تو میمیرد، عاشقانه هایی به یاد تو، چشمان خیس،
[ 1393/10/15 ] [ 07:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

خیال میكنم مُرده ای ..


خیال میكنم مُرده ای ..

نمیخواهم كابوس رفتنت 

زیباترین خاطرات زندگیم را به آتش بكشد..

خاطراتی كه هنوز برای آنها زندگی میكنم ...

رفتنت برایم گران تمام شد ...

برچسب ها: خاطرات باروونی، دست نوشته های تلخ، دلی ك بی تو میمیرد، عاشقانه هایی به یاد تو، چشمان خیس،
[ 1393/10/15 ] [ 07:24 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘شـَـلــ9اآاآر ڪُرבےِ بـِـב9טּ ڪـِش✘ !!

زِنـــבِگــے بــِב9טּِ "✔عـِـشــق✔"

❤‿❤ یـَـعــنــے :

✘شـَـلــ9اآاآر ڪُرבےِ بـِـב9טּ ڪـِش✘
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/10/15 ] [ 06:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

✘شـَـلــ9اآاآر ڪُرבےِ بـِـב9טּ ڪـِش✘ !!

زِنـــבِگــے بــِב9טּِ "✔عـِـشــق✔"

❤‿❤ یـَـعــنــے :

✘شـَـلــ9اآاآر ڪُرבےِ بـِـב9טּ ڪـِش✘
موضوع:
[ 1393/10/15 ] [ 06:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تنهایی یعنی اینکه تو بزرگسالی دلت بغل بخواد.حتی بیشتر از وقتی که بچه بودی...

تَــنْــهـــآیـ ـ‌ــی...
تنهایی یعنی . . .

تنهایی یعنی زل بزنی به آی دی روشن طرف و هی بگی لعنتی پی ام بده...
بعد یارو آف می شه...!

تنهایی یعنی اینکه تو بزرگسالی دلت بغل بخواد.حتی بیشتر از وقتی که بچه بودی...

تنهایی یعنی هر روز توی چشمای خودت جای خالی انعکاس چهره ی کسی که دوست داری رو ببینی...

تنهایی یعنی اینکه شبا گوشیت رو رو سایلنت نذاری

تنهایی یعنی شبا با هندزفری تو جات آهنگ گوش کنی تا گوشات و بالشتت خیس بشه....

تنهایی یعنی تو این هوای دو نفره دلت بخواد با یکی بری قدم بزنی اما هر چی فکر می کنیکسی رو پیدا نکنی...

تنهایی یعنی شارژ گوشیت تو 24 ساعت یه خطش هم کم نشه...
تنهایی یعنی اینکه صمیمی ترین دوستت وقتی عاشق شد دیگه جواب اس ام استم نده...
تنهایی یعنی وقتی با دوستات توو یه جمعی هستی و اونا میخندن تو تو فکر فرو بری
و به اونی که پیشت نیست فکر کنی!!!!

تنهایی یعنی : من ، تو ; ما
یادت هست ؟
تمام شد …
حالا : تو ، او ; شما
من هم به سلامت . . .

تنهایی یعنی این که کسی رو نداشته باشی که منتظرت باشه کسی که
به خاطرش بخوای پیشرفت کنی،تنهایی یعنی این،یعنی تو چش باشی و هیچوقت دیده نشی!تنهایی یعنی لحظه ای که حتی خدا هم فراموش میشه!!!.لحظه ای که فکر میکنیم
اون داره میخنده و ما گریه ... و خدا هم فقط نگاه میکنه ...

چقدر سخت هست تنهایی ای که خدا توش نیست !!!

تنهایی یعنی هزاران سه نقطه ای که در حضورت میگذارم و هیچ کدامش را نمیفهمی...!!

تنهایی یعنی یه آدم با یه عالمه سوال بی جواب. یعنی یه دنیا حرف. یعنی چشم انتظاری.
یعنی گریه کنی و تو آینه بگی چرا؟؟
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/15 ] [ 03:13 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

تنهایی یعنی اینکه تو بزرگسالی دلت بغل بخواد.حتی بیشتر از وقتی که بچه بودی...

تَــنْــهـــآیـ ـ‌ــی...
تنهایی یعنی . . .

تنهایی یعنی زل بزنی به آی دی روشن طرف و هی بگی لعنتی پی ام بده...
بعد یارو آف می شه...!

تنهایی یعنی اینکه تو بزرگسالی دلت بغل بخواد.حتی بیشتر از وقتی که بچه بودی...

تنهایی یعنی هر روز توی چشمای خودت جای خالی انعکاس چهره ی کسی که دوست داری رو ببینی...

تنهایی یعنی اینکه شبا گوشیت رو رو سایلنت نذاری

تنهایی یعنی شبا با هندزفری تو جات آهنگ گوش کنی تا گوشات و بالشتت خیس بشه....

تنهایی یعنی تو این هوای دو نفره دلت بخواد با یکی بری قدم بزنی اما هر چی فکر می کنیکسی رو پیدا نکنی...

تنهایی یعنی شارژ گوشیت تو 24 ساعت یه خطش هم کم نشه...
تنهایی یعنی اینکه صمیمی ترین دوستت وقتی عاشق شد دیگه جواب اس ام استم نده...
تنهایی یعنی وقتی با دوستات توو یه جمعی هستی و اونا میخندن تو تو فکر فرو بری
و به اونی که پیشت نیست فکر کنی!!!!

تنهایی یعنی : من ، تو ; ما
یادت هست ؟
تمام شد …
حالا : تو ، او ; شما
من هم به سلامت . . .

تنهایی یعنی این که کسی رو نداشته باشی که منتظرت باشه کسی که
به خاطرش بخوای پیشرفت کنی،تنهایی یعنی این،یعنی تو چش باشی و هیچوقت دیده نشی!تنهایی یعنی لحظه ای که حتی خدا هم فراموش میشه!!!.لحظه ای که فکر میکنیم
اون داره میخنده و ما گریه ... و خدا هم فقط نگاه میکنه ...

چقدر سخت هست تنهایی ای که خدا توش نیست !!!

تنهایی یعنی هزاران سه نقطه ای که در حضورت میگذارم و هیچ کدامش را نمیفهمی...!!

تنهایی یعنی یه آدم با یه عالمه سوال بی جواب. یعنی یه دنیا حرف. یعنی چشم انتظاری.
یعنی گریه کنی و تو آینه بگی چرا؟؟
موضوع:
[ 1393/10/15 ] [ 03:13 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﮧ ﻫﻤــــــــــــﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﮯ ...!

بــــ ـاش ...,
گـــاهے اَخمــــ ڪُن...گـــاهے دعـوایمــــ ڪُن...,
گـــاهے دوستمـ نداشتهــ بــاش ...,
امــ ــ ــا همیشــه بـاش ...مــَن طاقتــ ندارمـ...,
ڪمـ مے آورمـ ــ تــــو را در لحظهـ هـایمــ ـــ ـــ,
مـَن چیــزے نمـے گویمــ تا بدانے در سـ ڪـــوتـــ همـ ﻣﮯ ﺗـﻮﺍﻥ عـاشـق مانـد...
ﺑﮧ ﻫﻤــــــــــــﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﮯ ...
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: بــــ ـاش ...، گـــاهے اَخمــــ ڪُن...گـــاهے دعـوایمــــ ڪُن...، گـــاهے دوستمـ نداشتهــ بــاش ...، امــ ــ ــا همیشــه بـاش ...مــَن طاقتــ ندارمـ...، ڪمـ مے آورمـ ــ تــــو را در لحظهـ هـایمــ ـــ ـــ، مـَن چیــزے نمـے گویمــ تا بدانے،
[ 1393/10/14 ] [ 06:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﺑﮧ ﻫﻤــــــــــــﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﮯ ...!

بــــ ـاش ...,
گـــاهے اَخمــــ ڪُن...گـــاهے دعـوایمــــ ڪُن...,
گـــاهے دوستمـ نداشتهــ بــاش ...,
امــ ــ ــا همیشــه بـاش ...مــَن طاقتــ ندارمـ...,
ڪمـ مے آورمـ ــ تــــو را در لحظهـ هـایمــ ـــ ـــ,
مـَن چیــزے نمـے گویمــ تا بدانے در سـ ڪـــوتـــ همـ ﻣﮯ ﺗـﻮﺍﻥ عـاشـق مانـد...
ﺑﮧ ﻫﻤــــــــــــﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﮯ ...
موضوع: برچسب ها: بــــ ـاش ...، گـــاهے اَخمــــ ڪُن...گـــاهے دعـوایمــــ ڪُن...، گـــاهے دوستمـ نداشتهــ بــاش ...، امــ ــ ــا همیشــه بـاش ...مــَن طاقتــ ندارمـ...، ڪمـ مے آورمـ ــ تــــو را در لحظهـ هـایمــ ـــ ـــ، مـَن چیــزے نمـے گویمــ تا بدانے،
[ 1393/10/14 ] [ 06:14 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند!!!

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند
هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند...

ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم
هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/10/14 ] [ 05:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند!!!

مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند
هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند...

ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم
هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند
موضوع:
[ 1393/10/14 ] [ 05:02 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهـی میان بی رحمی هایت محبت کنی بـد نیست . . .!!

گاهـی میان بی رحمی هایت محبت کنی بـد نیست . . .!!

نگذار روزی که جدا شدیم

خجالت زدهی خاطره هایم باشی . . .
موضوع: عاشقانه ♥♥،
[ 1393/10/13 ] [ 01:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

گاهـی میان بی رحمی هایت محبت کنی بـد نیست . . .!!

گاهـی میان بی رحمی هایت محبت کنی بـد نیست . . .!!

نگذار روزی که جدا شدیم

خجالت زدهی خاطره هایم باشی . . .
موضوع:
[ 1393/10/13 ] [ 01:37 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــوقــعـیـتــی که هـــرگـز در آن نـبــــودیـد رو قــضــاوت نـکــنـید!!

مــوقــعـیـتــی که هـــرگـز در آن نـبــــودیـد رو قــضــاوت نـکــنـید
!!
خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدن، توضیح بدم.
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1393/10/13 ] [ 01:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

مــوقــعـیـتــی که هـــرگـز در آن نـبــــودیـد رو قــضــاوت نـکــنـید!!

مــوقــعـیـتــی که هـــرگـز در آن نـبــــودیـد رو قــضــاوت نـکــنـید
!!
خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدن، توضیح بدم.
موضوع:
[ 1393/10/13 ] [ 01:31 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :,
ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺷﻮﺩ,
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...,
ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ,
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ :,
ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ,
ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ...,
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯼ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ
ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻀﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺭ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ
ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﯿﺮﺩ
ﻧﻔﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ-ﺗﻤﺎﻡ-ﺣﻮﺍﺳﻢ-ﺑﺎ-ﺗﻮﺳﺖ!
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ !...
ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧﺪ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :
ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :، ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺷﻮﺩ، ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...، ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ، ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ :، ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ...،
[ 1393/10/12 ] [ 05:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :,
ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺷﻮﺩ,
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...,
ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ,
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ :,
ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ,
ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ...,
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯼ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ
ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻀﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺭ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ
ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮔﯿﺮﺩ
ﻧﻔﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ-ﺗﻤﺎﻡ-ﺣﻮﺍﺳﻢ-ﺑﺎ-ﺗﻮﺳﺖ!
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ !...
ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧﺪ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :
ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
موضوع: برچسب ها: ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :، ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﺷﻮﺩ، ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...، ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ، ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ :، ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ...،
[ 1393/10/12 ] [ 05:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)

فك كنم این متن یكی از قشنگ ترین چیزهایی بود ك خوندم

 ..اگه موافقی انتشارش بده ...

نگاه همه به پرده سینما بود.
(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)
اکران فیلم شروع شد.
شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...,
دو دقیقه از فیلم گذشت ,
چهار دیقه دیگر هم گذشت,            
هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!,
صدای همه درآمد.,
اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.,
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین,
و به یک كودك معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید..
جمله زیرنویس فیلم: این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید.
موضوع: تلخ نوشته، داستان كوتاه عاشقانه، برچسب ها: (جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)، شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...، دو دقیقه از فیلم گذشت، چهار دیقه دیگر هم گذشت، هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!، صدای همه درآمد.، اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.،
[ 1393/10/12 ] [ 05:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]

(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)

فك كنم این متن یكی از قشنگ ترین چیزهایی بود ك خوندم

 ..اگه موافقی انتشارش بده ...

نگاه همه به پرده سینما بود.
(جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)
اکران فیلم شروع شد.
شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...,
دو دقیقه از فیلم گذشت ,
چهار دیقه دیگر هم گذشت,            
هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!,
صدای همه درآمد.,
اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.,
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین,
و به یک كودك معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید..
جمله زیرنویس فیلم: این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید.
موضوع: برچسب ها: (جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...)، شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود...، دو دقیقه از فیلم گذشت، چهار دیقه دیگر هم گذشت، هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!، صدای همه درآمد.، اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.،
[ 1393/10/12 ] [ 05:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]
var zarpop_user_id = 2944; body>
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic