تبلیغات
نیمکت تنهایی - خــــواب آمــــد...

خــــواب آمــــد...

خــــواب آمــــد
مــــــرا بــا خــــود ببــــرد!
امــشب هــــم
نـــــــرفـتـــــم
بــــــــی تـــــــو...
موضوع: تلخ نوشته،
[ 1395/02/18 ] [ 07:59 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]