تبلیغات
نیمکت تنهایی - چه دردی دارد !

چه دردی دارد !

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/03/7 ] [ 06:56 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]