تبلیغات
نیمکت تنهایی - آخرتمامم می ڪند ...

آخرتمامم می ڪند ...

این ڪه نمی آیـی
عجیب،حال وهوایم خوب نیست 
این ڪافـه هم تڪرارے و...
این قهوه ها مرغوب نیسـت 
این عطـرتڪرارے عـود 
این پشـت هـم سیگار و دود 
آخرتمامم می ڪند 
دیگرنباشـی ، زودِ زودــ♥ــ♥
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/03/16 ] [ 18:12 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]