تبلیغات
نیمکت تنهایی - گاهی بی هوا ..

گاهی بی هوا ..

گـاهے "بے هوا"دلم
"هوایــــــــش" را مے ڪند
"هوایـــ" او
اویی ڪہ هیچوقت
"هوایـــــم" را نداشت ♥ــ♥ــ♥
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/03/13 ] [ 19:38 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>