تبلیغات
نیمکت تنهایی - [دردناکتره]

[دردناکتره]


ما فکر میکنیم [بدترین درد] 

از دست دادن کسیه که [دوستش داریم]!

اما حقیقت اینه که:

از دست دادن [خودمون]

و از یاد بردن اینکه کی هستیم

و این که چقدر ارزش داریم!!

گاهی وقتا خیلی [دردناکتره]


[ 1395/03/20 ] [ 03:34 ] [ ♀ Jιgαя♀ ]