تبلیغات
نیمکت تنهایی - ♥♥روی دیــواری نوشتــ, بــ ود

♥♥روی دیــواری نوشتــ, بــ ود

♥♥روی دیــواری نوشتــ, بــ ود

چـــــقـــدر ســخـتــ, کســــی

رو دوســت داشــتــه بـاشــی

ولــی نـتـونی بـهــش بــگـی

مــنــم زیــرش نــوشــتـم

مــن کــه گفــتــم چـی شــد♥


[ 1395/02/15 ] [ 16:05 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]