☜مــــــــــــن↓ ﯾــــــﻪ ﺁﺩﻡ ✘ﺗُــــــﺨﺲ✘ ﺑــــﺎ ﯾــــــﻪ ﻋﺎﻟﻤــــــه✘ﺑُﻐــــــﺾ✘بعضـــــــیا نابَـــنْ ••

°°تو فــــــ❂ــــــــازلاَونْ ••

°°مُهِمْ نیـــ ـــ ــ ــ ــس باو بِذا بِخــــوابَنْ ••

°°بَعـْـــــــــضیام مِثِ مــا شـبا تنهــ??ــــــــایی ••

°°واســــه خودِشـونْ میــــخونن لالایـــ♡ـــــی ••

°°بعضیـــــــــام خوردن شِکَسْتِ عِشْقــ¤ـــی ••

°°نـــدارنْ دیـــگه هـیـچْ حِســـــ★ــــــی و عشقی✪

☜مــــــــــــن↓

ﯾــــــﻪ ﺁﺩﻡ ✘ﺗُــــــﺨﺲ

ﺑــــﺎ

ﯾــــــﻪ ﻋﺎﻟﻤــــــه✘ﺑُﻐــــــﺾ✘

ﻣــَــﻨﻮ ﻫﯿــﺸﮑــﯽ ؛ ﻫﯿﭽــﯽ ؛ ﺍﯾﻨــﺠﺎ ﺁﺩﻡ ﻧَـــﮑـــَـــﺮﺩ.

ﻣــَــﻦ ﺑــَــﺪَﻡ ؛ ﭘــَــﺲ ﺍﺻــَــﻦ ﺑـــﺎ ﻣـــَــﻦ ﻧﮕــــﺮﺩ ⊗
موضوع: فرق من و تو،
[ 1395/02/22 ] [ 18:39 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]