تبلیغات
نیمکت تنهایی - کاش لبت؛ لبِ خواب من بود!

کاش لبت؛ لبِ خواب من بود!

موهایت را که می‌ بندی
باد دلش می‌گیرد
چشمهایت را نمی‌بندی، خواب
وقتی می‌ایستی، زمین نمی‌چرخد
جهان بن‌بست می‌شود
وَ هیچ کس به کارش نمی‌رسد
راه رفتنَ‌ت،
بیراهه را راه می‌کند وُ
قدم زدنَ‌ت، پاییز را ناز
صدایت ساز را می‌رقصاند وُ
نگاه به لبانت،
بوسه را، مقدس می‌کند.
نگاهِ لبانت،
مرگ را زنده‌گی می‌دهد
تاریکی را خاموش می‌کند
وَ ظلمت را،
به نور تسلیم می‌کند
تفنگ را خاموش وُ
جنگ را تمام وُ
لوله هایِ توپ را
گلدانِ یاس می‌کند
کاش لبت؛
لبِ خواب من بود!
موضوع: عاشقانه ♥♥، برچسب ها: راه رفتنَ‌ت، بیراهه را راه می‌کند وُ قدم زدنَ‌ت، پاییز را ناز صدایت ساز را می‌رقصاند وُ نگاه به لبانت، بوسه را، مقدس می‌کند. نگاهِ لبانت، مرگ را زنده‌گی می‌دهد تاریکی را خاموش می‌کند وَ ظلمت را،
[ 1395/03/13 ] [ 19:36 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]