تبلیغات
نیمکت تنهایی - تنهایی می آید!

تنهایی می آید!

زمستان می رود
بهار می آید
تنهایی می رود
تنهایی می آید!


[ 1395/02/14 ] [ 08:57 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]